Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ritoldas Šukys
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus mechaniko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1986
Vilniaus technikos universitetas daktaras 1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 1998
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Vyr. asistentas 1992-1999
VGTU Docentas 1999-2002
VGTU DGSK vedėjas 2002--
VGTU Profesorius 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Šakėnaitė Jurgita, Economical loss due to non-compliance with requirements for personnel safety and health in Lithuanian construction sector // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 2 (2011) p. 168-176. 2011
02T Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Šakėnaitė Jurgita, Profesinių ligų ekonominių ir socialinių pasekmių analizė statybos sektoriuje 2005-2010 m // Sveikatos mokslai, Vilnius : Sveikata.. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 5 (2011) p. 54-59. 2011
02T Karpovič Zbignev, Šukys Ritoldas, Gudelis Rimvydas, Toxicity research of smouldering and flaming pine timber treated with fire retardant solutions // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no.4 (2012) p. 600-608. 2012
02T Galaj Jerzy, Polka Marzena, Šukys Ritoldas, Influence of fire retardant additives on fire properties of materials based on polyester resin Polimal 1033 APy // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 3 (2013) p. 456-464. 2013
02T Gałaj, Jerzy; Konecki, Marek; Šukys, Ritoldas. Simulation tests of extinguishing process using mist nozzles with application of hybrid fire model // Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 4 (2016), p. 573-583. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ICONDA; Academic Search Complete; INSPEC]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 1,530(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,333]. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Nainys Vytautas, Girnius Valmantas, Žmonių sauga // , ; ISBN 9789955288428 (2011), [psl.: 84]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2000-01-01 Nainys Vytautas, Šukys Ritoldas, Sound Damping in the Filtering Element // Journal of Vibroengineering, Vilnius p. 203-204.
2001-01-01 Nainys Vytautas, Šukys Ritoldas, Research of noise effect dicrease possibilities // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2001-01-01 Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Nainys Vytautas, Investigation of the Euro-integration consequences // Požární ochrana 2001, Ostrava: VŠB-TU, 2001 p. 90-101.
2001-01-01 Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Jakutis Algirdas, Nainys Vytautas, Investigation of the Euro-integration cosequences // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2002-01-01 Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Safety of usage chemical agents in Lithuania // Bezpieczeństwo pożarowe budowli, Warszawa : SGSP, 2002 p. 292-298.
2004-01-01 Šimkus Jonas Romualdas, Šukys Ritoldas, Heating strategy of facades with complex exterior // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 268-272. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Šukys Ritoldas, Alejev Aleksandr, Griškevičius Mečislavas, Čyras Petras, Review of fire hazard analysis and the lessons learned of nuclear power plant // Požární ochrana 2004, Ostrava : VŠB-TU, 2004 p. 456-474.
2004-01-01 Alejev Aleksandr, Griškevičius Mečislovas, Šukys Ritoldas, Frith Ian, Norta Antti, Review of fire hazard analysis of Ignalina nuclear power plant // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-7.
2004-01-01 Vakrinienė Sigutė, Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Subjection of optimal injury prevention strategy to variation of reliability and injury prevention costs // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 990-995. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Sonechkin V., Šukys Ritoldas, Paulauskas Gintaras, Nikolajeva Natalija, The application of mass service theory Markov process model assessing the irreception opportunity of emergency phone call 112 // Системы безопасности - СБ-2004, Москва : Академия государственной противопожарной службы, 2004 p. 140-143.
2004-01-01 Alejev Aleksandr, Griškevičius Mečislovas, Šukys Ritoldas, Frith Ian, Norta Antti, Review of fire hazard analysis of Ignalina nuclear power plant // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 956-962. [Duomenų bazės: ];
2005-01-01 Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Stankiuvienė Aušra, Analysis and strategy of occupational safety and health according European Union requirements // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2005-01-01 Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Stankiuvienė Aušra, Analysis and strategy of occupational safety and health according European Union requirements // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 287-291. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Stankiuvienė Aušra, Analysis of occupational safety and health at work condition in building lot // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Norkus Arnoldas, Multicriterion analysis in process of evacuation of population from building // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1191-1195. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Čyras Petras, Šukys Ritoldas, Norkus Arnoldas, Multicriterion analysis in process of evacuation of population from building // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-3].
2007-01-01 Stankiuvienė Aušra, Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Analysis of occupational safety and health at work after becoming Lithuania member of European Union // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Šukys Ritoldas, Vaidogas Egidijus Rytas, Predicting uncertain effects of a blast load generated by an accidental vapour cloud explosion // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1221-1226. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Šukys Ritoldas, Vaidogas Egidijus Rytas, Predicting uncertain effects of a blast load generated by an accidental vapour cloud explosion // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Stankiuvienė Aušra, Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Analysis of occupational safety and health at work after becoming Lithuania member of European Union // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1215-1220. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-01-01 Šukys Ritoldas, Karpovič Zbignev, Research on the toxicity of pine timber treated and non-treated with fire retardants // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 1306-1313.
2010-01-01 Šukys Ritoldas, Karpovič Zbignev, Research on the toxicity of pine timber treated and non-treated with fire retardants // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 1306-1313.
2011-01-01 Šukys Ritoldas, Ginevičius Romualdas, Podvezko Valentinas, Анализ экономических последствий несчастных случаев в секторе строительства Литвы в 2002-2009 г // Сборник тезисов I Международной научно-практической конференции "Охрана труда: образование, наука, практика" (15-19 сентября 2011 г., Судак, Украина), Харьков : Украинская инженерно-педагогическая академия, 2011 p. 7-12.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
prancūzų A1 A1 A1
rusų B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Gamybos procesų sauga
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 1
Antrosios pakopos Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas
Antrosios pakopos Darbo vietų ir įrenginių projektavimas
Pirmosios pakopos Priešgaisrinių užtvarų projektavimas
Pirmosios pakopos Žmogiškasis veiksnys saugos valdyme
Pirmosios pakopos Gaisrų tyrimas
Pirmosios pakopos Žmonių ir aplinkos sauga
Pirmosios pakopos Žmonių sauga
Pirmosios pakopos Žmonių sauga ir ergonomika
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2009-- Žurnalas „Sveikatos mokslai“, 2009 m. Dalyvauja nuo/iki: 2009-01-01 /