Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Lina Juknevičiūtė-Žilinskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistras 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Automobilių kelių mokslo laboratorija Laborantė 2002-2002
VGTU Automobilių kelių mokslo laboratorija Operatorė 2002-2003
Road Research Laboratory Vilnius Gediminas Technical University Operator 2002-2003
VGTU Automobilių kelių mokslo laboratorija Techninė asistentė 2003-2007
Road Research Laboratory Vilnius Gediminas Technical University Technical assistant 2003-2007
VGTU Kelių katedra Asistentė 2006-2010
Road Department Vilnius Gediminas Technical University Assistant 2006-2010
VGTU Automobilių kelių mokslo laboratorija Inžinierė 2007-2009
VGTU KTI Automobilių kelių mokslo laboratorija Kokybės vadybininkė 2009-2011
VGTU Kelių katedra Docentė 2010--
VGTU, Kelių katedra Tyrėja 2011-2012
Ugdymo plėtotės centras Mokymo medžiagos rengėja 2012-2013
VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Mokymo priemonės rengėja 2012-2015
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Vertintoja Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001 „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ 2015-2015
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2003-2004 Mokslo tyrimo darbas „Geosintetinių medžiagų panaudojimo automobilių kelių konstrukcijose tyrimai ir analizė (I etapas)“ Atlikta geosintetinių medžiagų klasifikacija pagal panaudojimo galimybes, medžiagų pobūdį. Išanalizuotos geosintetinių medžiagų taikymo galimybės sankasoje ir dangų konstrukcijose. Detaliai išnagrinėta Šiaurės šalyse sukurta ir taikoma geosintetinių medžiagų parinkimo ir kontrolės Sistema “Nor Geo Spec” ir jos taikymo Lietuvos automobilių keliams galimybės. Vykdytoja
2007-2010 Mokslo tyrimo darbas „Automobilių kelių eksperimentinių dangų konstrukcijų bandomojo ruožo įrengimas, ilgalaikiai tyrimai, rezultatų analizė ir vertinimas (1,2,3 etapai)“ Analizuojami kelio konstrukcijos projektavimo metodai. Įvertinamas kelio dangos konstrukcijų sluoksniams įrengti siūlomų naudoti medžiagų tinkamumas. Įrengiamas eksperimentinis bandomasis ruožas (690 m), kurio skersinio profilio parametrai atitiktų III kategoriją, o dangos konstrukcija - III dangos konstrukcijos klasę pagal KPT SDK 07. Kiekvienoje skirtingos konstrukcijos atkarpoje, po kiekvienu dangos konstrukcijos sluoksniu įrengiami po vieną įtempių (po asfalto sluoksniais) ir po vieną slėgio (po biriųjų medžiagų sluoksniais) davikliai. 3 metus bus atliekami tyrimai. Vykdytoja
2008-2009 Mokslo tyrimo darbas „Sunkių transporto priemonių įtakos asfaltbetonio dangos konstrukcijoms, įvertinant automobilių srautus Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose, tyrimai ir vertinimas“ Įvertinant sunkiasvorio transporto eismo intensyvumo didėjimą Lietuvos keliuose, būtina atlikti valstybinės reikšmės kelių dangų konstrukcijų degradavimo analizę. Atlikta sunkiasvorių transporto priemonių daromo poveikio kelio dangos konstrukcijai analizė. Apskaičiuota ir palyginta, kokią žalą kelio dangos konstrukcijai daro perkrautos transporto priemonės, ypač karštuoju metų laiku. Šie skaičiavimai aktualūs, parenkant dangų konstrukcijas pereinama nuo krovininio eismo rodiklio prie ašinių apkrovų ir jų skaičiaus. Vykdytoja
2010-2011 Mokslo tyrimo darbas "Tylių/tylesnių dangų naudojimo Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinkle galimybių studijos parengimas" Tylių dangų iš specialiųjų mišinių taikymas, įrengimas ir eksploatacijos priežiūra reikalauja specifinių žinių ir sąlygų, todėl buvo renkama išsami informacija, nuodugni kitų šalių patirties analizė, Lietuvos automobilių kelių analizė ir dangų iš specialiųjų mišinių taikymo vietų nustatymas. Vadovaujantis galimybių studijos rezultatais buvo nustatytas tylių dangų poreikio pagrįstumas, identifikuoti privalumai ir trūkumai bei specialios naudojimo sąlygos. Vykdytoja
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 03T Juknevičiūtė-Žilinskienė, Lina Methodology for the evaluation of the effect of the climate of Lithuania on road construction and climatic regioning / : PhD thesis / Lina Juknevičiūtė-Žilinskienė. // The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika.. ISSN 1822-427X. Vol. 5, no. 1 (2010), p. 62-68. 2010
02T Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Ratkevičiūtė Kornelija, Lingytė Ineta, Čygaitė Laura, Grigonis Vytautas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Antov Dago, Metsvahi Tiit, Toth-Szabo Zsuzsanna, Varhelyi Andras, Policy instruments for managing road safety on EU-roads // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 4 (2012) p. 397-404. 2012
02T, 03T Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Laurinavičius Alfredas, Evaluation of possibilities for the climatic distribution of regions from the point of view of road construction // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 10, no. 3 (2015) p. 262-268. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Visuomeninio transporto sustojimų dangų problemos Lietuvoje // TransBaltica-2004. Tarptautinė konferencija "Logistikos ir susisiekimo paslaugų plėtra Baltijos jūros regione". 2004 m. balandžio 6-7 d., Lietuvos parodų centras LITEXPO, Vilnius, Kaunas : VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, 2004 p. 119-129.
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Vaitkus Audrius, Investigations of pavement structure of public transport stops on Vilnius city streets // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 186-192. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Vaitkus Audrius, Investigations of pavement structure of public transport stops on Vilnius city streets // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-7.
2004-01-01 Čygas Donatas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Visuomeninio transporto sustojimų dangų problemos Lietuvoje // TransBaltica-2004. Tarptautinė konferencija "Logistikos ir susisiekimo paslaugų plėtra Baltijos jūros regione". 2004 m. balandžio 6-7 d., Lietuvos parodų centras LITEXPO, Vilnius, Kaunas : VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, 2004 p. [1-10].
2005-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Geometric parameters of public transport stops and their influence on asphalt pavement // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 738-743. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Laurinavičius Alfredas, Čygas Donatas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Geometric parameters of public transport stops and their influence on asphalt pavement // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6.
2008-01-01 Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Laurinavičius Alfredas, Информационная система дорожно-погодных условий Литвы и результаты измерений // Инновационные технологии в строительстве автомобильных дорог, мостов и подготовке инженерных кадров в Республике Беларусь: материалы 6-ой Международной научно-технической конференции "Наука - образованию, производству, экономике" 17-18 декабря 2008 г, Минск : БНТУ, 2008 p. 97-101.
2008-01-01 Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Analysis of the change in the depth of frozen ground in different soils under Lithuanian conditions // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-9].
2008-01-01 Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Laurinavičius Alfredas, Analysis of the change in the depth of frozen ground in different soils under Lithuanian conditions // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1160-1168. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2009-01-01 Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Bertulienė Lina, Климатический фактор в эксплуатации автомобильных дорог // Наука - образованию, производству, экономике, Минск : БНТУ, 2009 p. 202.
2011-01-01 Klibavičius Antanas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Investigation of crossroads regulated by traffic-lights with an attachable arrow in terms of road accident rate and perviousness // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1103-1107. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Klibavičius Antanas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Investigation of crossroads regulated by traffic-lights with an attachable arrow in terms of road accident rate and perviousness // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1103-1107.
2011-01-01 Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Eleven years of RWIS operation in Lithuania: possibilities for the use of the data collected // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1108-1112.
2011-01-01 Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Eleven years of RWIS operation in Lithuania: possibilities for the use of the data collected // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1108-1112. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Ratkevičius Tomas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Climatic regioning and winter road maintenance in Lithuania // XXVIII International Baltic Road Conference, 26-28 August, 2013 Vilnius, Lietuva, Vilnius : Baltic Road Association, 2013 p. [1-8].
2013-01-01 Ratkevičius Tomas, Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Possibilities for the use of RWIS data in a building sector // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 938-944. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2014-01-01 Bertulienė Lina, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Roadside infrastructure and rest areas concepts in Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2014-01-01 Bertulienė Lina, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Roadside infrastructure and rest areas concepts in Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C1 C2 C1
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Eismo saugumo informacinės sistemos
Pirmosios pakopos Transporto statiniai 1
Pirmosios pakopos Automobilių kelių priežiūra
Pirmosios pakopos Susisiekimo sistema
Pirmosios pakopos Darni kelio aplinka
Pirmosios pakopos Transporto statiniai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Lietuva Anglų kalbos kvalifikacijos kėlimo kursai (pradinis lygis) 2003-2003
VGTU Lietuva Anglų kalbos kvalifikacijos kėlimo kursai (pradedantysis lygis) 2003-2003
VGTU Lietuva Anglų kalbos kvalifikacijos kėlimo kursai (pažengusiųjų lygis) 2004-2005
UAB "Mercuri International" Lietuva Kursai „Sėkmingas pasisakymas“ 2008-2008
VGTU Lietuva Ispanų kalbos klasifikacijos kėlimo kursai (pradedantysis lygis) 2008-2008
Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija (SPBL) Lietuva Seminaras „Vadybos sistemos diegimas ir palaikymas laboratorijose“ pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 2008--
VŠĮ "Informaciniųtechnologijų institutas" Lietuva Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (European Computer Driving License (ECDL) 2009--
Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija Lietuva Seminaras „Standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimų apžvalga“ 2009-2009
Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija Lietuva Seminaras „Kokybės vadybininkams pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005“ 2010--
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija Lietuva Kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės, vykdymo priežiūros vadovės ir ekspertizės vadovės pareigas 2010-2015
Oslo valstybinių kelių direkcija Delfto Kelių asociacija Norvegija Olandija Studijų vizitai pagal tarptautinio projekto „BALTRIS“ planą. 2011-2011
VGTU Lietuva Kvalifikacijos kėlimo kursai „Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle 1,9)" 2011--
Lietuvos automobilių kelių direkcija, VGTU Lietuva Tarptautinio projekto „BALTRIS“ mokymai „Network Safety Management and Road Safety Impact Assessment“ 2012-2012
VGTU Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas 2015-2015
Kelių ir transporto tyrimo institutas Lietuva Seminaras "Įgūdžių tobulinimas, dirbant su kelių transporto sistemos kompiuterinėmis programomis" 2015--
Asociacija ITS Lietuva Lietuva, Vilnius Transportas ir išmaniosios technologijos. Tendencijos Lietuvoje 2016-2020 2015--
VGTU Lietuva Seminaras "Įvadas į specialybę" 2017-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2016 2010-2016 m. laikotarpiu skaitytos paskaitos kvalifikacijos kėlimo kursuose automobilių kelių specialistams. Temos: "Kelių klimatinis rajonavimas", "Kelių ir jų statinių projektavimo normatyviniai dokumentai. Poilsio aikštelių automobilių keliuose įrengimo rekomendacijos"
2011-2012 Tarptautinis projektas "Kelių infrastruktūros saugumo gerinimas Baltijos jūros regione" BALTRIS Šio projekto metu pasiektas tikslas – sukurtos, išbandytos ir įdiegtos procedūros, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (poveikio kelių saugumui vertinimas, kelių saugumo auditas, saugumo lygių nustatymas, saugumo patikrinimai), parengti procedūrų vadovai ir gerosios praktikos gairės bei apmokyti kvalifikuoti specialistai. Tyrėja
2012-2013 Projektas Nr.VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001 “Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas”. Mokytojų ir dėstytojų kelių statybos technologinių kompetencijų tobulinimo programos ir medžiagos rengimas. Rengėja
2012-2015 Projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-014 „Statybos sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių programų išbandymas" Mokymo priemonių „Kelių statybos mašinos“ ir „Kelių priežiūros darbai“ rengimas. Rengėja
2015-2015 Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001„Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“. Vertintoja