Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Dalia Dijokienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas architektūros bakalauras 1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas architektūros magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „ATKIRTA“ architektė 1998-2007
VGTU, Architektūros fakultetas, Urbanistikos katedra asistentė 2003-2004
VGTU, Architektūros fakultetas, Urbanistikos katedra docentė 2004-2020
VGTU, Architektūros fakultetas, Urbanistikos katedra, Urbanistinės analizės mokslo laboratorija mokslo darbuotoja 2006-2013
VGTU, Architektūros fakultetas, Urbanistikos katedra Urbanistikos katedros vedėja 2013-2020
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
1996-2003 Realizuoti devynių kompleksų blokuotų gyvenamųjų namų projektai (korpusai S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9) Pylimėlių kvartale (Saulėtekis), Vilniuje (su bendraautoriais); Statytojas: Balsio statybos įmonė.
2000-2006 Realizuoti penkių daugiabučių gyvenamųjų namų Vilniuje projektai (su bendraautoriais); Statytojas: Balsio statybos įmonė.
2001-2015 Per dvidešimties individualių gyvenamųjų namų Lietuvoje projektai ir realizacijos (autorė, projekto vadovė).
2004-2006 Keturių butų interjerų Vilniuje projektai ir realizacijos.
2013-2013 Sukurtas, pagamintas ir pristatytas Birštono miesto maketas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03H Dijokienė, Dalia. The impact of historical suburbs on the structural development of cities (based on examples of European cities). Urban heritage: research, interpretation, education. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281771, p. 141-145.. [M.kr.:03H] 2007
03H Dijokienė, Dalia. Composition of urban space in historical centre of Vilnius. Urban and suburban. Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Riga : Riga Technical University.. ISSN 1691-4333. Ser. 10, nr. 3 (2009), p. 129-134.. [M.kr.:03H] 2009
03H Dijokienė, Dalia. Urbanistinis istorinių priemiesčių paveldas / Urban heritage of historical suburb (monografija). Technika. ISSN 9789955284734, 215 p. :. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 15] 2009
03H Dijokienė Dalia, Urbanistikos paveldo tvarkybos ištakos ir šiandieninė situacija Lietuvoje // Urbanistika ir architektūra, Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. T. 35, nr. 4 (2011) p. 238-248. 2011
03H Dijokienė Dalia, Džervus Petras, XX a. masinės statybos gyvenamųjų kompleksų fenomenas Lietuvoje europiniame industrinės statybos kontekste // Urbanistika ir architektūra, Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. T. 35, nr. 2 (2011) p. 92-103. 2011
03H Dijokienė, Dalia. Synthesis of historical environment and modern society. HERITAGE 2012 - proceedings of the 3rd international conference on Heritage and Sustainable Development, Vol.2, Porto, Portugal, 19-22 June, 2012. Barcelos : Green Lines Institute, 2012. ISBN 9789899567153, p. 1113-1122.. [M.kr.:03H] 2012
03H Dijokienė Dalia, Urbanistikos meno ir mokslo reikšmė architektūros studijų programoje // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 4 (2013) p. 268-278. 2013
03H Dijokienė Dalia, Challenges of designing new urban quality in historical environment: based on final projects of BA students of the Department of Urban Design, FA, VGTU // Architecture and urban planning, Riga : Riga Technical University. ISSN 1691-4333. 2013, vol. 8 p. 60-64. 2013
03H Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa, Dijokienė Dalia, Klaipėdos centrinės dalies morfostruktūros kaitos galimybės // Acta Academiae Artium Vilnensis. Terra Urbana. Urbanistinės kaitos žemėlapiai: miestas, kultūra, visuomenė, Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2013, Nr. 71 p. 77-93. 2013
03H Dijokienė, Dalia. Урбанистическое проектирование – область деятельности архитектора. Aктуальные проблемы строительства, экологии и энергосбережения в условиях Западной Сибири. Тюмень : Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, 2014, p. 84-96.. [M.kr.:03H] 2014
03H Dijokienė Dalia, Senamiesčių ir istorinių centrų rekonstravimas Lietuvoje: vertybių nustatymas, metodiniai principai, plėtros modeliavimas // Acta Academiae Artium Vilnensis. Miesto architektūra. Erdvės, formantai, akcentai, Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2015, Nr. 76 p. 105-116. 2015
03H Dijokienė, Dalia; Vyšniūnas, Algis (sudarytojai). Acta Academiae Artium Vilnensis. Miesto architektūra. Erdvės, formantai, akcentai = Urban architecture. Spaces, formatives and accents. Nr. 76. Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISBN 1392-0316, 212 p.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 15] 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Dijokienė Dalia, The impact of historical suburbs on the structural development of cities (based on examples of European cities) // Urban heritage: research, interpretation, education, Vilnius : Technika, 2007 p. 141-145. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-06-12 IPHS 14-oji tarptautinė mokslo konferencija “Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges”), (Stambulas, Turkija), pranešimas: “Transformation of Urban Form Through History (Based on the example of Vilnius Old Town – World Heritage site)
2011-10-21 VGTU mokslinė konferencija „MIESTO CENTRINĖS DALIES URBANISTINĖ RENOVACIJA“ (Vilnius, Lietuva), pranešimas: „Kodėl stringa urbanistikos paveldo tvarkybos „vežimas“? (urbanistikos paveldo apsaugos ir tvarkymo ištakos ir perspektyvos Lietuvoje)
2012-01-01 Dijokienė Dalia, Synthesis of historical environment and modern society // HERITAGE 2012 - proceedings of the 3rd international conference on Heritage and Sustainable Development, Vol.2, Porto, Portugal, 19-22 June, 2012, Barcelos : Green Lines Institute, 2012 p. 1113-1122.
2012-10-11 Riga Technical university 53rd International Scientific Conference Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni“, sekcija „Architecture and urban planning (Ryga, Latvija), pranešimas: „Challenges of designing new urban quality in historical environment (based on final projects of BA students of the Department of Urban Design, FA, VGTU
2013-06-28 Konferencija "Terra urbana. Urbanistinės kaitos žemėlapiai: miestas, kultūra, visuomenė" (Klaipėda, Lietuva), pranešimas: „Klaipėdos miesto centrinės dalies morfostruktūros kaitos galimybės“ (bendraautorė I. A.-Kurtinaitienė)
2013-10-24 Tarptautinė konferencija Ecological architecture 2013, (Kaunas, Lietuva), pranešimas: „Urban Concepts of Links between Kaunas City and the River Presented in Academic Works of Student / Kauno miesto ir upės santykio urbanistinės koncepcijos akademiniuose studentų darbuose”
2014-01-01 Dijokienė Dalia, Урбанистическое проектирование – область деятельности архитектора // Aктуальные проблемы строительства, экологии и энергосбережения в условиях Западной Сибири, Тюмень : Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, 2014 p. 84-96.
2014-11-07 Konferencija „LIETUVOS MIESTŲ KAITA: PRAEITIS, ŠIŲ DIENŲ REALIJOS IR ATEITIES IŠŠŪKIAI“, skirta VGTU Urbanistikos katedros 70 metų ir prof. K. Šešelgio 100 metų jubiliejams (Vilnius, Lietuva, LR Seimas), pranešimas: „Urbanistikos katedros akademiniai darbai – naujos urbanistinės kokybės siekimas Lietuvos miestuose“
2015-06-26 Konferencija Terra urbana: miesto architektūra (Klaipėda, Lietuva), pranešimas: “Senamiesčių ir istorinių centrų rekonstravimas Lietuvoje: vertybių nustatymas, metodiniai principai, plėtros modeliavimas”
2015-09-22 ISUF 2015 XXII international Conference: City as organism. New visions for urban life (Roma, Italija), pranešimas: “Identified and modeled elements of urban fabric in academic works of students” tarptautinėje mokslo
2015-10-15 IX Urbanistinis forumas „Retrospektyva“ (Vilnius, Lietuva), pranešimas: „Urbanistikos žanras moksle ir praktikoje“
2015-11-06 Konferencija "Urbanistika Baltijos šalyse: studijos, mokslas ir praktika", pranešimas: "Miestų morfologija: tradicija ir perspektyva" (bendraautorė I. A.-Kurtinaitienė)
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C1 C2
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė
Antrosios pakopos Meniniai urbanistikos principai
Antrosios pakopos Urbanistinis kompleksas regeneruojamoje miesto aplinkoje
Antrosios pakopos Urbanistinis kompleksas rekonstruojamoje miesto aplinkoje
Antrosios pakopos Urbanistinio komplekso tūrinė erdvinė koncepcija
Pirmosios pakopos Miesto struktūrinė ir kompozicinė organizacija
Pirmosios pakopos Urbanistinių gyvenamųjų struktūrų regeneracijos projektas
Pirmosios pakopos Miestų projektavimo ir sociologijos pagrindai
Pirmosios pakopos Miestelio plėtros projektas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
“Arkitekterne Andresen A/S” Danija,Kopenhaga architektė-stažuotoja 1999-1999
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2003-2003 Recenzija VGTU Urbanistikos katedros mokslo darbui tema “Vilniaus miesto Paupio rajono rytinės dalies užstatymo plėtojimo galimybių tyrimas”.
2004-2004 Teikiamo premijuoti aukštojo mokslo vadovėlio recenzija, vadovėlis: J.R. Glemža “Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir tvarkymas”. Recenziją užsakė Studijų kokybės vertinimo centras.
2010-2014 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Vertinimo tarybos narė.
2014-2015 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Vertinimo tarybos pirmininkė.
2014-2014 „Sąjungos aikštės vizijos urbanistinio architektūrinio supaprastinto atviro projekto konkurso“ Vertinimo komisijos narė. Konkurso organizatorius Kauno miesto savivaldybė, datos: konkurso paskelbimas 2014-09-22, darbų pateikimas – 2014-11-17, vertinimas komisijoje – 2014-11-26, galutinis laimėtojų paskelbimas – 2014-12-30.
2015-2015 Klaipėdos Atgimimo aikštės raidos galimybių studijos recenzija, pristatyta LAS Klaipėdos skyriuje 2015 m. vasario 15 d. (bendraautoriai: V. Dapkevičius (VDA UADI), D. Dijokienė (VGTU), I. Alistratovaitė-Kurtinaitienė (VGTU), A. Vyšniūnas (VGTU, VDA UADI), V Rudokas (VDA)), recenzija paskelbta Klaipėdos arch. sąjungos int. psl. http://www.architektams.lt/aktualijos/atgimimo-aikstes-vizijoms---saltas-dusas/
Kita veikla
Skaitytos paskaitos pagal SOCRATES ir ERASMUS programas: Norges teknisk-naturvitenskapllige universitet (NTNU), Norvegija (2014 09 9-13), tema „Challenges of designing new urban quality in historical environment (based on the examples of preservation and development of historical parts of Vilnius)”.
Skaitytos paskaitos pagal SOCRATES ir ERASMUS programas: Bergen Arkitekt Skole, Norvegija (2013 05 21-25), tema “Synthesis of historical environment and modern society (based on the examples of preservation and development of historical parts of Vilnius)”
Skaitytos paskaitos pagal SOCRATES ir ERASMUS programas: Krokuvos technikos universitete, Architektūros fakultete, Lenkija (2012 05 22-25), tema „Modern man in historical town – dialog or conflict. Transformation of urban form through history (based on the example of Vilnius old town)“.
Skaitytos paskaitos pagal SOCRATES ir ERASMUS programas: Turino universitete, Italija (2006 11 19-25), tema “Vilnius urban strategies”; dalyvauta tarptautinėje studentų projektų vertinimo komisijoje.
Skaitytos paskaitos pagal SOCRATES ir ERASMUS programas:  Florencijos universitete, Italija (2006 05 06-12), tema “Living architecture in Lithuania”.
Tarptautiniuose konkursuose premijuotų studentų kursinių ir baigiamųjų darbų vadovė (2013 m. Stambule vykusiame Euroazijos architektūros mokyklų konkurse laimėta I ir III vietos; 2014 m. Tiumenėje Auksinės archidėjos konkurse – I, II ir paskatinamoji premija).
2011 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslinių monografijų konkurse laimėta II vieta, gautas antrojo laipsnio diplomas už monografiją „Istorinių priemiesčių urbanistinis paveldas“.
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Gauta parama 2008 metams monografijai „Istorinių priemiesčių urbanistinis paveldas“ rengti.
Prof. K. Šešelgio 100-mečio minėjimas Rotušėje. Prof. darbų paroda. Renginio ir parodos organizatorius ir kuratorius D. Dijokienė (2015 m. sausio 15 d.).
Organizuoti renginiai LR Seime, skirti VGTU Urbanistikos katedros 70 metų ir prof. K. Šešelgio 100 metų jubiliejams:  konferencija „LIETUVOS MIESTŲ KAITA: PRAEITIS, ŠIŲ DIENŲ REALIJOS IR ATEITIES IŠŠŪKIAI“, 2014 m. lapkričio 7 d.;  Urbanistikos katedros absolventų geriausių baigiamųjų darbų paroda, 2014 m. lapkričio 6 - 10 d.  interviu LRT Radijuj laidoje „60 minučių“ apie Lietuvos urbanistikos problematiką, 2014 m. lapkričio 7 d. Interviu paskelbtas naujienų portaluose.