Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ilona Valantinaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas edukologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus pedagoginis universitetas edukologijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus edukologijos universitetas daktaras 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos edukologijos universitetas Lektorė 2006-2009
Vilniaus kolegija Lektorė, docentė 2009-2013
Lietuvos edukologijos universitetas Lektorė 2012-2014
Lietuvos edukologijos universitetas Mokslininkė stažuotoja LMT projekte "Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje" 2013-2015
Lietuvos edukologijos universitetas Docentė 2014-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentė 2015-2020
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Edukacinių kompetencijų grupės vedėja 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2009 Valantinaitė I., Dačiulytė R. „Gyvenimo kokybės samprata ir jos sąsajos su vartojimo kultūros ugdymu technologijų programoje“ // „Jaunųjų mokslininkų darbai“, Nr. 1 (22), 2009, p. 200 – 206. ISSN 1648-8776.
2009-2009 Valantinaitė I. „Technologinio ugdymo samprata atnaujinto ugdymo turinio programose” // Tarptautinės mokslinės konferencijos „Technologijos mokykloje ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. Aktualijos ir problemų sprendimai”, 2009 10 22-23 mokslo straipsnių rinkinys. p. 115 – 121.
2010-2010 Valantinaitė I. „Pakitusi technologinio ugdymo samprata ir daugiamatiškumas atnaujinto ugdymo turinio programose” // Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Koleginių studijų patrauklumo stiprinimas“, 2010 10 27 mokslo straipsnių rinkinys, p. 148 – 157.
2011-2011 Valantinaitė I. „5–6 klasių mokinių savęs, savo ir aplinkinių kūrybingumo vertinimo kiekybinis tyrimas” // Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Menas, dizainas ir meninis ugdymas: kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys“, 5-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga (2011 m. lapkričio 25 d.), p. 103-107.
2012-2012 R. Zablackė, Valantinaitė I. Poreforminio technologinio ugdymo samprata ugdymo turinio programose // Pedagogika, Nr. 105, 2012, p. 14-19. ISSN 1392-0340; eISSN 2029-0551.
2012-2012 Valantinaitė I. „V–VI klasių mokinių požiūrio į kūrybingumą, turimų žinių ir sukurtų gaminių pritaikomumą bei vertinimą kiekybinis tyrimas“ // Socialinis ugdymas, Nr. 19 (30), 2012, p. 64-75.
2013-2013 Pečiuliauskienė P., Valantinaitė I. “Technological Education as a Socio-Educational Factor in the Creativity of 5th – 6th Formers”// Contemporary education contexts: scientific articles / Lithuanian University of Educational Sciences, Yanka Kupala State University of Grodno. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013. P. 205-217. ISBN 9789955209102.
2013-2013 Valantinaitė I. „Tautos kultūros puoselėjimo veiksniai pagal M. Lukšienės sampratą technologinio ugdymo turinyje: pagrindinio ugdymo bendrųjų programų aspektas” // Pedagogika, Nr. 111, 2013. P. 108-121. ISSN 1392-0340; eISSN 2029-0551.
2013-2013 Malinauskienė L.; Valantinaitė I. „Rezeknes Augstskolos studentų dalyvavimo projekcinėje veikloje refleksija“. Aprangos dizainas ir gamyba: aktualijos ir naujovės: studentų mokslinė – praktinė konferencija. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2013, p. 8-12. ISBN 978-609-436-027-5.
2013-2013 Pečiuliauskienė P., Valantinaitė I. “V–VI klasės mokinių kūrybingumo ugdymo technologijų pamokose veiksniai” // Pedagogika, Nr. 110, 2013, p. 72-79. ISSN 1392-0340; eISSN 2029-0551.
2014-- Pečiuliauskienė P., Valantinaitė I. „Creativity and Cross Curricular Relationships Visualisation Ability of Prie-Service Technology Teachers“ // International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, SGEM 2014 / Education and Educational Research, Vol. 111. Bulgarija, 2014. P. 889-896. ISBN 978-619-7105-24-7, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2014B13.
2014-- Valantinaitė I. „The Information Literacy and Creative Originality of Trainee Teachers of Technologies“ // 10th International Scientific Conference On Distance Learning in Applied Informatics, DIVAI 2014: Conference Proceedings. Slovakia, 2014. P. 515-528. ISBN 978-80-7478-497-2.
2014-- Valantinaitė I. „The Information Literacy and Verbal Creativity of Trainee Teachers of Technologies” // European Scientific Journal June 2014 /SPECIAL/ edition Vol.1. ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
2014-2014 Pečiuliauskienė P., Valantinaitė I.“The Creative Originality and Technological Inclinations of Female Trainee Teachers of Technologies” // Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt / Education and Academic Self-Concept in the Globalized World, Volume 28. 2014. P. 391-409. ISBN 978-3-631-65610-5 geb. (Hardcover) , ISBN 978-3-653-04836-0 (eBook).
2014-2014 Valantinaitė I. „Gamtamokslinių dalykų turinio integraciniai ryšiai mokantis mitybos 5-6 klasėse“ // Technologinio ugdymo aktualijos: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. P. 152-161.
2015-- Petrulionienė V., Valantinaitė I. „Nežymų intelekto sutrikimą turinčių mokinių kūrybinio originalumo neverbalinės raiškos pokyčiai technologijų pamokose” // Pedagogika, Nr. 117, 2015. P. 168-184. ISSN 1392-0340; eISSN 2029-0551.
2015-2015 Valantinaitė I. „The Third-Year Student’s Creativity Changes in Applying Virtual Learning Environment on Technology Pedagogical Studies Process in Lithuania“ // Proceedings of the 8th International Scientific Conference. / Rural Environment. Education. Personality. (REEP). No 8. Latvia, 2015. P. 283- 291. ISSN 2255-808X. ISBN 978-9984-48-179- 1.
2015-2015 Valantinaitė I. „Creativity Of Trainee Technology Teachers Of The Baltic Countries As Readiness To Educate Learners Meeting The Needs Of The Labor Market Of The Beginning Of The 21st Century“ // Proceedings of the International Scientific Conference / Society, Integration, Education, Vol. 1, Latvia, 2015. P.443-455. ISSN 2256-0629, ISBN 978-9984-44-166-5.
2015-2015 Valantinaitė I. „The Third-Year Student’s Creativity Changes in Applying Virtual Learning Environment on Technology Pedagogical Studies Process in Lithuania“ // Proceedings of the 8th International Scientific Conference. / Rural Environment. Education. Personality. (REEP). No 8. Latvia, 2015. P. 283- 291. ISSN 2255-808X. ISBN 978-9984-48-179- 1.
2016-2016 Ilona Valantinaitė, Živilė Sederevičiūtė – Pačiauskienė, Vija Dislere „Dimension of Consumer Culture in Verbal Creativity expression of Pre-service Technology Teachers in the Baltic Countries: the Field of Electronics“ // Proceedings of the 9th International Scientific Conference. / Rural Environment. Education. Personality. (REEP). No 9. Latvia, 2016. P. 174-186. ISSN 2255-808X. ISBN 978-9984-48-221-7.
2017-2017 Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Viktorija Žilinskaitė-Vytienė, Ilona Valantinaitė. A three-dimensional aproach in education for sustainable future. Problems of Sustainable development, 2017, vol. 12, no 1, p. 63-69.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07S Pečiuliauskienė P., Valantinaitė I., Malonaitienė V. Z karta: kūrybingumas ir integracija: monografija. - Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013. - 456 p. ISBN 978-9955-20-885-3. 2013
07S Valantinaitė I. The Information Literacy and Creative Originality of Trainee Teachers of Technologies. Distance Learning in Applied Informatics, DIVAI, 2014. ISBN 978-80-7478-497-2, p. 515-528. (Web of Science database proceedings). 2014
07S Valantinaitė I. „The Information Literacy and Verbal Creativity of Trainee Teachers of Technologies” // European Scientific Journal June 2014 /SPECIAL/ edition Vol.1. ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431. http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/3653; http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/3653/3452 . ESJ`s Index Copernicus Impact Factor, ICV 2013 = 8.25 European Scientific Journal - IndexCopernicus™ - Journals Master List http://journals.indexcopernicus.com/European+Scientific+Journal,p4190,3.html 2014
07S Pečiuliauskienė P., Valantinaitė I. „Creativity and Cross Curricular Relationships Visualisation Ability of Prie-Service Technology Teachers“ // International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, SGEM 2014 / Education and Educational Research, Vol. 111. Bulgarija, 2014. P. 889-896. ISBN 978-619-7105-24-7, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2014/B13/S3.116. References: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2014, www.sgemsocial.org , SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-24-7/ ISSN 2367-5659, September 1-9, 2014, Book 1, Vol. 3, 889-896 pp. (Tomson Reuters duomenų bazėje). 2014
07S Valantinaitė I. The Third-Year Student’s Creativity Changes in Applying Virtual Learning Environment on Technology Pedagogical Studies Process in Lithuania. Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2015. ISSN 2255-808X, p. 283- 291. [Aut. Ind.: 1,000] (Web of Science database proceedings). 2015
07S Valantinaitė I. Creativity Of Trainee Technology Teachers Of The Baltic Countries As Readiness To Educate Learners Meeting The Needs Of The Labor Market Of The Beginning Of The 21st Century. Society, Integration, Education, 2015. ISSN 2256-0629, p. 443-455. [Aut. ind.: 1,000] (Web of Science database proceedings). 2015
07S Petrulionienė V., Valantinaitė I. „ Nežymų intelekto sutrikimą turinčių mokinių kūrybinio originalumo neverbalinės raiškos pokyčiai technologijų pamokose” // Pedagogika, Nr. 117, 2015. P. 168-184. ISSN 1392-0340; eISSN 2029-0551. [Duomenų bazės: CEEOL; EBSCO; Index Copernicus; SCOPUS]; [M.kr.: 07S]; [Aut. Ind.: 0,500]; DOI: http://10.15823/p.2015.076. 2015
07S Valantinaitė I. „Creativity Of Trainee Technology Teachers Of The Baltic Countries As Readiness To Educate Learners Meeting The Needs Of The Labor Market Of The Beginning Of The 21st Century“ // Proceedings of the International Scientific Conference / Society, Integration, Education, Vol. 1, Latvia, 2015. P.443-455. ISSN 2256-0629, ISBN 978-9984-44-166-5. http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/305/434, http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/viewIssue/23/1 . Tomson Reuters Web of science duomenų bazėje. 2015
07S Valantinaitė I; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž., Dislere V. (2016) Dimension of consumer culture in verbal creativity expression of pre-service technology teachers in the Baltic countries: the field of electronics. Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-8071, p. 174-186. [Aut. ind.: 0,50] (Web of Science database proceedings). 2016
07S Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž., Valantinaitė I. (2016) Professional purposefulness of the students of technologies education. Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-8071, p. 247-254. [Aut. ind.: 0,50] (Web of Science database proceedings). 2016
07S Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž., Žilinskaitė-Vytienė V., Valantinaitė I. (2017) A threedimensional aproach in education for sustainable future. Problems of Sustainable development, 2017, vol. 12, no 1, p. 63-69 (Web of Science data base with Impact Factor). 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Valantinaitė I. Makiažo menas. Vilnius: Ciklonas, 2011. – 104 p. ISBN 978-609-436-005-3. (mokymo priemonė)
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-04-26 1st Mediterranean Interdisciplinary Forumo n Social Sciences and Humanities, MIFS 2014 (2014 m. balandžio 23-26 d., Arab Open University, University of the Azores; Libanas, Beirutas, http://mforum.net.co/). Skaitytas pranešimas „The Information Literacy and Verbal Creativity of Trainee Teachers of Technologies”.
2014-05-07 10th International Scientific Conference On Distance Learning in Applied Informatics, DIVAI 2014 (2014 m. gegužės 5-7, Constantine the Philosopher University in Nitra, University of Hradec Králové; Slovakija, Šturovas, http://conferences.ukf.sk/index.php/divai/divai2014). Skaitytas pranešimas „The Information Literacy and Creative Originality of Trainee Teachers of Technologies“.
2014-07-11 The 11th ICIE International Conference on: Excellence, Creativity and Innovation in Basic and Higher Education. Excellence in Education 2014/ The Creativity – Innovation Challenge (2014 m. liepos 7-11, International Centre for Innovation in Education (ICIE): Prancūzija, Paryžius, http://www.paris.icieconference.net/). Pristatytas stendinis pranešimas „The Creative Changes of Trainee Teachers of Technologies Using the VLE in Study Process”.
2014-09-09 International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, SGEM 2014 (2014 m. rugsėjo 3-9, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, Albena, http://www.sgemsocial.org/). Kartu su prof. dr. P. Pečiuliauskiene pristatytas stendinis pranešimas „Creativity and Cross Curricular Relationships Visualisation Ability of Prie-Service Technology Teachers“.
2014-12-04 Tarptautinė mokslinė konferencija Mokymosi priemonės XXI amžiuje: kūrimas ir taikymas (Learning Materials In the 21st Century: Creation and Application) (2014 m. gruodžio 4 d., Lietuvos edukologijos universitetas). Pristatytas stendinis pranešimas „Technologijų ir gamtamokslinių dalykų turinio integraciniai ryšiai naudojant virtualią mokymo(si) aplinką emokykla.lt V-VI klasėse“.
2015-01-01 The third-year student’s creativity changes in applying virtual learning environment on Technology pedagogical studies process in Lithuania // Rural Environment. Education. Personality. (REEP), Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2015 p. 283-291.
2015-01-01 Creativity of trainee Technology teachers of the Baltic countries as readiness to educate learners meeting the needs of the labor market of the beginning of the 21 st century // Society. Integration. Education, Rezekne : Rēzeknes Augstskola, 2015 p. 443-455.
2016-01-01 Professional purposefulness of the students of technologies education. // Rural Environment. Education. Personality. (REEP), Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2016 p. 247-254.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų B2 C1 B1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Rezeknės aukštoji mokykla (Rezeknes Augstskola) Latvija Paskaitų skaitymas pagal LLP/ Erasmus teaching Programe. 2012-2012
Kauno technologijos universitetas Lietuva Seminaras „Intelektinė nuosavybė, kūrybinės licenzijos ir atviroji prieiga“ 2012-2012
Vilnius University Lithuania Seminar ‘Recommendations for Application of Project and Problem-based Teaching/Learning in Final Papers in Educational Studies’ 2012-2012
Vilniaus universitetas Lietuva Seminaras „Projektinio ir probleminio mokymo(si) taikymo edukologijos studijų baigiamuosiuose darbuose rekomendacijos“ 2012-2012
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras Lietuva Kursai „Specializuotas vaikų piešinių interpretavimo kursas, skirtas pedagogams ir socialiniams darbuotojams“ I dalis. Lektorė psichologė-psichoterapeutė Nunzia Tarantini iš Italijos 2013-2013
Ugdymo plėtotės centras Lietuva Vykdomo projekto „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ seminaras „Šiuolaikinis vadovėlių vertinimas“ 2014-2014
Liublijanos universitetas Slovėnija Mokslinė stažuotė. Tyrimų atlikimas Liublijanos universitete 2014-2014
LAMA BPO. Mokymus įvykdė VŠĮ Tyrimų ir mokymo centras Lietuva „Efektyvus atrankos komisijos darbas. 2014 m. atrankos sistemos naujovės. Vertinimo kroterijai” 2014-2014
Valstybinis Gardino Yanka Kupala universitetas Baltarusija Mokslinė stažuotė. Tyrimų atlikimas Valstybiniame Gardino Yanka Kupala universitete. 2014-2014
Daugpilio universitetas Latvija Mokslinė stažuotė. Tyrimų atlikimas Daugpilio universitete. 2014-2014
Lietuvos edukologijos universitetas Lietuva Mokslininkams ir kitiems tyrėjas skirtas seminaras „Naudojimasis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: Socialinių mokslų šaltiniai“ 2014-2014
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras Lietuva Kursai „Specializuotas vaikų piešinių interpretavimas“ II dalis. Lektorė psichologė-psichoterapeutė Nunzia Tarantini iš Italijos. 2014-2014
Lietuvos mokslo taryba Lietuva Vykdomo projekto „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ seminaras „Projektų kūrimas ir valdymas“. Lektorius dr. Rimantas Kodžius iš Saudo Arabijos. 2014-2014
Rezeknės aukštoji mokykla Latvija Mokslinė stažuotė. Tyrimų atlikimas Rezeknės aukštojoje mokykloje. 2014-2014
Tartu universitetas Estija Mokslinė stažuotė. Tyrimų atlikimas Tartu universitete. 2014-2014
Lietuvos edukologijos universitetas Lietuva Nacionalinio Taivano universiteto mokslininkų doc. dr. Ted Yu-Chung ir doc. dr. Hui-Lan Wang seminarų ciklas „Naratyvinio tyrinėjimo galia mokytojų įgalinimui: idėjos, praktika, istorijos“. 2015-2015
Asociatia Dominou Rumunija. Stažuotės vieta: Senglea, Maltos respublika Erasmus+ programos „Nurturing of social and professional skills, using group dynamic methods“ (Nr.2015-1-LT01-KA104-013309) kursai “Creativity and interculturality – Harness the power of creativity through intercultural exchange in the classroom!”. 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 LEU Edukologijos katedros mokslininkė stažuotoja pagal projektą "Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004), finansuojamame pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" priemonę VP1-3.1-ŠMM-01 "Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas". Bendra projekto vertė 6 419 042,52 Eur., iš jo ES dalis: 3 882 154,56 Eur. Projektui išmokėta lėšų: 6 142 713,02 Eur., iš jo ES dalis: 3 715 034,03 Eur. Išsamiau apie projektą: http://www.esparama.lt/projektas?id=31556&pgsz=10. Individuali podoktoratūrinės stažuotės tema "Virtualių mokymo(si) aplinkų taikymas rengiant technologijų mokytojus: tarpdalykinis aspektas". Projekto metu mokslininkė vykdė pedagoginį projektą (eksperimentą) Lietuvos edukologijos universitete ir atliko tarptautinį kokybinį kūrybingumo raiškos tyrimą. Podoktorantūrinės stažuotės metu tiriamieji buvo studentai kaip būsimieji specialistai. Tyrimo rezultatai paskelbti tarptautinėse konferencijose ir mokslo žurnaluose.
2014-2016 Projektas GRADUAL: studentų/absolventų pasirengimo įsidarbinimui gerinimas (2014-1-LT01-KA203-000645). Koordinatorius Lietuvos pramonininkų konfederacija „Patirties partneriai” (Fundacion Universidad-Empresa (Ispanija), Saltire Foundation (Didžioji Britanija), Global Lithuanian Leaders (Lietuva), Universidad Camilo Jose Cela (Ispanija), Vilniaus universitetas (Lietuva), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva), Kauno technologijos universitetas (Lietuva), Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva), Klaipėdos universitetas (Lietuva). Projekto vertė 150453 Eur, VGTU dalis 12755 Eur. Projekto finansuoja Erasmus+ strateginių partnerysčių programa. Projekto tikslas – sustiprinti tarp verslo ir universitetų tarpininkaujančių organizacijų (angl. Intermediary Organisations) gebėjimus teikti efektyvias ir inovatyvias paslaugas universitetams ir įmonėms, siekiant pagerinti besimokančiųjų pasirengimą darbo rinkai per studentų ir absolventų praktikų schemas bei kitas praktinio mokymo ar karjeros orientavimo priemones. Projekto rezultatai: Gairės kaip sukurti ir efektyviai įgyvendinti studentų/absolventų praktikos programas; Mokymo medžiaga programos rengimui; nAbsolventų mokymo programa (https://drive.google.com/file/d/0B_8R3qS_p0Y8NU56V1Bja2JiSG8/view), kurioje mokslininkė sukūrė studijų modulį „Creativity“; Pramonės lūkesčių indeksas: Absolventų/jaunų specialistų kompetencijų tyrimas.