Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Meda Norbutaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno aukštesnioji meno mokykla Meninis apipavidalinimas, aukštesnysis išsilavinimas 1990
Šiaulių pedagoginis institutas Braižbos, dailės ir darbų mokytojas, aukštasis išsilavinimas 1996
Šiaulių universitetas Dailėtyros magistras, aukštasis išsilavinimas 1998
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Andriušytė Aistė, Norbutaitė Meda, Kompozicijos dėsniai gamtos formose; ISBN 9789955288602 (2011), [psl.: 73]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2015-01-01 Norbutaitė Meda, Nuotoliniu būdu teikiamų modulių apiforminimo ypatumai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Akademija : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015 p. 44-48.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Meninė raiška 4
Pirmosios pakopos Architektūros kompozicija 1
Pirmosios pakopos Meninės raiškos pagrindai
Pirmosios pakopos Meninės raiškos ir kompozicijos pagrindai
Pirmosios pakopos Erdvinio komponavimo pagrindai
Pirmosios pakopos Meninė raiška 1
Pirmosios pakopos Meninė raiška 3
Pirmosios pakopos Interneto puslapių dizainas
Pirmosios pakopos Multimedijos dizaino pagrindai
Pirmosios pakopos Kompiuterinių žaidimų dizainas
Pirmosios pakopos Meninė raiška 2