Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ričardas Kolosovskis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinerijos magistras 1994
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas 1991--
VGTU Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2014--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2012 Poligonometrinio tinklo įrengimas
2011-2013 Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolat veikiančių GPS stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimas ir kalibravimas, mokslo tiriamųjų darbų bei plėtros atlikimas
2012-2012 Vertikaliojo pagrindo vystymas
2013-2016 Valstybinio geodezinio vertikaliojo pagrindo vystymas (II klasės niveliavimas)
2014-2014 Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimas ir kalibravimas, mokslo tiriamųjų darbai bei plėtra
2014-2015 Lietuvos valstybinio vertikaliojo pirmosios klasės tinklo geležinkelio linijose Marijampolė-Kazlų Rūda ir Mauručiai-Jiesia atstaymas
2014-2015 Lietuvos valstybinio GPS antrosios klasės tinklo punkto Nr. 64S-56124 (Karališkiai) atstatymas ir geodezininimatavimai
2015-2015 Atstatyto geležinkelio poligonometrijos tinklo punktų ruožuose Kazlų Rūda-Marijampolė, Jūrė-Kazlų Rūda-Kybartai ir Jiesia-Mauručiai geodeziniai matavimai
2015-2015 Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimas ir kalibravimas, mokslo tiriamieji darbai bei plėtros paslaugos
2015-2015 GPS trečios klasės tinklo punktų (penkių) geodeziniai matavimai ir matavimo duomenų apdorojimas
2015-2016 Poligonometrinio tinklo punktų atstatymo linijoje IX-D geležinkelio ruože Kaunas-Jiesia pikete nuo 35+780 km iki 44+910 km darbai ir jų geodeziniai matavimai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
10T Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Kolosovskis Ričardas, Putrimas Raimundas, Būga Arūnas, The analysis of the stability of permanent GPS station Vilnius (VLNS) // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 3 (2011) p. 129-134. 2011
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2010 "Matavimų apdorojimas". Laboratorinių darbų metodikos nurodymai
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Grigas Mindaugas, Obuchovski Romuald, Kolosovskis Ričardas, Baronas Tomas, Technical equipment and software of European sea level service site Klaipėda // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Kolosovskis Ričardas, GPS station Vilnius (VLNS) and its stability // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-8.
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Kolosovskis Ričardas, GPS station Vilnius (VLNS) and its stability // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 949-956. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Grigas Mindaugas, Obuchovski Romuald, Kolosovskis Ričardas, Baronas Tomas, Technical equipment and software of European sea level service site Klaipėda // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 964-968. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Neseckas Algirdas, Kolosovskis Ričardas, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmontienė Aušra, Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-11].
2008-01-01 Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Neseckas Algirdas, Kolosovskis Ričardas, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmantienė Evelina, Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1446-1456. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2011-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Kolosovskis Ričardas, GPS station Vilnius (VLNS) and its stability // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1408-1415.
2011-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Kolosovskis Ričardas, GPS station Vilnius (VLNS) and its stability // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1408-1415. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Neseckas Algirdas, Zigmantienė Evelina, Kolosovskis Ričardas, Musteikis Arvydas, Tumelienė Eglė, Birvydienė Rosita, Šlikas Dominykas, Petroškevičius Petras, Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Neseckas Algirdas, Zigmantienė Evelina, Kolosovskis Ričardas, Musteikis Arvydas, Tumelienė Eglė, Birvydienė Rosita, Šlikas Dominykas, Petroškevičius Petras, Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
rusų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Taikomoji geodezija
Pirmosios pakopos Elektroniniai geodeziniai prietaisai
Pirmosios pakopos Matavimų apdorojimas
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija ir praktika
Pirmosios pakopos Geodezinių matavimų rezultatų apdorojimo teorija
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija 2
Pirmosios pakopos Matavimų teorija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Alborgo universitetas Danija GPS tinklų sudarymas ir išlygimas 1997-1997