Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Audrius Dzikevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2014-2015 Efektyvios investavimo ir verslo projektavimo sistemos kūrimas ir plėtra
2014-2015 Verslo vertės kūrimo ir rizikos valdymo tyrimai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Dzikevičius Audrius, Šaranda Svetlana, Can financial ratios help to forecast stock prices? // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 2 p. 147-157. 2011
04S Dzikevičius Audrius, Šaranda Svetlana, Smoothing techniques for market fluctuation signals // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 1 (2011) p. 63-74. 2011
04S Dzikevičius Audrius, Stabužytė Neringa, Forecasting OMX Vilnius stock index – a neural network approach // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012) p. 324-332. 2012
04S Dzikevičius Audrius, Vetrov Jaroslav, Analysis of asset classes through the business cycle // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 10 nr. 1 (2012) p. 1-10. 2012
04S Dzikevičius Audrius, Vetrov Jaroslav, Stock market analysis through business cycle approach // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 1 (2012) p. 36-42. 2012
04S Dzikevičius Audrius, Vetrov Jaroslav, Investment portfolio management using the business cycle approach // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013) p. 57-63. 2013
04S Dzikevičius Audrius, Jonaitienė Brigita, Finansinių santykinių rodiklių, geriausiai įvertinančių skirtinguose Lietuvos sektoriuose veikiančias įmones, paieška // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 16, no. 2 (2015) p. 174-184. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Dzikevičius Audrius, Steckytė Laima, Reitingavimo sistema kaip rizikos identifikavimo mechanizmas // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 36-41.
2003-01-01 Dzikevičius Audrius, Valiutų portfelio rizikos apskaičiavimas analitiniu būdu // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 32-35.
2008-01-01 Dzikevičius Audrius, Michnevič Edvard, Ževžikova Olga, Integrated model of business and risk evaluation // VI international scientific conference "Management and engineering'08": June 19-21, 2008 Sofia, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. p. 234-237.
2008-01-01 Žilinskij Grigorij, Dzikevičius Audrius, Markowitzo teorijos plėtra siekiant adekvatesnio portfelio sudarymo ir valdymo // Verslas XXI amžiuje, Vilnius : Technika, 2008 p. 23-30.
2012-01-01 Dzikevičius Audrius, Stabužytė Neringa, Factors predicting stock returns – analysis of technical factors in lithuania equity market // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-8].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C1
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Finansų ir komercijos matematika
Antrosios pakopos Investicinių projektų valdymas
Antrosios pakopos Verslo projektavimas ir valdymas
Antrosios pakopos Finansų sistemos
Antrosios pakopos Finansų analizė, prognozavimas ir valdymas
Pirmosios pakopos Finansų valdymas
Pirmosios pakopos Vertės inžinerija