Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Tomas Kačerauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1991
Vilniaus universitetas Filosofijos mokslų magistras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus universitetas daktaras 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2007
Kultūros, filosofijos ir meno institutas Habilitacijos procedūra 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
AB "Imsas" Statybos meistras 1991-1993
UAB "Šalikelė" Direktorius 1993-2002
Vilniaus universitetas Asistentas 2001-2003
Kultūros, filosofijos ir meno institutas Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2002-2003
Kultūros, filosofijos ir meno institutas Mokslo darbuotojas 2003-2005
Vilniaus universitetas Lektorius 2003-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas, Filosofijos ir politologijos katedros vedėjas 2004-2009
Vilniaus universitetas Docentas 2006-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius, Filosofijos ir politologijos katedros vedėjas 2009-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius, Filosofijos ir komunikacijos katedros profesorius 2015-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius, Filosofijos ir kultūros studijų katedros vedėjas 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01H Kačerauskas Tomas, Šeima tarp bendrijos ir individo // Logos, Vilnius : Logos.. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 67 p. 132-141. 2011
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Vaizdiškumo socialiniai pjūviai : sudarytojo žodis = // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, Nr. 1 (2011) p. 1-2. 2011
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Antikos minties recepcija šiuolaikiniame mąstyme : sudarytojo žodis = // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 3 (2011) p. 247-248. 2011
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Miesto erdvės ir kultūros naratyvai // Urbanistika ir architektūra, Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. T. 35, nr. 2 (2011) p. 141-146. 2011
08S Kačerauskas Tomas, Kultūros studijų idėjos ir vardai Lietuvoje // Problemos, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla.. ISSN 1392-1274. T. 79 (2011) p. 90-102. 2011
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Kūrybos regionai tarp individo ir bendrijos // Santalka. Filosofija. Komunikacija, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-6320. Vol. 19, nr. 1 (2011) p. 54-61. 2011
08S Kačerauskas Tomas, Moteris utopinėje bendrijoje: vaizdinės kultūros kritika // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla.. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 1 (2011) p. 23-31. 2011
01H Barevičiūtė Jovilė, Kačerauskas Tomas, Preface // Limes, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. 2011, Vol. 4, no 1 p. 5-6. 2011
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Ar vertimas - kūrybos industrijų veikla? M. Heideggerio vertimo atvejis // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 19, no. 2 (2011) p. 98-107. 2011
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Kūrybos ekonomikos antikinės ištakos // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 3 (2011) p. 296-304. 2011
01H Kačerauskas Tomas, Antikos mintis Lietuvoje: toli ir arti // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 3 (2011) p. 249-256. 2011
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Lietuvos filosofijos problemos ir įžvalgos : sudarytojo žodis = // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 1 (2012) p. 1-2. 2012
01H, 08S, 05S Kačerauskas Tomas, Intelektualaus gyvenimo filosofija ir sociologija: Lietuvos kontekstas // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012) p. 187-195. 2012
01H Kačerauskas Tomas, Būtis ir laikas // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 1 (2012) p. 91-100. 2012
08S, 04S Kačerauskas Tomas, Creative economy and technologies: social, legal and communicative issues // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 13, no. 1 (2012) p. 71-80. 2012
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Pratarmė // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 1 (2012) p. 4-5. 2012
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Filosofijos tekstai lituanistiniu aspektu // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr.1 (2012) p. 51-59. 2012
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Viešo gyvenimo formos : Lietuvos kontekstai : sudarytojo žodis = // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012) p. 173-174. 2012
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Kūrybiné ir politinė komunikacija medijų aplinkoje : pratarmė // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 2 (2012) p. [1]. 2012
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Filosofinės idėjos tarpdalykinių tyrimų kontekste : sudarytojo žodis = // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013) p. 101-102. 2013
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Medija, religija ir filosofiniai klausimai // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 74 p. 86-94. 2013
08S Kačerauskas Tomas, Kūrybos ir kultūros industrijos: filosofiniai, sociologiniai ir komunikaciniai aspektai // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013) p. 112-120. 2013
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Akademinės teritorijos Lietuvoje : pratarmė = // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013) p. 1. 2013
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Komunikacija tarpdalykinių tyrimų kontekste : pratarmė // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 21, no. 1 (2013) p. 4-5. 2013
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Akademinės teritorijos ir jų ribos // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013) p. 2-10. 2013
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Kūrybinė visuomenė ir kultūros poslinkiai : pratarmė // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 21, no. 2 (2013) p. [1]. 2013
01H, 08S Kačerauskas Tomas, University as the environment of academic creation // Synthesis Philosophica, Zagreb : Croatian PhilosophicaL Society. ISSN 0352-7875. Vol. 28, iss. 1-2 (2013) p. 119-129. 2013
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Keciorytė Vitalija, Antikos mintis postmodernioje Lietuvoje // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013) p. 43-51. 2013
01H, 03H, 02S Barevičiūtė Jovilė, Kačerauskas Tomas, Preface // Limes, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no. 2 (2013) p. [1-2]. 2013
08S, 04S Kačerauskas Tomas, Kaklauskas Artūras, Kūrybinis miestas: mitai ir utopijos // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014) p. 190-199. 2014
04H, 08S Kačerauskas Tomas, Kūrybos ekonomikos sektoriai: kūrybinių industrijų sąrašų lyginamoji analizė // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014) p. 35-43. 2014
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Akademinė kūryba ir kultūros regionai : sudarytojo žodis = // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014) p. 1-2. 2014
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Kūrybos visuomenės terminai ir sampratos // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 78 p. 6-18. 2014
08S, 05S Kačerauskas Tomas, Kūrybos socialiniai aspektai // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 4 (2014) p. 282-289. 2014
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Kultūrinės industrijos kritika ir kūrybinių industrijų problemos // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81 p. 80-90. 2014
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Socialinės tikrovės egzistenciniai žemėlapiai : sudarytojo žodis = // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014) p. 135-136. 2014
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Kūrybinė klasė: ekonominiai, sociologiniai, filosofiniai aspektai // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014) p. 155-163. 2014
08S, 01H Kačerauskas Tomas, Kūrybos visuomenė: tyrimo metodai ir problemos // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 80 p. 6-15. 2014
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Universiteto idėja ir kūrybinė komunikacija // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82 p. 6-15. 2015
01H Kačerauskas Tomas, Tamošauskas Povilas, Sport as factor of creativity // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 1 (2015) p. 64-71. 2015
04T, 08S Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Kačerauskas Tomas, Social environment of creativity // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 1 (2015) p. 46-54. 2015
06S, 05S Kačerauskas Tomas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Creative ecology in academic environment // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015) p. 239-248. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2014 Kačerauskas Tomas, Būtis ir laikas; ISBN 9786094576195 (2014), [psl.: 424]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Kačerauskas Tomas, Античная парадигма поэтики как новый философский взгляд // Проблемы модернизации общества в зеркале философии, Мурманск : Мурманский государственный педагоический унивнрситет, 2005 p. 13-18.
2006-01-01 Kačerauskas Tomas, Cultural existence under globalization conditions // Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach. T. 2, Białystok : Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2006 p. 191-202.
2010-01-01 Kačerauskas Tomas, Art of life from penomenological point of view // Art of Life: Origins Foundations and Perspectives, Wien : LIT Verlag p. 107-118.
2015-09-11 Tarptautinė socialinių mokslų konferencija. Pranešimas "Kūrybinio miesto indeksai: globalus ir lokalus aspektai". Plenarinis pranešėjas. Suleyman Sah universitetas, Stambulas, Turkija
2016-05-12 Tarptautinė konferencija "Paveldas vs turizmas", pranešimas "Kūrybinio miesto politika: link paveldo ar turizmo?". Plenarinis pranešėjas, Lusiada universitetas, LIsabona, Portugalija
2016-12-06 Tarptautinė konferencija "Vidurio Europos miestas: istorinės perspektyvos". Plenarinis pranešėjas. Vengrijos mokslų akademijos Humanistikos tyrimo centro Filosofijos institutas, Budapeštas, Vengrija.
2017-03-13 Tarptautinė konferencija "Kūrybos visuomenė: idėjos, problemos ir koncepcijos", pranešimas "Kūrybinio miesto paradigma". Plenarinis pranešėjas. Tarptautinis institutas LBT, Florencija, Italija
2017-04-20 Tarptautinė konferencija "Vizualumas 2017: turizmas vs paveldas kūrybiniame mieste City", pranešimas "Miesto viešų vietų politika: Vilniaus Žaliojo tilto skulptūrų atvejis". Plenarinis pranešėjas. VGTU, Vilnius, Lietuva
2017-05-03 Tarptautinė filosofijos, edukologijos, meno ir mokslo istorijos konferencija, pranešimas "Kūrybinės visuomenės idėja". Plenarinis pranešėjas. Muglos Sitki Kocman universitetas, Turkija
2017-09-15 Tarptautinė konferencija "Svetimas XX a. ir XXI a. kultūroje, literatūroje ir kalboje", pranešimas "Urbanistinis svetimumas: Vilniaus atvejis". Plenarinis pranešėjas. Jano Kochanowskio universitetas Kielcuose, Lenkija
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C1 C2 C1
vokiečių C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kūrybinės visuomenės
Pirmosios pakopos Gyvenimo menas
Pirmosios pakopos Filosofija
Pirmosios pakopos Žodinė kūryba
Pirmosios pakopos Estetika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Freiburgo universiteto Filosofijos fakultetas Vokietija Filosofinė poetika 2001-2001
Kultūros, filosofijos ir meno institutas Lietuva Kultūros filosofija 2002-2009
Freiburgo universitetas, Husserlio archyvas Vokietija Kultūros fenomenologija 2006-2007
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2003-2006 Tautinis tapatumas globalizacijos sąlygomis: etinės implikacijos ir demokratijos paradoksai (skirtingų lygių analizė). Projekto dalyvis
2009-2012 COST veikla Nr. IS0803 "Perkuriant Rytų sienas Europoje: tinklas, tyrinėjantis Europos rytų periferijų socialinius, moralinius ir materialius perkėlimus". Projekto dalyvis.
2016-2018 Tarptautinis mokslo projektas "Kūrybinio miesto koncepcijos Vidurio Europoje: istoriniai įvaizdžiai ir empiriniai indeksai". Projekto vadovas. Lietuvos mokslų akademija, Vengrijos mokslų akademija Science.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2004-- Mokslo žurnalo "Filosofija. Sociologija" atsakingasis sekretorius
2008-- Mokslo žurnalo "Creativity Studies" vyr. redaktorius
2010-- Ekspertas Lietuvos mokslų akademijoje, Latvijos mokslų taryboje, Rusijos mokslų akademijoje, Slovėnijos mokslų akademijoje, Kazachstano mokslų taryboje
2010-- Mokslo žurnalo "Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia". Redkolegijos narys.
2011-- Mokslo žurnalo "Santalka: filosofija, komunikacija" vyr. redaktorius
2012-- Mokslo žurnalo "Culture and Values" redkolegijos narys
2012-- Mokslo žurnalo "International journal of cultural research" redkolegijos narys
2014-- Mokslo žurnalo "Philosophy Study" redkolegijos narys
Kita veikla
Tarptautinis pripažinimas: kaip plenarinis pranešėjas, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Turkijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Vengrijoje. Jis skaitė pranešimus per 50 tarptautinių konferencijų JK, Arijoje, Rusijoje, Ispanijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Lenkijoje ir kitur. Jis skaitė paskaitas Lenkijos, Portugalijos, Italijos, Nyderlandų, Kolumbijos universitetuose. Jo Hirscho indeksas 7 (WoS duomenimis). WoS duomenimis, jis cituojamas ne tik Lietuvos, bet ir JAV, Australijos, Kinijos, Taivano, Lenkijos mokslininkų. Kaip ekspertas, vertina Latvijos, Slovėnijos, Rusijos, Kazachstano mokslo projektus. Mokslo žurnalų JAV, Rumunijoje, Rusijoje, Lenkijojoe redkolegijų narys.
Publikacijos: per 100 publikacijų 8 kalbomis (anglų, vokiečių, rusų, lenkų, slovakų, ukrainiečių, latvių, lietuvių), įskaitant 5 monografijas ir M. Heideggerio "Būties ir laiko" vertimą į lietuvių k. Iš jų - per 60 straipsnių "Web of Science" žurnaluose, dauguma - su IF.
Premijos: V. Kavolio (1998) už beletristiką; Münsterio (2000) už filosofijos darbus; P. Dovydaičio (2008) už filosofijos darbus; VGTU (2010) už monografiją "Tikrovė ir kūryba: kultūros fenomenologijos metmenys"; VGTU už mokymo knygą "Filosofijos pamatai" (2011); VGTU (2016) už monografiją "Kūrybos visuomenė".