Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Stanislavas Dadelo
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Geografija ir fizinis auklėjimas (magistras) 1991
Vilniaus Pedagoginis universitetas daktaras 2000
Vilniaus Pedagoginis universiteto senatas docentas 2001
Vilniaus Pedagoginis universitetas profesorius 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus pedagoginis institutas, Probleminė laboratorija Laborantas 1988-1991
Lietuvos teises universitetas, Policijos fakultetas Asistentas, vidaus tarnybos kapitonas 1992-1998
Lietuvos teises universitetas, Policijos fakultetas, Kūno kultūros ir kovinės savigynos katedra Vyr. asistentas, policijos komisaras inspektorius 1998-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūno kultūros katedra Docentas 2001-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūno kultūros katedra Profesorius 2011-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
05S Dadelo Stanislavas, Tamošauskas Povilas, Kazlauskienė Vytautė, Podlužnas Vitalijus, Tarulis Albertas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų požiūrio į kūno kultūros pamokas mokykloje tyrimas // Sporto mokslas, Vilnius : LSIC. ISSN 1392-1401. 2011, Nr. 1(63) p. 44-50. 2011
04S Dadelo Stanislavas, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Dadelienė Rūta, Multiple criteria assessment of elite security personal on the basis of aras and expert methods // Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR), Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, iss.4 (2012) p. 65-87. 2012
03S, 07S Dadelo Stanislavas, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Dadelienė Rūta, Integrated multi-criteria decision making model based on wisdom-of-crowds principle for selection of the group of elite security guards // Archives of Budo, New York : INT Scientific Literature. ISSN 1643-8698. Vol. 9, iss. 2 (2013) p. 135-147. 2013
07S Dadelo Stanislavas, Mečkovskis Algis, Štarevičius Edmundas, Sports and Combat SAMBO exposure and differences in stage-activity // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2013, Nr. 2(89) p. 12-18. 2013
07S, 01H Dadelo Stanislavas, Kūno kultūros ir sporto mokslo plėtros aktualumas tarpdalykinių komunikacijų kontekste // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 21, no. 1 (2013) p. 55-64. 2013
07S, 05S, 03S Dadelo Stanislavas, Evaluation of competences possessed by security guards employed by private security // Security Dimensions: International & National Studies, Kraków : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego. ISSN 2299-4041. No. 10, iss.2 (2013) p. 87-94. 2013
07S Dadelo Stanislavas, Studentų fizinio išsivystymo ir pajėgumo raida // Sporto mokslas, Vilnius : Lietuvos sporto mokslo taryba. ISSN 1392-1401. 2013, Nr. 3(73) p. 43-48. 2013
01P, 01B, 03S Dadelo Stanislavas, Krylovas Aleksandras, Kosareva Natalja, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Dadelienė Rūta, Algorithm of maximizing the set of common solutions for several MCDM problems and it’s application for security personnel scheduling // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 9, iss.2 (2014) p. 151-159. 2014
05S, 07S, 01B Dadelo Stanislavas, Dadelienė Rūta, Взаимосвязь показателей здоровья студентов с выбором дисциплин физической культуры // Cоциологические исследования, Москва : Международная книга. ISSN 0132-1625. 2014, № 11 p. 108-113. 2014
01P, 03S, 07T Krylovas Aleksandras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kosareva Natalja, Dadelo Stanislavas, New KEMIRA method for determining criteria priority and weights in solving MCDM problem // International journal of information technology & decision making, Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 13, no. 6 (2014) p. 1119-1134. 2014
03S, 05S Dadelo Stanislavas, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Dadelienė Rūta, Multi-criteria assessment and ranking system of sport team formation based on objective-measured values of criteria set // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 41, iss. 14 (2014) p. 6106-6113. 2014
07S, 03S, 05S Dadelo Stanislavas, Studentų, pasirenkančių ir nepasirenkančių fizinio aktyvumo modulius, kūno kultūros vertinimas // Sporto mokslas, Vilnius : Lietuvos sporto mokslo taryba. ISSN 1392-1401. 2014, Nr. 2(76) p. 33-39. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-01-01 Dadelo Stanislavas, Korzeniowski Leszek F., Study for evaluation of competencies of security guards // Medzinárodná vedecko-odborná konferencia „Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2014“ 24-28 februára 2014, Liptovskí Mikuláš, Slovensko, Liptovskí Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Stefánika, 2014 p. 174-180.
2014-01-01 Dadelo Stanislavas, Motivational characteristics of Lithuanian students' in physical education // 7th international scientific conference on kinesiology: fundamental and applled kinesiology - steps forward, Opatija, Croatia, May 22 - 25, 2014: proceedings, Zagreb : University of Zagreb, 2014 p. 707-711.
2015-01-01 Dadelo Stanislavas, Students' personal life goals assessed using settings weighting method // MakeLearn 2015, Bangkok; Celje; Lublin : ToKnowPress, 2015 p. 1941-1945.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų A1 A1 A1
rusų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Sporto industrija
Pirmosios pakopos Sveika gyvensena
Pirmosios pakopos Sporto industrija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Warsaw's Pilsudski Academy of Physical Education, Warszawa 45, 00-968 Poland Habilitation internship (in Polish); supervisor prof., dr hab. Roman M. Kalina 2002-2006
The University School of Physical Education in Krakow, 31-571 Krakow Al. Jana Pawla II 78 Poland Science internship (in Polish); Faculty of Tourism and Leisure – organisation chart; Department of Tourism Policy; supervisor prof. dr. hab. Leszek F. Korzeniowski 2014-2014
Wuhan Sports University, 461 Luoyu Road, Wuhan, Hubei, 430079 P.R.China People's Republic of China Science internship (in English); Scholl of International Education – organisation chart; supervisor prof. Yang Mei 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2017 Socialinių ir profesinių įgūdžių ugdymas taikant grupinius dinaminius metodus (2015-1-LT01-KA104-013309). Pareigos - projekto koordinatorius. Projekto įgyvendinimo metu kursų dalyviai išmoks grupės dinaminių procesų stebėsenos, grupės kūrimo ir valdymo metodikų, įgis žinių apie socialinius įgūdžius, išmoks metodų, padedančių kurti auditorijos pozityvią atmosferą, nukreiptų į socialinių įgūdžių mokymąsi, tinkamų socialinių įgūdžių mokymo metodų, savianalizės. Projekto dalyviai VGTU Integracijos ir karjeros direkcijos administracijos ir pedagoginio personalo darbuotojai. Projekto sąmata: 17 471 Eu.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2005-- Archives of Budo, 2005 m. Dalyvauja nuo/iki: 2005-01-01 /
2013-- Security Dimensions, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- Securitologia, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- Kultura bezpieczenstwa. Nauka-Praktyka-Refleksje., 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /
2013-- Journal of Sports Science, 2013 m. Dalyvauja nuo/iki: 2013-01-01 /