Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Valentinas Šaulys
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Lietuvos žemės ūkio akademija inžinieriuas hidrotechniko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1972
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1988
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Bartkuškio hidromelioracijos technikumas dėstytojas, direktoriaus pav. mokymui 1972-1977
LŽŪU Vandens ūkio institutas, mokslo darbuotojas Hidrotechninės lab. vedėjas, Eksploatacijos lab. vedėjas, Hidromelioracijos skyriaus vedėjas, Vyriausiasis mokslo darbuotojas 1977-2009
VGTU Hidraulikos katedra docentas, profesorius 2001-2015
Aleksandro Stulginskio universiteto Melioracijos katedra profesorius 2008-2014
VGTU Hidraulikos katedra katedros vedėjas 2009-2015
VGTU Vandentvarkos inžinerijos katedra profesorius 2015--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
1977-2015 Sausinimo sistemų naudojimo ir priežiūros mokslinis pagrindimas. Aplinkosauga, vandenų apsauga. Vandens filtravimosi procesai. Hidrosistemų patikimumas ir naudojimo efektyvumas. Vandentvarkos politika.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Šaulys Valentinas, Patterns of river runoff change considering the size of the basin // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 4 (2011) p. 326-334. 2011
04T Gintaraitė Irma, Šaulys Valentinas, Pakrančių augalijos įtaka reguliuotų upelių vandens kokybei // Vandens ūkio inžinerija, Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-2335. 2012, Nr. 41(61) p. 17-22. 2012
04T Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Zalieckienė Elena, Šaulys Valentinas, Zagorskis Alvydas, Determination of organic matter by UV absorption in the ground water // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 2 (2012) p. 163-167. 2012
04T Marozaitė Laima, Šaulys Valentinas, Reguliuoto upelio savaiminio apsivalymo efektyvumo vertinimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 430-435. 2015
04T Litvinaitis Andrius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Šaulys Valentinas, Barvidienė Oksana, Stankevičienė Rasa, Česnulevičius Algimantas, Evaluating the impact of neogene sediments on the river runoff formation // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, no. 4 (2015) p. 1689-1696. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Šaulys Valentinas, Skysčių mechanika // , ; ISBN 9789955288763 (2011), [psl.: 232]
2012 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Biekša Darius, Skysčių mechanika, techninė termodinamika; ISBN 9786094573071 (2012), [psl.: 322]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Šaulys Valentinas, Bastienė Nijolė, Lukianas Antanas, Regional modelling of the economical management of hydraulic engineering systems // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-7.
2005-01-01 Šaulys Valentinas, Bastienė Nijolė, Lukianas Antanas, Regional modelling of the economical management of hydraulic engineering systems // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 458-464. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Šaulys Valentinas, Bastienė Nijolė, Эколого-экономические аспекты использования осушительных систем в Литовской республике // Land reclamation of agricultural lands in XXI century: problems and prospects: reports of international science and technical conference, Minsk, March 20-22, 2007, Minsk, 2007 p. 337-339.
2007-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Distribution of woody vegetation on the slopes of regulated streams // Research for rural development 2007, Jelgava : LLU, 2007. p. 239-244.
2007-01-01 Auryla Tomas, Šaulys Valentinas, Mūšos upės vandens kokybės kaita 1996-2005 m // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 443-448.
2007-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Spread of woody and grass vegatation on regulated stream slopes // The third international scientific conference "Rural Development 2007": proceedings, 8-10 of November, 2007 Akademija, Kaunas region, Lithuania, Akademija : Lithuanian University of Agriculture p. 241-246. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Sumedėjusios augalijos pasiskirstymas reguliuotuose upeliuose vykstant natūralizacijos procesams // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 510-516.
2007-01-01 Logiš Kiril, Šaulys Valentinas, Nevėžio upės hidrocheminis vertinimas // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 437-442.
2008-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Sumedėjusios augalijos įtaka reguliuotų upelių hidrauliniam laidumui // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 151-157.
2008-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Influence of woody vegetation of regulated streams in southeast Lithuania for the hydraulic conductivity // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2008-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Impact of the roughness coefficient for the hydraulic conductivity of regulated rives // Research for rural development 2008, Jelgava : LLU, 2008 p. 200-206. [Duomenų bazės: AGRIS, CAB Abstracts];
2008-01-01 Šaulys Valentinas, Bastienė Nijolė, The effect of lime admixture to trench backfill on chemical composition of drainage water // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Šaulys Valentinas, Bastienė Nijolė, The effect of lime admixture to trench backfill on chemical composition of drainage water // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 717-722. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Influence of woody vegetation of regulated streams in southeast Lithuania for the hydraulic conductivity // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 495-501. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2009-01-01 Šaulys Valentinas, Research of open inlets for surface water of drainage systems // Research for Rural Development 2009 - Annual 15th international scientific conference proceedings: 15th Annual International Scientific Conference on Research for Rural Development 2009, Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2009 p. 287-295. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, CAB Abstracts];
2010-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Экологические и гидравлические аспекты ухода за водоотвонящей сетью осушительных систем // Инновационные технологии в мелиорации и сельскохозяйственном использовании мелиорированных земель, Минск : ИВЦ "Минфина", 2010 p. 23-25.
2010-01-01 Litvinaitis Andrius, Šaulys Valentinas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, The influence of neogene lithology on the Lithuanian river hydrologic regime // Research for Rural Development 2010. Annual 16th International Scientific Conference Proceedings. Vol. 2, Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2010 p. 142-148.
2011-01-01 Litvinaitis Andrius, Šaulys Valentinas, Research methodology of sediment aeration zone of the river bank buffer area // Research for rural development 2011: annual 17th international scientific conference proceedings, No 2, 18-20 May, 2011, Jelgava, Latvia, Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2011 p. 141-145.
2011-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, I modeling of hydraulic conductivity in the regulated stresams of southeast Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 525-529.
2011-01-01 Litvinaitis Andrius, Šaulys Valentinas, The influence of lithological structure on river runoff in the South-Eastern Lithuanian hydrologic area // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 593-598.
2011-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, I modeling of hydraulic conductivity in the regulated stresams of southeast Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 525-529. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Litvinaitis Andrius, Šaulys Valentinas, The influence of lithological structure on river runoff in the South-Eastern Lithuanian hydrologic area // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 593-598. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Červokaitė Neringa, Šaulys Valentinas, Ekologinės Nevėžio upės situacijos vertinimas // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 172-179.
2012-01-01 Kavoliūnaitė Rasa, Šaulys Valentinas, Reguliuoto upelio hidraulinio laidumo modeliavimas // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 183-187.
2012-01-01 Gintaraitė Irma, Šaulys Valentinas, Augalijos įtaka reguliuotų Šešuvies ir Alsos upių vandens kokybei // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 171-177.
2013-01-01 Kazakevičiūtė Snežana, Šaulys Valentinas, Šešupės ir Žeimenos upių nuotekio formavimosi ir kaitos ypatybės // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 64-69 .
2013-01-01 Čereškaitė Gintarė, Šaulys Valentinas, Mūšos upės baseino bendrojo azoto kaitos tendencijos // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 21-26.
2014-01-01 Klimašauskas Mindaugas, Šaulys Valentinas, The effect of lime admixture to trench backfill on the functioning of drainage // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Naturalization processes in the beds of regulated rivers // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Šaulys Valentinas, Barvidienė Oksana, Substantiation of the expediency of drainage systems renovation in Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Naturalization processes in the beds of regulated rivers // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5].
2014-01-01 Klimašauskas Mindaugas, Šaulys Valentinas, The effect of lime admixture to trench backfill on the functioning of drainage // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5].
2014-01-01 Šaulys Valentinas, Barvidienė Oksana, Substantiation of the expediency of drainage systems renovation in Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8].
2015-01-01 Jakulytė Gintarė, Šaulys Valentinas, Paskutiniojo dešimtmečio (2003–2012 m.) Mūšos upės ekologinės būklės kaita pagal organines ir biogenines medžiagas // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 65-70.
2015-01-01 Kirstukaitė Aušra, Šaulys Valentinas, Mūšos baseino upių vandens taršos bendruoju azotu sezoninė analizė // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 92-97.
2015-01-01 Bartkutė Kristina, Šaulys Valentinas, Marijampolės miesto taršos įtaka Šešupės upės hidrochemijai // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 19-26.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
rusų C1 C2 C1
vokiečių A2 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Atvirų vagų hidraulika
Pirmosios pakopos Hidrogeodinamika
Pirmosios pakopos Skysčių mechanika ir termodinamika
Pirmosios pakopos Skysčių mechanika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vandens bendrijos, mokslinio tyrimo institutai Vokietija, Olandija Vandens bendrijų kūrimo patyrimas Vokietijoje ir Olandijoje, drenažo konstrukcijos ir eksploatavimo technologijos 1998-1998
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2008-2009 Aplinkos apsaugos agentūros vykdyto projekto “Priemonių vandensaugos tikslams siekti galimybių studijų parengimas” 9 dalies. „Apsauginių juostų bei zonų įrengimo / tvarkymo priemonių ir priemonių sausinamuose žemės plotuose taikymo, siekiant sumažinti vandens telkinių taršą, galimybių analizės atlikimas ir rekomendacijų priemonėms taikyti parengimas“
2012-2012 Drenažo įrengimo technologijų, darbo laiko sąnaudų bei materialinių resursų normų, įkainių tikslinimas
Kita veikla
Lietuvos MA Vandens problemų tarybos narys. Žemės ūkio ministerijos Techninės tarybos narys. Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcijos kolegijos narys. Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Tarybos narys. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Tarybos pirmininkas.