Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Lina Pečiūrė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo adm. bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų daktaras 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Vadybininkas 2009-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Administratorius 2010-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Projektų koordinatorius 2012-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Projektų specialistas 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Lektorė 2015-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybiškumo ir inovacijų centras „LinkMenų fabrikas“ Jaunesnioji mokslo darbuotoja 2015-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybiškumo ir inovacijų centras „LinkMenų fabrikas“ Direktoriaus pavaduotoja 2016--
VIlniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Finansų inžinerijos katedra Docentė 2016-2018
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S, 05S, 07T Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pruskus Valdas, Vlasenko Andrej, Bartkienė Lina, Pališkienė Rasa, Pečiūrė Lina, Dzemyda Gintautas, Tamulevičius Gintautas, Recommended biometric stress management system // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 5 (2011) p. 14011-14025. 2011
07S Kuzminskė Agnė, Pečiūrė Lina, Analysis of interdepencies between student's emotions, learning productivity, academic achievements and physiological parameters // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.2 (2011) p. 51-56. 2011
09P, 03S Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Stankevič Voitech, Raistenskis Juozas, Šimkevičius Česlovas, Stankevič Tomaš, Kuzminskė Agnė, Bartkienė Lina, Pečiūrė Lina, Pališkienė Rasa, Čerkauskienė Rimantė, Gribniak Viktor, Recommender system to analyze student’s academic performance // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 40, iss. 15 (2013) p. 6150-6165. 2013
03S, 02T, 07T Kaklauskas, Artūras; Gudauskas, Renaldas; Kozlovas, Matas; Pečiūrė, Lina; Lepkova, Natalija; Čerkauskas, Justas; Banaitis, Audrius. An affect-based multimodal video recommendation system // Studies in Informatics and Control. Bucharest: National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 25, iss. 1 (2016), p. 5-14. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Bardauskienė Dalia, Dargis Robertas, Jackutė Ieva, Kaklauskas Artūras, Kanapeckienė Loreta, Krutinis Mindaugas, Kutut Vladislavas, Laurinavičius Algimantas, Naimavičienė Jurga, Raslanas Saulius, Staniūnas Eugenijus Kęstutis, Statulevičius Mindaugas, Šliogerienė Jūratė, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pečiūrė Lina, Darnus nekilnojamojo turto vystymas; ISBN 9786094571985 (2012), [psl.: 880]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Girkantaitė Edita, Pečiūrė Lina, Kuzminskė Agnė, Pučkytė Kristina, Studentų produktyvumo didinimas taikant biometrinę pelytę ir rekomendacinę sistemą // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011. p. 1-6.
2011-01-01 Gudienė Neringa, Pečiūrė Lina, Statybos projektų įgyvendinimo sėkmės veiksniai // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011. p. 1-5.
2012-01-01 Kaklauskas Artūras, Seniut Mark, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Dzemyda Gintautas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Ivanikovas Sergejus, Stankevič Tomaš, Kuzminskė Agnė, Pečiūrė Lina, Recommender system to analyse students’ learning productivity // Informatics in control, automation and robotics. 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR 2011) is held on December 24–25, 2011, Shenzhen, China, Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2012 p. 161-164. [Duomenų bazės: Springer LINK, Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Jackutė Ieva, Pečiūrė Lina, Čerkauskas Justas, Ubartas Benas, Studijų proceso patrauklumo didinimas taikant papildytos realybės technologiją, įgyvendinant projektą ,,Large" // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-6].
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Vlasenko Andrej, Kaklauskas Gintaris, Juozapaitis Algirdas, Kuzminskė Agnė, Kaklauskas Gabrielius, Pečiūrė Lina, Jackutė Ieva, Naimavičienė Jurga, Čerkauskas Justas, Biometric and intelligent student progress assessment system // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012, Berlin Heidelberg : Springer p. 59-69. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Springerlink];
2013-01-01 Bartkienė Lina, Pečiūrė Lina, Pališkienė Rasa, Motyvacijos įtaka statybos darbuotojų darbo našumui // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d, Vilnius : Technika, 2013 p. [1-8].
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Pečiūrė Lina, Pališkienė Rasa, Binkytė Arūnė, Jazgevičienė Jurgita, Palionytė Ugnė, Bružas Vytautas, Kvederavičius Karolis, Siniak Nikolai, The use of intelligent and biometric technologies in ceneast project // Экономика, оценка и управление недвижимостью, Минск : БГТУ, 2014 p. 44-53.
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Safonov Andrej, Juozapaitis Algirdas, Pališkienė Rasa, Rimkuvienė Silva, Pečiūrė Lina, KAKLAUSKAS Gabrielius, Bartkienė Lina, Biometric advisory system to analyze a user’s post-disaster stress management // Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, New York : Elsevier p. 908-915. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct];
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Pečiūrė Lina, Binkytė Arūnė, Jazgevičienė Jurgita, Siniak Nikolai, CENEAST project: challenges and opportunities // Экономика, оценка и управление недвижимостью, Минск : БГТУ, 2014 p. 31-43.
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Seniut Mark, Amaratunga Dilanthi, Lill Irene, Safonov Andrej, Vatin Nikolay, Čerkauskas Justas, Jackutė Ieva, Kuzminskė Agnė, Pečiūrė Lina, Text analytics for android project // Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, New York : Elsevier p. 610-617. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct];
2014-01-01 Pališkienė Rasa, Pečiūrė Lina, Intelektinė darbo našumo valdymo duomenų bazė // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų A2 B1 A1
vokiečių C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Verslo projektavimas ir valdymas
Pirmosios pakopos Tarptautiniai finansai
Pirmosios pakopos Tarptautiniai finansai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Via universitetinis koledžas Danija ERASMUS IP projektas RenoPassCoDe 2012-2012
Leiria technikos institutas Portugalija ERASMUS IP projektas RenoPassCoDe 2013-2013
Paskalio Paolio universitetas, IUT Korsika Prancūzija Projektų valdymas 2014-2014
Pascal Paoli University, IUT Corsica France Project Management 2014-2014
Maskvos valstybinis statybos inžinerijos universitetas Rusija Projektų valdymas 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2012 ES struktūrinių fondų finansuotas projektas „Statybos ir nekilnojamojo turto specialistų imitacinio mokymo centro sukūrimas“
2011-2014 ERASMUS LLP programos projetas „ANDROID - Atstatymo po katastrofų akademinis tinklas, skirtas optimizuoti aukštojo mokslo vystymą“ [ANDROID]
2012-2014 ES struktūrinių fondų finansuotas projektas „VGTU tarptautiškumo didinimas įgyvendinant jungtinę studijų programą „Nekilnojamojo turto vadyba“
2012-2015 ES struktūrinių fondų fonansuotas projektas „II pakopos jungtinės studijų programos „Statinių ir jų aplinkos darni plėtra“ rengimas ir įgyvendinimas“
2012-2015 TEMPUS programos projektas „Studijų programų atnaujinimas užstatytos aplinkos srityje Rytų partnerystės šalyse“ [CENEAST]
2013-2016 ERASMUS LLP projektas „Bendradarbiavimas skatinant švietimą atstatymo po katastrofų srityje“ [CADRE]
2016-2016 ERASMUS+ programos projektas „GRADual: studentų/absolventų pasirengimo įsidarbinimui gerinimas“
2018-- ERASMUS+ projektas „Aukštojo mokslo techninių dirbtuvių skatinimas“ [HEI Makers]
2018-- Mokslo projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0060 „Papildančios tikrovės kompleksiniai tyrimai socialiai neįgaliems (akliems ir silpnaregiams)“