Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Nijolė Maknickienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas fizikas, dėstytojas, aukštasis išsilavinimas 1986
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino teechnikos universitetas asistentė 2009-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo projektavimo ir aplinkos ekonomikos mokslo laboratorija jaunesnioji vadybininkė 2014-2017
VGTU Finansų inžinerijos katedra lektorė 2014-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentė 2018--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2015 Disertacija: Paramos sitema investuotojui valiutų rinkoje
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Maknickienė Nijolė, Maknickas Algirdas, Financial market prediction system with Evolino neural network and delphi method // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 2 (2013) p. 403-413. 2013
04S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Maknickienė Nijolė, Government debt as the integral portfolio of assets and liabilities generated by debt // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 1 (2014) p. 22-40. 2014
04S Stankevičienė Jelena; Maknickienė Nijolė; Maknickas Algirdas. High-low strategy of portfolio composition using Evolino RNN ensembles. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. Vol. 28, no. 2 (2017), p. 162-169 2017
S04 Maknickienė Nijolė; Lapinskaitė Indrė; Maknickas Algirdas. Application of ensemble of recurrent neural networks for forecasting of stock market sentiments. Equilibrium - quarterly journal of economics and economic policy. Toruń: Inst Economic Research-Poland. ISSN 1689-765X. Vol. 13, iss. 1 (2018), p. 7-27. 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Maknickienė Nijolė, Maknickas Algirdas, Modelling of the history and predictions of financial market time series using Evolino // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 170-175. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Maknickienė Nijolė, Entrepreneurship portfolio construction and management // Proceedings of the Annual International Conference on Innovation and Entrepreneuship (IE 2011), July 23-24, 2011 Singapore, Singapore: Global Science and Technology Forum (GSTF), 2011 p. 57-62.
2012-01-01 Maknickas Algirdas, Maknickienė Nijolė, Influence of data orthogonality: on the accuracy and stability of financial market predictions // IJCCI 2012, Setubal : INSTICC, 2012 p. 616-619.
2012-01-01 Maknickienė Nijolė, Maknickas Algirdas, Application of neural network for forecasting of exchange rates and forex trading // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 122-127. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Maknickienė Nijolė, Evaluation of the portfolio performance indicators, using Evolino RNN trading model // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 158-169.
2013-01-01 Maknickienė Nijolė, Maknickas Algirdas, Investigation of prediction capabilities using RNN ensembles // IJCCI 2013, Setubal : SciTePress, 2013 p. 391-395.
2014-01-01 Stankevičienė Jelena, Maknickienė Nijolė, Maknickas Algirdas, Investigation of exchange market prediction model based on high-low daily data // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 320-327. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Maknickienė Nijolė, Selection of orthogonal investment portfolio using evolino RNN trading model // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1158-1165.
2014-01-01 Grigonytė Ingrida, Maknickienė Nijolė, The role of European payment index in GDP growth // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 214-222. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Maknickienė Nijolė, Stankevičienė Jelena, Comparision of exchange market predictions using extremal data // International scientific conference Contemporary issues in business, management and education'2014, November 13, 2014 – November 14, 2014, Vilnius Gediminas technical university, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2014 p. [1-10].
2016-01-12 Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Prediction capabilities of Evolino RNN ensembles. Computational Intelligence. Berlin : Springer International Publishing, 2016. ISSN 1860-949X, p. 473-485
2016-05-12 2016 - Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Impact of time zones on forecasting of exchange market based on distribution of expected values. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-8..
2017-06-29 Maknickienė Nijolė; Vaškevičiūtė Agnetė. Comparison of predictions of behaviour of individual investors. 7th Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA) "Innovation, knowledge, judgment and decision-making as virtuous cycles", Lisbon, June 28-30, 2017 : conference proceedings. Lisbon: Tomsons Reuters (legal) limited, 2017. ISBN 9788491522270, p. 335-337.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
lotynų A1 A1 A1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Integruotas verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų valdymas
Pirmosios pakopos Ekonominis prognozavimas
Pirmosios pakopos Ūkio statistika ir prognozė
Pirmosios pakopos Finansų elgsena
Pirmosios pakopos Finansų inžinerija
Pirmosios pakopos Investicijų vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Brno technikos universitetas Čekijos respublika Tarpdisciplininių tyrimų vykdymas tarpkultūrinėje aplinkoje 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Investavimo strategijos nedidelei šaliai parengimas, siekiant universalaus plėtros tvarumo“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-060