Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Alvydas Zagorskis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas aplinkos inžinerijos bakalaurass, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas aplinkos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2013
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2010 Išanalizavus technologinius procesus ir naudojamas žaliavas atlikti Jonavos RK išmetimų į aplinkos orą tyrimus ir parengti išmetimų į aplinkos orą inventorizacijos ataskaitą
2010-2010 Išanalizavus technologinius procesus ir naudojamas žaliavas ištirti dujų ir dulkių gaudymo įrenginių efektyvumą atliekant kietųjų dalelių matavimus, fizinių parametrų matavimus, dujinių teršalų matavimus ir parengti išmetimų į aplinkos orą ataskaitą
2010-2010 Į aplinkos orą išsiskiriančių lakiųjų organinių junginių tyrimai viename taške
2010-2010 Sukurto mažų gabaritų biorektoriaus modulinių variantų analizė, parinkimas ir taikymas kaimo ūkiuose bei maisto pramonėje
2010-2010 Išanalizavus technologinius procesus ir naudojamas žaliavas, atlikti aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos papildymą
2010-2010 Išanalizavus technologinius procesus ir naudojamas žaliavas išmatuoti iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekius bei parengti oro taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų kontrolės ataskaitą
2011-2011 Išanalizavus technologinius procesus ir naudojamas žaliavas atlikti Jonavos RK išmetimų į aplinkos orą tyrimus ir parengti išmetimų į aplinkos orą inventorizacijos papildymo ataskaitą
2011-2011 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programos 2011-2015 m. įgyvendinimas
2011-2011 Išanalizavus technologinius procesus ir naudojamas žaliavas ištirti dujų ir dulkių gaudymo įrenginių efektyvumą atliekant kietųjų dalelių matavimus, fizinių parametrų matavimus, dujinių teršalų matavimus. Užpildyti PA-1 formas ir papildyti inventorizaciją
2013-2013 5 projekto paraiškų aplinkosauginis-techninis vertinimas
2015-2015 Triukšmo, apšvietos ir mikroklimato tyrimai Santariškiū ligoninės patalpose, esančiose Santariškių g. 2, Vilnius
2015-2015 Klinikos, esančios M.Valančiaus g. 7-51, vilnius, triukšmo tyrimai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Zagorskis Alvydas, Verikaitė Vilma, Experimental research on the effects of radioactive waste repository upon groundwaters // Nukleonika: international journal of nuclear research, Institute of nuclear chemistry and technology. ISSN 0029-5922. Vol. 56, iss. 4 (2011) p. 343-348. 2011
04T Zagorskis Alvydas, Spiečiūtė Renata, Lašelinio biofiltro aerodinaminio pasipriešinimo tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011) p. 64-69. 2011
Plokštelinis biofiltras su kapiliarine sistema. Autoriai: Baltrėnas Pranas, Zagorskis Alvydas, 2011-02-21. Autoriaus indėlis 0,50 2011
04T Vasarevičius Saulius, Baltrėnas Pranas, Vaitiekūnas Petras, Idzelis Raimondas Leopoldas, Zagorskis Alvydas, Biological air treatment efficiency of straw bio-charge // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 10, no. 10 (2011) p. 1573-1578. 2011
04T Zagorskis Alvydas, Baltrėnas Pranas, Misevičius Antonas, Experimental biogas research by anaerobic digestion of waste of animal origin and biodegradable garden waste // African Journal of Biotechnology, Nairobi, Kenya : Academic Journals. ISSN 1684-5315. Vol. 11, no. 100(2012) p. 16586-16593. 2012
Plokštelinis biofiltras su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema. Autoriai: Baltrėnas Pranas, Zagorskis Alvydas, 2012-08-27. Autoriaus indėlis 0,50 2012
04T Zagorskis Alvydas, Baltrėnas Pranas, Misevičius Antonas, Baltrėnaitė Edita, Biogas production by anaerobic treatment of waste mixture consisting of cattle manure and vegetable remains // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 11, no. 4 (2012) p. 849-856. 2012
04T Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Zalieckienė Elena, Šaulys Valentinas, Zagorskis Alvydas, Determination of organic matter by UV absorption in the ground water // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 2 (2012) p. 163-167. 2012
04T Zagorskis Alvydas, Baltrėnas Pranas, Vasarevičius Saulius, Rimeika Mindaugas, Investigations on the sustainability of a biofilter with activated packing materials of different origins // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 11, no. 4 (2012) p. 773-782. 2012
04T Zagorskis Alvydas, Milaknytė Aleksandra, Lavsano taikymo oro biofiltracijos procese eksperimentiniai tyrimai // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 376-381. 2013
04T Baltrėnas Pranas, Marčiulaitienė Eglė, Misevičius Antonas, Zagorskis Alvydas, Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro taikomieji tyrimai // Jaunųjų mokslininkų darbai, Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2014, Nr. 2(42) p. 130-138. 2014
04T Stomaitė Kristina, Zagorskis Alvydas, Sieros vandenilio ir amoniako adsorbcijos ceolito įkrova iš biologinių dujų eksperimentiniai tyrimai // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014) p. 379-385. 2014
04T Zagorskis Alvydas, Vaiškūnaitė Rasa, An investigation on the efficiency of air purification using a biofilter with activated bed of different origin // Chemical and Process Engineering, Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0208-6425. Vol. 35, iss. 4 (2014) p. 435-445. 2014
04T Bacevičius Denas, Zagorskis Alvydas, Acetono valymo iš oro efektyvumo tyrimai, taikant segmentinės konstrukcijos biofiltrą // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 380-384. 2015
04T Baltrėnas Pranas, Zagorskis Alvydas, Misevičius Antonas, Research into acetone removal from air by biofiltration using a biofilter with straight structure plates // Biotechnology & Biotechnological Equipment, Sofia, Bulgaria : Diagnosis Press. ISSN 1310-2818. Vol. 29, iss. 2 (2015) p. 404-413. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Vaiškūnaitė Rasa, Zagorskis Alvydas, Grubliauskas Raimondas, Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos baigiamųjų bakalauro darbų rengimo metodikos nurodymai [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094571046 (2012), [psl.: 73]
2013 Girgždys Aloyzas, Zagorskis Alvydas, Atmosferos fizika; ISBN 9786094575440 (2013), [psl.: 105]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Baltrėnas Pranas, Vaiškūnaitė Rasa, Zagorskis Alvydas, Experimental studies of air flow rate and aerodynamic resistance of biological air purification device that contains activated fir bark charge // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 25-29. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Baltrėnas Pranas, Vaiškūnaitė Rasa, Zagorskis Alvydas, Experimental studies of air flow rate and aerodynamic resistance of biological air purification device that contains activated fir bark charge // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2007-01-01 Zagorskis Alvydas, Baltrėnas Pranas, Biofiltro, užkrauto aktyvuota ceolito ir medienos pjuvenų įkrova, eksperimentiniai tyrimai // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 94-101.
2008-01-01 Baltrėnas Pranas, Zagorskis Alvydas, Quantitative microbiological investigation of activated foam and zeolite charges used for biological air treatment // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 57-64. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Baltrėnas Pranas, Zagorskis Alvydas, Quantitative microbiological investigation of activated foam and zeolite charges used for biological air treatment // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-8].
2008-01-01 Zagorskis Alvydas, Baltrėnas Pranas, Biofiltro užkrauto skirtingos kilmės įkrovomis aerodinaminio pasipriešinimo tyrimai // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 73-80.
2010-01-01 Zagorskis Alvydas, Eksperimentiniai Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos dirvožemio užterštumo tyrimai // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 278-283.
2010-01-01 Lekšaitis Julius, Zagorskis Alvydas, Oro valymo nuo amoniako efektyvumo tyrimai, taikant plokštelinį biofiltrą // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 200-205.
2011-01-01 LEKŠAITIS Julius, Zagorskis Alvydas, Plokštelinio biofiltro efektyvumo valant toluenu užterštą orą tyrimai // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 23-28.
2011-01-01 Zagorskis Alvydas, Spiečiūtė Renata, Investigation of efficiency of cassette biofilters, designed for air cleaning from xylene // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 474-478.
2011-01-01 Zagorskis Alvydas, LEKŠAITIS Julius, Effectiveness investigations of cleaning air from ammonia by applying a plate biofilter with a sawdust charge // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 465-469. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Zagorskis Alvydas, Pushnov Alexander, Masagutov Damir, The study of aerodynamics regular packing in the form of streamlined profile of the polymer network // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 470-473.
2011-01-01 Zagorskis Alvydas, Pushnov Alexander, Masagutov Damir, The study of aerodynamics regular packing in the form of streamlined profile of the polymer network // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 470-473. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Zagorskis Alvydas, Spiečiūtė Renata, Investigation of efficiency of cassette biofilters, designed for air cleaning from xylene // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 474-478. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Zagorskis Alvydas, LEKŠAITIS Julius, Effectiveness investigations of cleaning air from ammonia by applying a plate biofilter with a sawdust charge // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 465-469.
2012-01-01 Zagorskis Alvydas, Milaknytė Aleksandra, Aerodinaminio pasipriešinimo taikant tekstilės medžiagas biofiltre tyrimas // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 123-128.
2012-01-01 Misevičius Antonas, Baltrėnas Pranas, Zagorskis Alvydas, Petraitis Egidijus, Mezofilinės temperatūros įtaka biodujų gamybai anaerobiškai perdirbant kiaulių mėšlą // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 133-140.
2012-01-01 Zagorskis Alvydas, Spiečiūtė Renata, Oro užterštumo nuo ksileno darbo vietose mažinimas taikant biofiltrą su polimerine įkrova // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 141-146.
2013-01-01 Stomaitė Kristina, Zagorskis Alvydas, Sieros vandenilio išsiskyrimo tyrimai, anaerobiškai perdirbant vištų mėšlą su medienos skiedromis // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 111-116.
2013-01-01 Gerybaitė Valdonė, Zagorskis Alvydas, Užteršto oro filtracijai naudojamų neaustinių medžiagų aerodinaminio pasipriešinimo tyrimai // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 27-33.
2013-01-01 Jakštaitė Giedrė, Zagorskis Alvydas, Oro biovalymo nuo acetono tyrimai taikant kompleksinę polimerinę įkrovą // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 51-56.
2013-01-01 Zagorskis Alvydas, Idzelis Raimondas Leopoldas, VGTU Aplinkos apsaugos institute startavo aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų projektas "BIOFILTER" // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 129-130.
2014-01-01 Baltrėnas Pranas, Zagorskis Alvydas, Misevičius Antonas, Biological breakdown efficiency research of wavy La mellar structure air purification biofilter with a capillary Load Moi stening system // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Stomaitė Kristina, Zagorskis Alvydas, Research into efficiency of ammonia removal from polluted air using an adsorber with glauconite packing material // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Jakštaitė Giedrė, Zagorskis Alvydas, Air treatment research of volatile organic compounds by drip–biofilter with cross–polymer charge // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Stomaitė Kristina, Zagorskis Alvydas, Research into efficiency of ammonia removal from polluted air using an adsorber with glauconite packing material // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Jakštaitė Giedrė, Zagorskis Alvydas, Air treatment research of volatile organic compounds by drip–biofilter with cross–polymer charge // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-9.
2014-01-01 Baltrėnas Pranas, Zagorskis Alvydas, Misevičius Antonas, Biological breakdown efficiency research of wavy La mellar structure air purification biofilter with a capillary Load Moi stening system // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-10.
2015-01-01 Kļaviņa Krista, Žandeckis Aivars, Rochas Claudio, Zagorskis Alvydas, Low temperature drying as a solution for sustainable use of biomass // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 98-103.
2015-01-01 Bacevičius Denas, Zagorskis Alvydas, Presuoto polipropileno 100UP sorbcinių savybių tyrimai // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 14-18.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų B2 B2 C1
rusų A2 A1 A2
vokiečių B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Aplinkos procesų modeliavimas
Antrosios pakopos Švarios technologijos
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams)
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Aplinkosauginis projektų valdymas taikant išlaidų-naudos analizę)
Pirmosios pakopos Atmosferos apsauga
Pirmosios pakopos Globali aplinkos kaita
Pirmosios pakopos Aplinkos taršos prevencija
Pirmosios pakopos Aplinkos fizika
Pirmosios pakopos Aplinkosauginių įrenginių projektavimas
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2008 Pagal BPD 3.1 priemonę dalyvavo vykdant projektą „Biofiltro prototipo kūrimo taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra“
2008-2012 Pagal tarptautinę EUREKA programą dalyvavo vykdant projektą „Mažų gabaritų bioreaktorius“ Mažų gabaritų bioreaktorius, BIOREACTOR, E!4528
2009-2012 Pagal Intelektas LT priemonę dalyvavo vykdant projektą „Organinių atliekų perdirbimo įrenginio (bioreaktoriaus), skirto mažiems ūkiams ir maisto pramonės įmonėms, prototipo kūrimo moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“.
2010-2010 Mokslinis tiriamasis darbas (studija) „Sukurto mažų gabaritų bioreaktoriaus modulinių variantų analizė, parinkimas ir taikymas kaimo ūkiuose bei maisto pramonėje“.
2011-2012 Programos „Eureka“ moksliniu tyrimu ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas 21.2.13 poveiklės „Mažų gabaritų bioreaktorius vykdymas“
2012-2012 Mokslinio darbo „Žmogaus veiklos įtakojančių veiksnių aplinkos oro kokybei ir klimato kaitai tyrimai ir vertinimas skatinant aplinkai palankų gyvenimo būdą“
2013-2015 „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ projektas “Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra "BIOFILTER"”
2013-2016 Naujų inžinerinių modulių trečios studijų pakopos kūrimas pagal Bolonijos procesą Baltarusijai, Rusijai ir Ukrainai, NETCENG