Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jurgis Zagorskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas architektūra, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos inžinerija, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2011 "Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo plano" susisiekimo ir architektūrinė dalis
2011-2012 Sklypų Pasvalio rajone, Deveitonoų kaime specialusis ir detalusis planai
2011-2012 Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrasis planas
2011-2013 Molėtų rajono Giedraičių miestelio teritorijos bendrasis planas
2011-2013 Molėtų miesto Žvyrakalnio kvartalo detaliojo plano korektūra
2011-2013 Molėtų rajone esančių kapinių teritorijų plėtros detalieji planai
2012-2013 Panevėžio rajono Šilų miestelio bendrasis planas
2013-2014 Panevėžio rajono Karsakiškio sen. Geležių miestelio teritorijos bendrasis planas
2014-2014 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatų projektavimą reglamentuojančio normatyvinio statybos techninio dokumento parengimas
2015-2015 Utenos rajono savivaldybės dalies - Vyžuonių miestelio teritorijos bendrasis planas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Zagorskas Jurgis, Paliulis Gražvydas Mykolas, Burinskienė Marija, Venckauskaitė Jūratė, Rasmussen Torben Valdbjørn, Energetic refurbishment of historic brick buildings: problems and opportunities // Environmental and Climate Technologies, Warsaw : Versita. ISSN 1691-5208. Vol.12 (2013) p. 20-27. 2013
02T Zagorskas Jurgis, Veteikytė Inga, Measuring of urban sustainability in town planners practice // World Academy of Science, Engineering and Technology, Zurich : World Academy of Science, Engineering and Technology. ISSN 2010-376X. Vol. 7, no. 9 (2013) p. 99-107. 2013
02T, 04T Zagorskas Jurgis, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Burinskienė Marija, Blumberga Andra, Blumberga Dagnija, Thermal insulation alternatives of historic brick buildingsin Baltic Sea Region // Energy and buildings, Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2014, Vol. 78 p. 35-42. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2013 Zagorskas Jurgis, Darnioji urbanistika; ISBN 9786094575716 (2013), [psl.: 89]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Zagorskas Jurgis, Burinskienė Marija, Compact city and integrated transportation system // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 652-657. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Zagorskas Jurgis, Burinskienė Marija, Compact city and integrated transportation system // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2005 p. [1-6].
2006-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Zagorskas Jurgis, Urbanistic evaluation of city compactness on the basis of GIS applying copras decision support method // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 305-310. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zagorskas Jurgis, Holmberg Bengt, Spatial interaction of urban structure elements // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-5].
2008-01-01 Zagorskas Jurgis, Holmberg Bengt, Spatial interaction of urban structure elements // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1093-1097. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2009-01-01 Zagorskas Jurgis, Kompaktiško miesto modelis // Subalansuotos plėtros idėjų raiška architektūroje ir teritorijų planavime, Kaunas : Technologija, 2009 p. 52-62.
2011-01-01 Zagorskas Jurgis, Palevičius Vytautas, Estimation of efficiency of retail centres car parking-lots // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1014-1017.
2011-01-01 Zagorskas Jurgis, Palevičius Vytautas, Estimation of efficiency of retail centres car parking-lots // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1014-1017. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Zagorskas Jurgis, Veteikytė Inga, Modelling and simulation techniques for assessment of urban from sustainability // The 1st International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2013), Slovakia, Zilina, June 10-14, 2013, Zilina : Publishing Institution of the University of Zilina, 2013 p. 426-430.
2013-01-01 Zagorskas Jurgis, Energinis istorinių pastatų efektyvumas // VI Lietuvos urbanistinis forumas, Vilnius : Technika, 2013 p. 14-17.
2014-01-01 Kalibatas Darius, Zagorskas Jurgis, Skripkienė Rūta, Barvidas Arūnas, Jasiulevičius Aivaras, Selection of retrofit measures for historic buildings // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Kalibatas Darius, Zagorskas Jurgis, Skripkienė Rūta, Barvidas Arūnas, Jasiulevičius Aivaras, Selection of retrofit measures for historic buildings // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-8.
2014-01-01 Zagorskas Jurgis, Burinskienė Marija, Paliulis Gražvydas Mykolas, Venckauskaitė Jūratė, Innovative solutions for energetic refurbishment of historic bricks buildings // International congress on energy efficiency and energy related materials (ENEFM'2013); Antalya, Turkey, 9-12 October 2013, Heidelberg : Springer International Publishing p. 477-482.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Darni miestų plėtra
Antrosios pakopos Kompiuterinis projektavimas CAD priemonėmis
Pirmosios pakopos Teritorijų planavimas
Pirmosios pakopos Miestų planavimas
Pirmosios pakopos Miestų planavimas ir transporto statiniai
Pirmosios pakopos Transporto statiniai ir miestų planavimas
Pirmosios pakopos Teritorijų inžinerinė įranga
Pirmosios pakopos Darnioji urbanistika
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2013 Klimato pasikeitimai, kultūros paveldas ir efektyvus energijos naudojimas paveldiniuose objektuose, COOL Bricks