Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ritoldas Šukys
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus mechaniko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1986
Vilniaus technikos universitetas daktaras 1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 1998
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Vyr. asistentas 1992-1999
VGTU Docentas 1999-2002
VGTU DGSK vedėjas 2002--
VGTU Profesorius 2012-2018
VGTU docentas 2018-2019
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Šukys Ritoldas; Kaminskas Kazys-Algirdas; Juozulynas Jurgis Algirdas. Dirbančiųjų baldų pramonėje traumos ir jų profilaktika. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. 2002, nr. 7 (23), p. 23-25. 2002
02T Čyras Petras; Šukys Ritoldas; Jakutis Algirdas; Nainys Vytautas. Europos Sąjungos direktyvų dėl dirbančiųjų saugos ir sveikatos apsaugos darbe poveikio Lietuvos ūkiui tyrimas. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. 2002, Nr. 7 (23), p. 6-10. 2002
02T Čyras P.; Juozulynas Jurgis Algirdas; Nainys V.; Šukys R.. Profesinės saugos ir sveikatos strategija 2004-2006 metais. Sveikatos mokslai. .. ISSN 1392-6373. T. 13, Nr. 8 (2003), p. 18-23. 2003
02T Šukys Ritoldas; Čyras Petras; Jakutis Algirdas; Pačėsa Antanas Romutis. Direktyvos 92/57/EEC. Dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose ir kilnojamosiose statybos aikštelėse tyrimas. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2002 : Lietuvos gyventojų traumos, nelaimingi atsitikimai ir kitos visuomenės sveikatos aktualijos. Vilnius: Baltijos kopija, 2003. ISSN 1648-7338, p. 29-32. 2003
02T Čyras Petras; Jakutis Algirdas; Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Šukys Ritoldas. ES direktyvų dėl saugos ir sveikatos darbe įgyvendinimas Lietuvoje : kaštų tyrimai. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. IX, nr. 2 (2003), p. 60-66. 2003
02T Šimkus Jonas Romualdas; Vorobjovas T.; Šukys Ritoldas. Kelio sąnario traumos ir grindų struktūra. Sąveikos analizė. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. 2003, Nr. 8(31), p. 38-42. 2003
02T Alejev Aleksandr; Griškevičius Mečislovas; Šukys Ritoldas; Frith Ian; Norta Antti. Review of fire hazard analysis of Ignalina nuclear power plant. Journal of civil engineering and management : Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 10, no. 3 (2004), p. 169-175. 2004
02T Šukys Ritoldas. Saugos ir sveikatos problemos ir perspektyvos statybvietėse. Journal of civil engineering and management : Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 10, Suppl. 1 (2004), p. 51-55. 2004
02T Vakrinienė Sigutė; Čyras Petras; Šukys Ritoldas. Traumų prevencijos išlaidų statyboje optimizavimas. Journal of civil engineering and management : Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 10, Suppl. 1 (2004), p. 57-63. 2004
02T Šukys Ritoldas; Čyras Petras. Profesinės saugos ir sveikatos strateginės kryptys 2004-2006 metams. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 10, nr. 2 (2004), p. 67-72. 2004
02T Šukys Ritoldas; Čyras Petras; Jakutis Algirdas; Stankiuvienė Aušra. Profesinių ligų bei nelaimingų atsitikimų darbe ekonominės ir socialinės pasekmės. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. X, nr. 1 (2004), p. 26-31. 2004
02T Šukys Ritoldas; Čyras Petras; Jakutis Algirdas; Stankiuvienė Aušra. Profesinių ligų bei nelaimingų atsitikimų darbe ekonominės pasekmės. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 14, Nr. 6 (2004), p. 52-55. 2004
02T Stankiuvienė Aušra; Šukys Ritoldas; Čyras Petras. Pokyčiai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, Lietuvai tapus ES nare. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 12, nr. 2 (2006), p. 146-151. 2006
02T Gužas Danielius; Šukys R.. Sound-insulation of ellipsoidal shells. Journal of Vibroengineering. .. ISSN 1392-8716. Vol.11, No.4 (2008), p. 598-602. 2008
02T Karpovič Zbignev; Šukys Ritoldas. Pušies medienos ir kamštinio ąžuolo pavojingumas smilkimo metu. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. T. 63, nr. 3 (2009), p. 2425 - 2429. 2009
02T Danielius Gužas; Šukys Ritoldas. Interaction of acoustic waves with cylindrical and non-cylindrical duct walls and their impact on sound insulation. Journal of Vibroengineering. .. ISSN 1392-8716. Vol. 11, no. 2 (2009), p. 283-292. 2009
02T Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Šakėnaitė Jurgita, Economical loss due to non-compliance with requirements for personnel safety and health in Lithuanian construction sector // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 2 (2011) p. 168-176. 2011
02T Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Šakėnaitė Jurgita, Profesinių ligų ekonominių ir socialinių pasekmių analizė statybos sektoriuje 2005-2010 m // Sveikatos mokslai, Vilnius : Sveikata.. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 5 (2011) p. 54-59. 2011
02T Gałaj Jerzy; Jaskolowski Waldemar; Karpovič Zbignev; Šukys Ritoldas. Investigation of the influence of impregnation on the pine timber combustion using flow through tests. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety and Fire Technique. Józefów: Scientific and Research Centre for Fire Protection - National Research Institute. ISSN 1895-8443. 2011, No. 3, p. 55-62. 2011
02T Karpovič Zbignev, Šukys Ritoldas, Gudelis Rimvydas, Toxicity research of smouldering and flaming pine timber treated with fire retardant solutions // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no.4 (2012) p. 600-608. 2012
02T Galaj Jerzy, Polka Marzena, Šukys Ritoldas, Influence of fire retardant additives on fire properties of materials based on polyester resin Polimal 1033 APy // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 3 (2013) p. 456-464. 2013
02T Gałaj, Jerzy; Konecki, Marek; Šukys, Ritoldas. Simulation tests of extinguishing process using mist nozzles with application of hybrid fire model // Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 4 (2016), p. 573-583. 2016
02T Jagniatinskis Aleksandras; Fiks Boris; Mickaitis Marius; Šukys Ritoldas. Features of sound classification scheme designated to label buildings in Lithuania. Journal of civil engineering and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1392-3730. Vol. 23, iss. 3 (2017), p. 409-420. 2017
02T Zdanevičius Povilas; Antonovič Valentin; Boris Renata; Stonys Rimvydas; Šukys Ritoldas; Witek Jerzy. Исследование модифицированного жаростойкого бетона в зависимости от сорта шамотного заполнителя. Новые огнеупоры. Москва: Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2018, № 12, p. 17-21. 2018
02T Gałaj Jerzy; Drzymała Tomasz; Šukys Ritoldas; Tofiło Piotr. A computer model designed to evaluate the firefighting effectiveness of solid jet produced by water nozzle. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 24, iss. 1 (2018), p. 1-10. 2018
02T Drzymała Tomasz; Jackiewicz-Rek Wioletta; Gałaj Jerzy; Šukys Ritoldas. Assessment of mechanical properties of high strength concrete (HSC) after exposure to high temperature. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 24, iss. 2 (2018), p. 138-144. 2018
02T Turskis Zenonas; Dzitac Simona; Stankiuvienė Aušra; Šukys Ritoldas. A fuzzy group decision-making model for determining the most influential persons in the sustainable prevention of accidents in the construction SMEs. International journal of computers communications & control. Oradia: Agora University. ISSN 1841-9836. vol. 14, iss. 1 (2019), p. 90-106. 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
1997 Čyras Petras; Šukys Ritoldas. Gaisrinės saugos pagrindai : mokomoji knygelė. Vilnius: Technika, 1997. [M.kr.:02T; 04T] [Aut.lankų sk.: 3.357]
1998 Čyras Petras; Kaminskas Kazys-Algirdas; Šukys Ritoldas; Girnius Valmantas. Žmonių saugos darbe praktiniai uždaviniai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 8.000]
2000 Šukys Ritoldas; Čyras Petras; Kaminskas Kazys-Algirdas; Nainys Vytautas; Girnius Valmantas; Tartilas Juozapas. Žmonių sauga darbe : laboratoriniai darbai. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:04T; 09B] [Aut.lankų sk.: 7.857]
2003 Čyras Petras; Dubonis Romualdas; Šukys Ritoldas. Civilinė sauga : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:09B] [Aut.lankų sk.: 11.143]
2003 Čyras Petras; Girnius Valmantas; Kaminskas Kazys-Algirdas; Nainys Vytautas; Šukys Ritoldas; Tartilas Juozapas. Profesinė sauga ir sveikata. Ergonomikos pagrindai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:09B] [Aut.lankų sk.: 28.857]
2004 Griškevičius Mečislovas; Šukys Ritoldas; Čyras Petras. Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 10.571]
2005 Griškevičius Mečislovas; Šukys Ritoldas; Čyras Petras. Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 6.714]
2005 Čyras Petras; Dubonis Romualdas; Šukys Ritoldas. Gyventojų apsauga ekstremaliose situacijose : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 12.429]
2007 Žukas Andrius; Mačiulaitis Romualdas; Šukys Ritoldas. Statybos produktų panaudojimo gaisrinė sauga : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 7.929]
2007 Griškevičius Mečislovas; Šukys Ritoldas; Čyras Petras. Gaisrinė sauga ir gelbėjimo darbai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 10.429]
2008 Čyras Petras; Dubonis Romualdas; Šukys Ritoldas. Gyventojų apsauga ekstremaliose situacijose : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 17.857]
2011 Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Nainys Vytautas, Girnius Valmantas, Žmonių sauga // , ; ISBN 9789955288428 (2011), [psl.: 84]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2000-01-01 Nainys Vytautas, Šukys Ritoldas, Sound Damping in the Filtering Element // Journal of Vibroengineering, Vilnius p. 203-204.
2001-01-01 Nainys Vytautas, Šukys Ritoldas, Research of noise effect dicrease possibilities // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2001-01-01 Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Nainys Vytautas, Investigation of the Euro-integration consequences // Požární ochrana 2001, Ostrava: VŠB-TU, 2001 p. 90-101.
2001-01-01 Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Jakutis Algirdas, Nainys Vytautas, Investigation of the Euro-integration cosequences // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2002-01-01 Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Safety of usage chemical agents in Lithuania // Bezpieczeństwo pożarowe budowli, Warszawa : SGSP, 2002 p. 292-298.
2004-01-01 Šimkus Jonas Romualdas, Šukys Ritoldas, Heating strategy of facades with complex exterior // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 268-272. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Šukys Ritoldas, Alejev Aleksandr, Griškevičius Mečislavas, Čyras Petras, Review of fire hazard analysis and the lessons learned of nuclear power plant // Požární ochrana 2004, Ostrava : VŠB-TU, 2004 p. 456-474.
2004-01-01 Vakrinienė Sigutė, Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Subjection of optimal injury prevention strategy to variation of reliability and injury prevention costs // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 990-995. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Sonechkin V., Šukys Ritoldas, Paulauskas Gintaras, Nikolajeva Natalija, The application of mass service theory Markov process model assessing the irreception opportunity of emergency phone call 112 // Системы безопасности - СБ-2004, Москва : Академия государственной противопожарной службы, 2004 p. 140-143.
2004-01-01 Alejev Aleksandr, Griškevičius Mečislovas, Šukys Ritoldas, Frith Ian, Norta Antti, Review of fire hazard analysis of Ignalina nuclear power plant // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 956-962. [Duomenų bazės: ];
2005-01-01 Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Stankiuvienė Aušra, Analysis and strategy of occupational safety and health according European Union requirements // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2005-01-01 Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Stankiuvienė Aušra, Analysis and strategy of occupational safety and health according European Union requirements // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 287-291. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Stankiuvienė Aušra, Analysis of occupational safety and health at work condition in building lot // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Norkus Arnoldas, Multicriterion analysis in process of evacuation of population from building // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1191-1195. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Šukys Ritoldas, Vaidogas Egidijus Rytas, Predicting uncertain effects of a blast load generated by an accidental vapour cloud explosion // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1221-1226. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Stankiuvienė Aušra, Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Analysis of occupational safety and health at work after becoming Lithuania member of European Union // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1215-1220. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-01-01 Šukys Ritoldas, Karpovič Zbignev, Research on the toxicity of pine timber treated and non-treated with fire retardants // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 1306-1313.
2011-12-01 Šukys Ritoldas, Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Анализ экономических последствий несчастных случаев в секторе строительства Литвы в 2002-2009 г // Сборник тезисов I Международной научно-практической конференции "Охрана труда: образование, наука, практика" (15-19 сентября 2011 г., Судак, Украина), Харьков : Украинская инженерно-педагогическая академия, 2011 p. 7-12.
2014-12-01 Šlekys Raimundas; Jagniatinskis Aleksandras; Šukys Ritoldas. Practical applications of floating constructions with mineral wool slabs on concrete base floor for tightened sound insulation. Abstracts of the international conference „Acoustic climate inside and outside buildings“ held in conjunction with the workshop “Aircraft noise reduction by flow control and active / Adaptive techniques”, 23–26 September, 2014, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094577048, p. [1].
2017-12-01 Drzymała Tomasz; Jackiewicz-Rek Wioletta; Tomaszewski Mariusz; Kuś Artur; Gałaj Jerzy; Šukys Ritoldas. Effects of high temperature on the properties of High Performance Concrete (HPC). Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 256-263.
2018-12-01 Zdanevičius Povilas; Antonovič Valentin; Boris Renata; Stonys Rimvydas; Šukys Ritoldas; Witek Jerzy. Исследование модифицированного жаростойкого бетона в зависимости от сорта шамотного заполнителя. Новые огнеупоры. Международная конференция огнеупорщеков и металургов, 19-20 апреля 2018 г. Москва : тезисы докладов. Специальный выпуск. Москва: Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2018, № 4, p. 40.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
prancūzų A1 A1 A1
rusų B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Gamybos procesų sauga
Antrosios pakopos Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas (su kursiniu darbu)
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 2
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 1
Pirmosios pakopos Gaisrų tyrimas
Pirmosios pakopos Technologinių procesų gaisrinė profilaktika
Pirmosios pakopos Žmonių ir aplinkos sauga
Pirmosios pakopos Žmonių sauga
Pirmosios pakopos Žmonių sauga ir ergonomika
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1992-- Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK-35 ekspertas, Lietuvos akustikų draugijos narys.
Kita veikla
VGTU Statybos fakulteto tarybos pirmininkas, VGTU Statybos fakulteto konkursų ir atestacijos komisijos narys.
Parengta pirmosios pakopos studijų programa "Gaisrinė sauga", "Saugos sistemų inžinerija", antrosios pakopos studijų programa "Saugos inžinerija"