Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kęstutis Vislavičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1972
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1977
Lietuvos mokslo taryba docentas 1983
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Statybinės mechanikos katedra Asistentas 1975-1976
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Medžiagų atsparumo katedra Asistentas 1976-1978
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Medžiagų atsparumo katedra Vyr. dėstytojas 1978-1983
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Medžiagų atsparumo katedra Docentas 1983-1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Medžiagų atsparumo katedra Katedros vedėjas 1998-1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Medžiagų atsparumo katedra Docentas 1999-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Medžiagų atsparumo ir teorinės ir teorinės mechanikos katedra Docentas 2015-2017
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
05S Vislavičius Kęstutis, Problems of determining the sportsmanship of a country // Sporto mokslas, Vilnius : LSIC.. ISSN 1392-1401. 2011, Nr. 1(63) p. 26-33. 2011
09T, 06T Vislavičius Kęstutis, Kačianauskas Rimantas, Krenevičius Algimantas, Selivonec Jelena, Optimization of the fatigue life of threaded connections by the positioning method // Structural and multidisciplinary optimization, Berlin/Heidelberg : Springer. ISSN 1615-147X. Vol. 44, no. 4 (2011) p. 575-582. 2011
05S Vislavičius Kęstutis, The universal combined event for throwers // Sporto mokslas, Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2012, Nr. 2(68) p. 34-38. 2012
03T, 02T Vislavičius Kęstutis, Sivilevičius Henrikas, Effect of reclaimed asphalt pavement gradation variation on the homogeneity of recycled hot-mix asphalt // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 13, iss. 3 (2013) p. 345-353. 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2000 K.Vislavičius. Medžiagų mechanika 1 (Kontūriniai paskaitų tekstai statybos inžinieriams). Vilnius: “Technika”, 2000. -100p.
2005 K.Vislavičius. Medžiagų mechanika 2 (Kontūriniai paskaitų tekstai statybos inžinieriams). Vilnius, "Technika", 2005, 60 p.
2008 K.Vislavičius, A.Čižas, A.Jaras, R.Kačianauskas, A.Krenevičius, S.Stupak, M.Šukšta, J.Tretjakovas. 2008. Medžiagų mechanika: elektroninis vadovėlis [interaktyvus], [CD-ROM]. Vilnius: Technika, ISBN 978-9955-28-350-8.
2014 Medžiagų mechanikos elektroninio vadovėlio mokomoji metodinė medžiaga perkelta į Moodle aplinką ir prilyginta mokomosios literatūros leidiniams
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Vislavičius Kęstutis, Determination of optimum quantity of bitumen in an asphalt concrete mixture // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2003-01-01 Vislavičius Kęstutis, An experience of involving engineering informatics speciality students into preparing training courses of strength of material // 2nd Balkan Region Conference on Engineering Education "Bridges for Co-operation in Engineering Education", Sibiu : Lucian Blaga University of Sibiu, 2003 p. 223-224.
2003-01-01 Gailius Albinas, Vislavičius Kęstutis, Žukauskas Dangyras, Modelling of the aggregates composition of concrete // Ibausil. 15. Internationale Baustoffagung, 24-27 September, 2003, Weimar Bundesrespublik Deautschland, Weimar, 2003 p. 455-459.
2007-01-01 Sivilevičius Henrikas, Vislavičius Kęstutis, Simulation of the influence of mineral materials segregational heterogeneity on the variation of hot mix asphalt grading // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 161-167. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Sivilevičius Henrikas, Vislavičius Kęstutis, Simulation of the influence of mineral materials segregational heterogeneity on the variation of hot mix asphalt grading // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7].
2010-01-01 Vislavičius Kęstutis, Sivilevičius Henrikas, Stochastic simulation of the influence of reclaimed asphalt pavement mineral material aggregate variation on the homogeneity of recycled hot-mix asphalt // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 323-329.
2010-01-01 Vislavičius Kęstutis, Sivilevičius Henrikas, Stochastic simulation of the influence of reclaimed asphalt pavement mineral material aggregate variation on the homogeneity of recycled hot-mix asphalt // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 323-329.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B2
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Medžiagų mechanika 1
Pirmosios pakopos Medžiagų mechanika 2
Pirmosios pakopos Medžiagų mechanika
Pirmosios pakopos Skaičiuojamoji mechanika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Delfto technologijos universitetas Olandija Asfaltbetonio mišinių granuliometrinės sudėties optimizavimo problemos 1997-1997
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-2013 Darbo grupės "Dėl mechanikos dalykų apimčių I ir II studijų pakopų studijų programose" sekretorius
2014-- Kūrybinių industrijų fakulteto studijų programos "Renginių inžinerija" komiteto narys
Kita veikla
Gerai įvaldęs programavimo aplinką DELPHI. Turiu darbo įgūdžių: Algor, SolidWorks, Adobe Flash CS4 Professional, Moodle, Microsoft Access, Macromedia Dreamweaver, Adobe Premiere Pro, Joomla