Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Darius Zabulionis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2003
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Komercinis bankas “Lietuvos Verslas”; Apsaugos darbuotojas 1994-1995
Akcinė bendrovė “IMSAS” Meistras 1997-1998
VGTU, Statybos fakultetas, Statybinių medžiagų katedra Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2002-2002
VGTU, Statybos fakultetas Statybinių medžiagų katedra Mokslo darbuotojas 2003-2008
VGTU, Statybos fakultetas, Statybinių medžiagų katedra Asistentas 2003-2004
VGTU, Statybos fakultetas, Statybinių medžiagų katedra Docentas 2005-2006
KTU, Panevėžio institutas, Statybos technikos katedra Docentas 2005-2010
VGTU, Statybos fakultetas, Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Mokslo darbuotojas 2006-2007
VGTU, Fundamentinių mokslų fakultetas, Skaitinio modeliavimo mokslo laboratorija Mokslo darbuotojas 2007-2008
VGTU, Fundamentinių mokslų fakultetas, Skaitinio modeliavimo mokslo laboratorijoja Vyresnysis mokslo darbuotojas 2008-2013
VGTU, Mechanikos fakultetas, Mechanikos mokslo institutas Mokslo darbuotojas 2013-2018
VGTU, Fundamentinių mokslų fakultetas, Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos katedra Docentas 2015-2016
VGTU, Mechanikos fakultetas, Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedros Docentas 2016-2018
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2011 Įmonės standartų projektų parengimas
2013-2013 Statinio "B25-1 Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių atliekų paviršiaus kapinyno Stabatiškių km. Visagino sav. statybos projektas" radioaktyviųjų atliekų rūsių grupių ir technologinio pastato konstrukcijų modeliavimas vertinant pagrindo ir pastato deformavimąsi, nuolatinius, kintamuosius ir seisminius poveikius
2015-2015 Projekto "B25-1 Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių atliekų paviršiaus kapinynas" kapinyno Technologiniam pastatui seisminiai ir statiniai skaičiavimai tarp ašių A-E ir 3-13 plius patalpa 121
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 09T Kizinievič Olga, Kizinievič Viktor, Zabulionis Darius, Use of rubber crumb in the production of building ceramic // Glass and ceramics, New York : Springer. ISSN 0361-7610. Vol. 68, no. 7-8 (2011) p. 227-230. 2011
09T Zabulionis Darius, Kačianauskas Rimantas, Markauskas Darius, Rojek Jerzy, An investigation of nonlinear tangential contact behaviour of a spherical particle under varying loading // Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical sciences, Warszaw : Polish Academy of Sciences. ISSN 0239-7528. Vol. 60, no. 2 (2012) p. 265-278. 2012
09T Zabulionis Darius, Pilkavičius Saulius, Kačianauskas Rimantas, Jasevičius Raimondas, Influence of bond parameters on deformation behaviour of reinforced concrete ties // Scientific research and essays, Lagos : Academic Journals. ISSN 1992-2248. Vol. 7, no. 46 (2012) p. 3991-4002. 2012
09T, 02T, 08T Zabulionis Darius, Kizinievič Olga, Feo Luciano, An analysis of the stress–strain state of a timber–concrete T cross section // Composites. Part B: Engineering, Oxford : Elsevier B.V.. ISSN 1359-8368. Vol. 45, iss.1 (2013) p. 148-158. 2013
09T, 05T, 04T Jasevičius Raimondas, Tomas Jürgen, Kačianauskas Rimantas, Zabulionis Darius, Simulation of adhesive–dissipative behavior of a microparticle under the oblique impact // Particulate science and technology, Philadelphia, USA : Taylor & Francis INC. ISSN 0272-6351. Vol. 32, iss. 5 (2014) p. 486-497. 2014
02T, 09T Kizinievič Olga, Žurauskienė Ramunė, Kizinievič Viktor, Žurauskas Rimvydas, Zabulionis Darius, Analysis of the utilization of waste catalysts from catalytic cracking reactors in oil industry // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 13, no. 12 (2014) p. 3053-3061. 2014
09T, 02T Zabulionis Darius, Kačianauskas Rimantas, Rimša Vytautas, Rojek Jerzy, Pilkavičius Saulius, Spring method for modelling of particulate solid composed of spherical particles and weak matrix // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 4 (2015) p. 775-785. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2010 Darius Zabulionis. Betonas ir armatūra: pagrindinės konstrukcinės savybės : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Statybos technikos katedra. Kaunas : Technologija, 2010. 143 p. ISBN: 9789955258087
2011 Balevičius, Robertas; Jokūbaitis, Vidmantas Jonas; Zabulionis, Darius; Vienaaukščio pramoninio pastato gežbetoninių kolonų ir pastatų projektavimas : mokomoji knyga. Vilnius : Technika, 2011. 243 p. ISBN: 9789955288879 ; DOI: 10.3846/1221-S. UDK: 624.012.45(075.8).
2017 2017 - Kvedaras Audronis Kazimieras; Rasiulis Konstantin; Šapalas Antanas; Šapalas Vaidotas; Šaučiuvėnas Gintas; Urbonas Kęstutis; Zabulionis Darius. Plieninės konstrukcijos, elementai ir jų jungtys : vadovėlis. Vilnius : Technika, 2017. 376 p. ISBN: 9786094579431. UDK: 624.01(075.8). [Aut.lankų sk.: 19.240]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Zabulionis Darius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Samofalov Michail, Strain and stress states of laminated plates subjected to mechanical and hygrothermal loads // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 679-688. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Zabulionis Darius, Samofalov Michail, Sluoksniuotųjų strypų mechaninio būvio analizė veikiant temperatūrinėms bei drėgminėms deformacijoms // Mechanika-2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 138-143.
2004-01-01 Zabulionis Darius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Samofalov Michail, Strain and stress states of laminated plates subjected to mechanical and hygrothermal loads // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-10.
2005-01-01 Zabulionis Darius, Dvisluoksnės sijos įtempių ir deformacijų būvis dėl temperatūrinių ir drėgminių deformacijų įvertinant sluoksnių praslydymą // Mechanika - 2005, Kaunas : Technologija, 2005 p. 89-94.
2006-01-01 Zabulionis Darius, Charakteristinių betono stiprio reikšmių apskaičiavimo pagal LST EN 206-1:2002, LST 1634:2000 ir CR 13901:200 metodų analizė // Respublikinės konferencijos "Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2006 p. 122-134.
2006-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Zabulionis Darius, Balevičius Robertas, Lenkiamųjų gelžbetonio elementų skaičiavimo metodų pagal STR 2.05.05 ir EC2 ekvivalentiškumo analizė // Respublikinės konferencijos "Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2006 p. 147-155.
2007-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Zabulionis Darius, Balevičius Robertas, On the equivalence of compressive concrete diagrams in analysis of flexural reinforced concrete elements // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-8].
2007-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Zabulionis Darius, Balevičius Robertas, On the equivalence of compressive concrete diagrams in analysis of flexural reinforced concrete elements // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 523-530. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kuranovas Artiomas, Šaučiuvėnas Gintas, Zabulionis Darius, New test data, production and testing technologies of composite concrete-filled steel tubes // Eurosteel 2008, Brussels : ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2008 p. 303-308.
2009-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Zabulionis Darius, Balevičius Robertas, Gniuždomo betono ekvivalentinių diagramų sudarymas strypinių lenkiamųjų gelžbetonio elementų statmenojo pjūvio stipriui nustatyti // Statybinės konstrukcijos, Vilnius : Technika, 2009 p. 5-11.
2010-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Zamblauskaitė Renata, Zabulionis Darius, An analysis of elasto-plastic bar cross-section stress-strain state in a pure bending // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 599-603.
2010-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Zamblauskaitė Renata, Zabulionis Darius, An analysis of elasto-plastic bar cross-section stress-strain state in a pure bending // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 599-603.
2013-01-01 Zabulionis Darius, Kizinievič Olga, Kizinievič Viktor, A porosity prediction methodology of building ceramics with burning-out additives // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 1278-1287. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C2
lenkų A1 A2 A1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu)
Antrosios pakopos Mechaninių sistemų patikimumas
Pirmosios pakopos Medžiagų mechanika
Pirmosios pakopos Medžiagotyra ir statybinės medžiagos
Pirmosios pakopos Medžiagotyra ir statybinės medžiagos