Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vadimas Starikovičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Taikomosios matematikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1996
Vilniaus universitetas Matematikos magistras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus universitetas Fizinių mokslų daktaras (matematika, 01P) 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Skaičiavimo centras Lygiagrečiųjų kompiuterių administratorius 1999-2006
VGTU FMF Matematinio modeliavimo katedra docentas 2004-2018
VGTU Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija vyresnysis mokslo darbuotojas 2006-2018
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P, 07T Starikovičius Vadimas, Čiegis Raimondas, Iliev Oleg, A parallel solver for the design of oil filters // Mathematical modelling and analysis: the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations, Vilnius : Technika.. ISSN 1392-6292. Vol. 16, no. 2 (2011) p. 326-341. 2011
01P, 07T Iliev O., Lakdawala Z., Starikovičius Vadimas, On a numerical subgrid upscaling algorithm for Stokes–Brinkman equations // Computers & mathematics with applications, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0898-1221. Vol. 65, iss. 3 (2013) p. 435-448. 2013
01P, 07T Belovas Igoris, Starikovičius Vadimas, Parallel computing for mixed-stable modelling of large data sets // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 44, no. 2 (2015) p. 148-154. 2015
06B,07T,09T Kačeniauskas, Arnas; Pacevič, Ruslan; Starikovičius, Vadimas; Maknickas, Algirdas; Staškūnienė, Miglė; Davidavičius, Giedrius. Development of cloud services for patient-specific simulations of blood flows through aortic valves // Advances in engineering software. Oxford: Elsevier Science. ISSN: 0965-9978, eISSN: 1873-5339. 2017, Vol. 103, p. 57-64. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2015 Belovas Igoris, Meilūnas Mečislavas, Suboč Olga, Starikovičius Vadimas, Specialieji matematinės analizės skyriai; ISBN 9786094578236 (2015), [psl.: 300]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2000-01-01 Čiegis Raimondas, Starikovičius Vadimas, Wasniewski Jerzy, Performance prediction tool for parallel Gaussian elimination algorithm // Finite Difference Schemes Theory and Applications, Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics, 2000 p. 29-38.
2004-01-01 Čiegis Raimondas, Starikovičius Vadimas, Štikonas Artūras, Parameters identification for wood drying // Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2002, Berlin : Springer, 2004 p. 107-111. [Duomenų bazės: ];
2005-01-01 Starikovičius Vadimas, Čiegis Raimondas, Šilko Galina, An evaluation of the performance of VGTU PC cluster // 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2005 p. 525-533. [Duomenų bazės: MatSciNet];
2005-01-01 Jakušev Aleksandr, Starikovičius Vadimas, Čiegis Raimondas, Application of parallel arrays for semiautomatic parallelization of flow in porous media problem solver // 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2005 p. 171-177. [Duomenų bazės: MatSciNet];
2006-01-01 Jakušev Aleksandr, Starikovičius Vadimas, Application of parallel arrays for parallelisation of data parallel algorithms // Workshop of British and Lithuanian scientists "Optimal process design", held in Vilnius, Lithuania from 15th to 17th February, 2006. Series on computers and operations research, New Jersey : World Scientific Publishing, 2006 p. 109-118. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Dedering Michael, Stausberg Wolfgang, Iliev Oleg, Lakdawala Zahra, Čiegis Raimondas, Starikovičius Vadimas, On new challenges for CFD simulation in filtration // WFC 10. Discover the future of filtration & separation, Leipzig, 2008 p. 316-320.
2009-01-01 Andrä Heikol, Iliev Oleg, Kabel Matthias, Lakdawala Zahra, Steiner Konrad, Starikovičius Vadimas, Interaction of fluid with porous structure in filtration processes: modelling and simulation of pleats deflection // International conference & exihibition for filtration and separation technology (FILTECH 2009), October 13-15, 2009, Rhein-Main-Hallen, Wiesbaden, Germany. Vol. I. Proceedings L-Sessions: survey lectures, Wiesbaden, 2009 p. 27-31.
2009-01-01 Starikovičius Vadimas, Čiegis Raimondas, Iliev Oleg, Lakdawala Zahra, A parallel solver for the 3D simulation of flows through oil filters // Parallel scientific computing and optimization: advances and application. Workshop of British and Lithuanian Scientists on High Performance Scientific Computing Druskininkai, LITHUANIA, FEB 05-08, 2008, New York : Springer, 2009 p. 181-191. [Duomenų bazės: SpringerLINK, Conference Proceedings Citation Index];
2009-01-01 Dedering Michael, Iliev Oleg, Lakdawala Zahra, Čiegis Raimondas, Starikovičius Vadimas, Popov Peter, Advanced CFD simulation of filtration processes // International conference & exihibition for filtration and separation technology (FILTECH 2009), October 13-15, 2009, Rhein-Main-Hallen, Wiesbaden, Germany. Vol. I. Proceedings L-Sessions: survey lectures, Wiesbaden, 2009 p. 440-444.
2013-01-01 Belovas Igoris, Starikovičius Vadimas, Mixed-stable modeling of high-frequency financial data: parallel computing approach // Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics", Belarus : Belarusian State University, 2013 p. 148-151.
2014-01-01 Čiegis Raimondas, Starikovičius Vadimas, Bugajev Andrej, On parallelization of the OpenFOAM-Based solver for the heat transfer in electrical power cables // Euro-Par 2014: Parallel Processing Workshops Euro-Par 2014 International Workshops, Porto, Portugal, August 25-26, 2014, Revised Selected Papers, Part I. Lecture Notes in Computer Science, Switzerland : Springer, 2014 p. 1-11. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, SpringerLINK];
2014-01-01 Čiegis Raimondas, Starikovičius Vadimas, Bugajev Andrej, On efficiency of the OpenFOAM-based parallel solver for the heat transfer in electrical power cables // Proceedings of the first international workshop on Sustainable Ultrascale Computing Systems (NESUS 2014), August 27-28, Porto, Portugal, 2014, Madrid : Computer Architecture,Communications, and Systems Group (ARCOS), 2014 p. 43-46.
2015-01-01 Čiegis Raimondas, Starikovičius Vadimas, Tumanova Natalija, Ragulskis Minvydas, Palivonaitė Rita, Visual cryptography, parallel algorithm, BOINC, parallel templates // Proceedings of the second international workshop on Sustainable Ultrascale Computing Systems (NESUS 2015), Krakow, Poland, September 10-11, 2015, Madrid : Computer Architecture,Communications, and Systems Group (ARCOS), 2015 p. 23-28.
2015-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Staškūnienė Miglė, Starikovičius Vadimas, Davidavičius Giedrius, Development of cloud software services for computational analysis of blood flows // Civil-Comp proceedings, Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015 p. [1-11].
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Algoritmų analizės specialieji skyriai
Pirmosios pakopos Specialieji skaitiniai metodai
Pirmosios pakopos Matematika 1
Pirmosios pakopos Taikomoji matematika 1
Pirmosios pakopos Skaitiniai metodai
Pirmosios pakopos Lygiagretieji algoritmai
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2002-2007 Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“. Projektas E!2623 OPTPAPER „Energijos vartojimo optimizavimas popieriaus pramonėje“ (Optimization Of Energy Resource Consumption In Paper Production). Projekto VGTU dalies vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis.
2004-2007 Framework 6 projektas INTAS Nr. 03-50-4395 „Hidrologinis ir aplinkos modeliavimas: algoritmai ir šiuolaikiniai taikymai“ (Hydrogeological and Geo-Environmental Simulations: A Contribution to the Algorithms and Advanced Applications). Lietuvos grupės vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis.
2005-2006 Mokslinis darbas "Lietuvos GRID – lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų tinklas" pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo inicijuojamą mokslo programą, registracijos Nr. P–05001, sutarties Nr. P – 26/05. Vadovas – prof. dr. A. Juozapavičius (VU).
2006-2011 Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“. Projektas E!3691 OPTCABLES „ Elektros saugiklių ir laidų išdėstymo kabelių pluoštuose optimizavimas “ (Optimisation Of The Cable Harness). Projekto VGTU dalies vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis.
2006-2006 Mokslininkų grupės projektas „Skysčių tekėjimo poringose terpėse uždavinių lygiagretieji skaitiniai sprendimo algoritmai“. Mokslinis tiriamasis darbas finansuojamas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo, sutarties Nr. T-25/06. Projekto vadovas – dr. V. Starikovičius.
2007-2009 Valstybinis mokslo ir studijų fondo remiamas Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Globalus sudėtingų sistemų optimizavimas naudojant didelio našumo skaičiavimus ir grid technologijas“, sutarties Nr. B-03/2007. Projekto vadovas – prof. habil. dr. R. Čiegis.
2007-2010 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos programa "Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų tinklas (LitGrid)", įsakymo Nr. ISAK-1570, sutarties Nr. 1/1190-(1817). Vadovas – prof. dr. A. Juozapavičius (VU).
2008-2010 FP7 programos “Research Infrastructures: e-Science Grid infrastructures” projektas BalticGrid-II, Nr. 223807.
2013-2015 Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“. Projektas E! 6799 POWEROPT „Galios kabelių matematinis modeliavimas ir optimizavimas jų projektavimo metodikoms tobulinti“ (Mathematical modelling and optimization of electrical power cables for an improvement of their design rules). Projekto vadovas dr. Aurius Ilgevičius (UAB Varikonta, Lietuva).
2014-2016 Mokslininkų grupės projektas „Kraujo tėkmės pro aortos vožtuvą modeliavimas individualiam pacientui“. Mokslinis tiriamasis darbas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, paraiškos Nr. MIP-14414. Projekto vadovas – dr. Arnas Kačeniauskas.
2015-2017 • Mokslininkų grupės projektas „Nestandartinių netiesinių Šredingerio tipo uždavinių skaitinis modeliavimas“. Mokslinis tiriamasis darbas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, paraiškos Nr. MIP-15077. Projekto vadovas – prof. habil. dr. R. Čiegis.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-- MATEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS. ISSN: 1392-6292, ISSN: 1648-3510. Redkolegijos narys nuo 2012-12-27