Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Gintautas Ambrasas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1990
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2009
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Volvačiovas Robertas, Ambrasas Gintautas, Dangoraižio projektavimo ypatumai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.2 (2011) p. 5-11. 2011
02T, 03S Pilipavičiūtė Dalė, Ambrasas Gintautas, Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliųjų reikmėms // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 4 (2011) p. 57-62. 2011
02T, 09P, 01P Vilutienė Tatjana, Podvezko Valentinas, Ambrasas Gintautas, Šarka Vaidotas, Forecasting the demand for blue-collar workers in the construction sector in 2020: the case of Lithuania // Economic research, Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 27, no. 1 (2014) p. 442-462. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Dėjus Titas, Ambrasas Gintautas, Kalibatas Darius, Darbų saugos sprendimai [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094574184 (2012), [psl.: 220]
2012 Ustinovičius Leonas, Ambrasas Gintautas, ALCHIMOVIENĖ Jurgita, Ignatavičius Česlovas, Vilutienė Tatjana, Statinių eksploatavimas ir atnaujinimas; ISBN 9786094573507 (2012), [psl.: 232]
2012 Kutut Vladislavas, Ambrasas Gintautas, Kalibatas Darius, Pastatų rekonstrukcijos ir restauravimo technologijos [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094574122 (2012), [psl.: 130]
2012 Kalibatas Darius, Ambrasas Gintautas, Būsto modernizavimas [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094574191 (2012), [psl.: 202]
2012 Ambrasas Gintautas, Statybos organizavimas. Kursinio projekto rengimo rekomendacijos [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094574207 (2012), [psl.: 180]
2013 Liubertienė Aldona, Ambrasas Gintautas, Statybos technologijų ir valdymo bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodikos nurodymai // , ; ISBN 9786094575020 (2013), [psl.: 60]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1997-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Ambrasas Gintautas, The system for multicriteria analysis of lifetime process of projects // Professional standards and quality in engineering education: the second working conference on engineering education, 24–27 March 1997, Sheffield, England, Sheffield : Sheffield Hallam University, 1997 p. 425-430.
2007-01-01 Turskis Zenonas, Ambrasas Gintautas, Kalibatas Darius, Barvidas Arūnas, Multiple criteria decision support system model for construction works technological cards designing // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 381-391. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Turskis Zenonas, Ambrasas Gintautas, Kalibatas Darius, Barvidas Arūnas, Multiple criteria decision support system model for construction works technological cards designing // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7].
2011-01-01 Gedvilaitė Vaida, Ambrasas Gintautas, Efektyvaus dvarų panaudojimo modelis // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011. p. 1-6.
2011-01-01 Volvačiovas Robertas, Ambrasas Gintautas, Dangoraižių laikančiosios konstrukcijos ir statybinės medžiagos // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011. p. 1-5.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto valdymas
Antrosios pakopos Statinių modernizavimas ir eksploatavimas
Antrosios pakopos Energetiškai efektyvių pastatų ir atsinaujinančių energetinių šaltinių plėtra
Pirmosios pakopos Statybos ekonomika ir organizavimas
Pirmosios pakopos Statybos projektų vadyba
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto vadyba
Pirmosios pakopos Pastatų modernizavimo technologijos ir valdymas
Pirmosios pakopos Statybos technologijų valdymas
Pirmosios pakopos Statybos projektų valdymas
Pirmosios pakopos Statybos organizavimas
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2013 Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą, BUILD UP SKILLS LT
2014-2017 Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą (2-as etapas), BUILD UP Skills ENER