Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Almantas Liudas Samalavičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis institutas vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojas, aukštasis išsilavinimas 1985
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
dienraštis ,,Lietuvos aidas" Užsienio naujienų skyriaus vedėjas 1990-1991
Lietuvos rašytojų sąjunga Tarptautinių literatūrinių ryšių sekretorius 1991-1994
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03H Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Vilnius: Pilių tyrimo centras, 1998, 216 p. ISBN (mokslo monografija) (bendraautorius S.Samalavičius) 1998
03H Universiteto idėja ir akademinė industrija, Vilnius: Kultūros barai, 2003, 168 p. ISBN (mokslo monografija) 2003
03H Idėjos ir struktūros architektūros istorijoje. Vilnius: Kultūros barai, 2004, 192 p. ISBN (mokslo monografija) 2004
03H Kaita ir tęstinumas: kultūros kritikos esė, Vilnius: Kultūros barai, 2008, 200 p. ISBN (mokslo straipsnių rinkinys) 2008
03H Universiteto idėja ir akademinė industrija, Vilnius: VPU leidykla, 2010, 178 p. ISBN 978-9955-20-530-2. (mokslo monografija, antras papildytas leidimas) 2010
03H Buivydas Rimantas, Samalavičius Almantas Liudas, Public spaces in Lithuanian cities: legacy of dependence and recent tendencies // Urban Studies Research, Cairo: Hindawi Publishing Corporation, 2011. ISSN 2090-4185. 2011, Vol. 2011 p. 1-9. 2011
03H Samalavičius Almantas Liudas, Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 69 p. 141-149. 2011
03H Ideas and Structures. Eugene, Oregon: resource Publications/Wipf and Stock Publishers, 2011. ISBN 978-1-60899-736-7. p. 130. (mokslo monografija) 2011
03H Samalavičius Almantas Liudas, Vietos dvasia“ Christiano Norberg-Schulzo architektūros fenomenologijoje // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 71 p. 119-126. 2012
03H Samalavičius Almantas Liudas, Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 70 p. 139-145. 2012
03H Samalavičius Almantas Liudas, Rybczynski Witold, Urbanism and our urban future // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 2 (2013) p. 69-72. 2013
03H Samalavičius Almantas Liudas, Salingaros Nikos, Revisiting and rethinking contemporary urban design // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 3 (2013) p. 161-164. 2013
03H Samalavičius Almantas Liudas, Modernity and its discontents // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 4 (2013) p. 227-230. 2013
03H Miestas ir protas: urbanistikos refeksijos vakarų kultūroje XX a. Vilnius: Technika, 2013, 160 p. ISBN (mokslo monografija) 2013
03H Samalavičius Almantas Liudas, The end of ignorance? // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 38, nr. 3 (2014) p. 173-175. 2014
03H Samalavičius Almantas Liudas, Keeping the world informed // Lituanus, Chicago : Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 61, no. 1 (2015) p. 5-8. 2015
03H Samalavičius Almantas Liudas, Toward built environment as an open system : editorial // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 39, Nr. 2 (2015) p. 101-102. 2015
03H Samalavičius Almantas Liudas, In quest of Lithuanian higher education // Lituanus, Chicago : Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 61, no. 3 (2015) p. 5-7. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Samalavičius Almantas Liudas, National culture and the challenge of globalization // Cultural dilemmas during transitions, Münster : LIT Verlag, 2004 p. 141-162.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C1 C2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Miesto kultūrologija
Antrosios pakopos Meno filosofija
Antrosios pakopos Architektūros estetika
Antrosios pakopos Miesto kultūros teorija. KP - Debatai "Aktualios architektūros problemos"
Antrosios pakopos Architektūros kritika. KP - Rašymo seminaras
Antrosios pakopos Architektūros kritika. KP-Spaudos objektas
Antrosios pakopos Miesto kultūros teorija
Antrosios pakopos Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Štutgarto universitetas Vokietija Kultūros studijos 1993-1993
Ilinojaus universitetas Čikagoje JAV stažuotė/mokslo tyrimo projektas 2002-2002
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1994-2016 Tarptautinio tarpdalykinio Vardo-seminaro Fondo (Švedija) taryba
1999-2016 Tarptautinio PEN Klubo Lietuvių PEN centras
2002-2008 Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas
2003-2016 Tarptautinio PEN Klubo Kalinamų rašytojų komitetas
2004-2006 LR Švietimo ir mokslo ministerijos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategijos rengimo grupė
2004-2006 Vilniaus dailės akademijos tarybos pirmininkas
2006-2016 Mokslo žurnalo ,,Sociologija. Mintis ir veiksmas" redkolegija
2007-2016 VGTU Humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties doktorantūros komisija
2010-2016 Lietuvos mokslo tarybos ekspertas
2011-2016 Tarptautinio mokslo žurnalo ,,Architecture Research" (JAV) redkolegija
2012-2016 Tarptautinio mokslo žurnalo ,,Journal of Architecture and Urbanism" (Routledge ir VGTU) vyr. redaktorius
2014-2016 Tarptautinio mokslo žurnalo ,,Lituanus: The Lithuanian Quarterly" vyr. redaktorius
2015-2016 Miestų istorijos asociacija (JAV)
2015-2016 Architektūros humanitarinių tyrimų asociacija (Anglija)