Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Katedros vedėja 2002-2011
VGTU, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra asistentė/docentė 2005-2006
VGTU, Transporto inžinerijos fakultetas Mokslo prodekanas 2011-2012
VGTU, Logistikos ir transporto vadybos katedra docentas 2011-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Vasilis Vasiliauskas, Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė, Virgilija, Šimonytė, Eglė. Implementation of the green logistics concept by applying IT applications in road freight transport enterprises. Verslas: teorija ir praktika. Business: Theory and Practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627, Vol. 14, No 1, p.43-50 2013
03S, 04S Davidavičienė, Vida; Vasilis Vasiliauskas, Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė, Virgilija. Проблемы внедрения концепции зеленой логистики при помощи инструментов ИТ на предприятияx грузовыx перевозок дорожным транспортом. Опережающее управление социально-экономическим развитием регионов: устойчивое развитие экономики & электронное управление экономическим развитием (ОУСЭРР-УРЭ&ЭУЭР). Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. ISBN 9789664914595, p. 216-222.. 2013
03S Sprogytė Indrė, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Transporto įmonės kokybės vadybos sistemos projektavimas, įvertinant vartotojų poreikius // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 1 (2014) p. 1-8. 2014
03S Rimkūnienė Dalia, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Social media in communication of temporary organisations: role, needs, strategic perspective // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 5 (2014) p. 899-914. 2014
03S Meidutė, Ieva; Vasilis Vasiliauskas, Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė, Virgilija. Securing enterprises competitive advantage through the management of components of distribution system. Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 353-360.. [M.kr.:03S] 2014
03T, 03S Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Matijošius Jonas, Prielaidų būtinų 4 šalies logistikos paslaugų sistemos atsiradimui analizė // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 148-152. 2015
03T. 03S Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Matijošius Jonas, Stankevičiūtė Skirmantė, Švagždys Stasys, Makroveiksniai įtakojantys 4 šalies logistikos paslaugų teikėjų atsiradimą Lietuvoje // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 153-160. 2015
03S, 03T Barysienė Jurgita, Batarlienė Nijolė, Bazaras Darius, Čižiūnienė Kristina, Griškevičienė Daiva, Griškevičius Algirdas Juozapas, Lazauskas Jonas, Mačiulis Alminas, Palšaitis Ramūnas, Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Analysis of the current logistics and transport challenges in the context of the changing environment // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 2 (2015) p. 203-211. 2015
03T, 03S Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Matijošius Jonas, Transporto įmonių veiklos kokybės gerinimo galimybių tyrimas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr.1 p. 114-123. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Alternatyvų vertinimas naudojant sprendimų medžio metodą // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 102-106.
2006-01-01 Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Darbuotojų kompetencija - strateginių sprendimų kokybės sąlyga // Investicijos į žmogiškuosius išteklius: konkurencinio pranašumo siekis: tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje 2006 m. gegužės 4 d., medžiaga, Vilnius : Vilniaus teisės ir verslo kolegija, 2006 p. 152-160.
2006-01-01 Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Methods‘ combination for strategic decisions evaluation // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-6].
2007-01-01 Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Methods‘ combination for strategic decisions evaluation // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 291-297. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2013-01-01 Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Kontautaitė Dovilė, The impact of improved business processes of freight forwarding company to the transportation services in global markets // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 260-264.
2013-01-01 Davidavičienė Vida, Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Проблемы внедрения концепции зеленой логистики при помощи инструментов ИТ на предприятияx грузовыx перевозок дорожным транспортом // Опережающее управление социально-экономическим развитием регионов: устойчивое развитие экономики & электронное управление экономическим развитием (ОУСЭРР-УРЭ&ЭУЭР), Симферополь: ДИАЙПИ, 2013 p. 216-222.
2014-01-01 Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Kontautaitė Dovilė, Feasibility study on transport enterprises' quality improvement // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 790-798. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Meidutė-Kavaliauskienė Ieva, Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Securing enterprises competitive advantage through the management of components of distribution system // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 353-360.
2014-01-01 Vasilis Vasiliauskas Aidas, Macijauskytė Ieva, Vitkūnas Rolandas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Pavlova Jelena, A model of implementing lean logistics principles in lithuanian transport enterprises // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 799-807. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Kaknevičiūtė Greta, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Gamybinės įmonės sandėliavimo procesų analizė ir tobulinimo sprendimai // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 211-220.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
italų A1 A1 A1
rusų B1 B1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kokybės vadybos sistemos transporte
Antrosios pakopos Visuotinės kokybės vadyba transporto sistemoje
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Tiekimo grandinės projektavimas)
Pirmosios pakopos Marketingas
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Transporto įmonių veiklos plėtra)
Pirmosios pakopos Visuotinės kokybės vadyba transporte
Pirmosios pakopos Transporto įmonės plėtra (kompleksinis projektas)
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Studijų sistemos efektyvumo didinimas. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas. VPI-2.1-SMM-04-K
2012-2014 Studijų sistemos efektyvumo didinimas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijoje. VP1-2.1-SMM-04-K
2013-2014 Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrinas Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-01
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2014-2016 Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narys
2015-2016 iBusiness redkolegijos narys