Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Gediminas Vaičiūnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas transporto inžinerijos bakalauro laipsnis 1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geležinkelių transporto katedra Asistentas 1995-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geležinkelių transporto katedra Docentas 2002-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geležinkelių transporto katedra Vedėjas 2013-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedra Docentas 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2014 Vidaus degimo variklių alyvos papildomo smulkaus dalinio filtravimo įrangos panaudojimo AB "Lietuvos geležinkeliai" traukos riedmenyse tikslingumo nustatymas
2013-2013 Ekspertizė civilinėje byloje Nr. 2-11675-936/2013
2014-2014 Ekspertizė civilinėje byloje Nr. 2-4127-910/2014
2015-2016 Metodinės knygos (vadovėlio) "Geležinkeliai. Bendrasis kursas" antrojo leidimo parengimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Vaičiūnas Gediminas; Lingaitis Leonas Povilas. The influence of railroad curves on the wear of lubricated and unlubricated wheel flanges. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. 2010, Nr. 3 (47), p. 40-43. 2010
03T Bureika Gintautas, Bekintis Giedrius, Liudvinavičius Lionginas, Vaičiūnas Gediminas, Applying analytic hierarchy process to assess trafic safety risk of railway infrastructure // Maintenance and reliability, Lublin : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 15, iss. 4 (2013) p. 376-383 2013
03T Vaičiūnas Gediminas, Bureika Gintautas, Approach modelling of constant interfailure process of renewal multi-unit fleet // Maintenance and reliability, Lublin : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 16, iss.3 (2014) p. 415-421 2014
03T Lebedevas Sergėjus, Dailydka Stasys, Jastremskas Virgilijus, Vaičiūnas Gediminas, Research of the rational operational load of diesel locomotives // Maintenance and reliability, Lublin : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 16, iss.4 (2014) p. 545-553 2014
03T Myamlin Sergej, Dailydka Stasys, Vaičiūnas Gediminas, Bogdevičius Marijonas, Bureika Gintautas, Determination of the dynamic characteristics of freight wagons with various bogie // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 1 (2015) p. 88-92 2015
03T Vaičiūnas Gediminas; Bureika Gintautas; Steišūnas Stasys. Research on metal fatigue of rail vehicle wheel considering the wear intensity of rolling surface. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 20, iss. 1 (2018), p. 24-29. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Lingaitis Leonas Povilas; Liudvinavičius, Lionginas; Butkevičius, Jonas; Podagėlis Igoris; Sakalauskas, Kazys; Vaičiūnas Gediminas; Bureika Gintautas; Povilaitienė, Inesa; Petrenko, Viačeslav; Subačius Rimantas. Geležinkeliai. Bendrasis kursas. Technika. ISSN 9789955283997, 280 p. :. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 20.000]
2012 Vaičiūnas Gediminas, Lokomotyvai ir vagonai - 2; ISBN 9786094571992 (2012), [psl.: 87], [aut. lankų.: 3,00]
2015 Liudvinavičius, Lionginas; Dailydka, Stasys; Vaičiūnas, Gediminas. Traukos energetinės sistemos ir jų valdymas. Technika. ISSN 9786094577918, 616 p. :. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 49.670]
2018 Vaičiūnas Gediminas; Liudvinavičius Lionginas; Bureika Gintautas; Subačius Rimantas; Petrenko Viačeslav; Butkevičius Jonas; Černiauskaitė Laura; Gailienė Inesa; Podagėlis Igoris; Sakalauskas Kazys. Geležinkeliai. Bendrasis kursas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2018.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1998-01-01 Lingaitis Leonas Povilas, Vaičiūnas Gediminas, Riedmenų apskaitos sistema Lietuvos geležinkeliuose // Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 1998 p. 163-166
1998-01-01 Bureika Gintautas, Vaičiūnas Gediminas, Į atmosferą išmetamų kibirkštinio uždegimo variklio deginių teršalų kiekio mažinimas // Tausojanti plėtra sisteminiu požiūriu: tarptautinės konferencijos (Palanga, 1997 m., rugsėjo 25-28 d.) pranešimų rinkinys, Vilnius, 1998 p. 233-238
1999-01-01 Lingaitis Leonas Povilas, Vaičiūnas Gediminas, Анализ надежности тепловозов 2M62 // Транспортные средства Сибири: межвузовский сборник научных трудов. Ч. 3: Достижения науки и техники - развитию сибирских регионов: Всероссийская научно-практическая конференция и выставка с международным участием (24-26 марта 1999 г.), Красноярск : КГТУ, 1999 p. 355-358
1999-01-01 Lingaitis Leonas Povilas, Vaičiūnas Gediminas, Исследование надежности двигателей тепловозов 2M62 // Транспортные средства Сибири: межвузовский сборник научных трудов. Ч. 3: Достижения науки и техники - развитию сибирских регионов: Всероссийская научно-практическая конференция и выставка с международным участием (24-26 марта 1999 г.), Красноярск : КГТУ, 1999 p. 73-76
1999-01-01 Vaičiūnas Gediminas, Lingaitis Leonas Povilas, Traukos riedmenų parinkimo principai // Tarptautinės konferencijos TRANSBALTICA-99 mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius, 1999 m. balandžio 8-9 d, Vilnius : Technika, 1999 p. 275-281
2001-01-01 Vaičiūnas Gediminas, Lingaitis Leonas Povilas, Traukos riedmenų parinkimo metodikos tobulinimas // Mechanika-2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 184-189
2001-01-01 Lingaitis Leonas Povilas, Vaičiūnas Gediminas, Optimalus traukos riedmenų parinkimas ir naudojimas // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 292-297
2002-01-01 Mikaliūnas Šarūnas, Lingaitis Leonas Povilas, Subačius Rimantas, Vaičiūnas Gediminas, The influence of lubrication on wheel - set tyres wearing // Railway Wheel Sets. Projecting. Producing. Operating. Repairing, Katowice, 2002 [Aut. ind. 0,25]
2002-01-01 Vaičiūnas Gediminas, Optimization of Traction Rolling Stock Operation // The Fourth International Conference ''Heavy Machinery HM 2002'', Kraljevo, 28-30 June 2002, Kraljevo : Riza, 2002 p. 17-20
2004-01-01 Vaičiūnas Gediminas, Bureika Gintautas, Влияние вида тяги на количество ошибок машиниста // Trans & Motauto'04, Plovdiv, 2004 p. 7-9
2004-01-01 Butkevičius Jonas, Lingaitis Leonas Povilas, Vaičiūnas Gediminas, Проблемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом = // Trans & Motauto'04: 14-17 October 2004, Plovdiv: proceedings, Plovdiv, 2004 p. 3-6
2004-01-01 Bureika Gintautas, Vaičiūnas Gediminas, Research of using petrol-ethanol blends as fuel for spark ignition engines = // Trans & Motauto'04, Plovdiv, 2004 p. 3-8
2004-01-01 Butkevičius Jonas, Lingaitis Leonas Povilas, Vaičiūnas Gediminas, The strategy of resumption of passenger equipment part of Lithuanian railway // Transport Means 2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 107-111. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2005-01-01 Lingaitis Leonas Povilas, Vaičiūnas Gediminas, Feasibility study of using motor- rail cars on Lithuanian railways // trans & Motauto'05+, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005 p. 86-88
2005-01-01 Lingaitis Leonas Povilas, Vaičiūnas Gediminas, Asymmetry of freight flows and Lithuanian railways capacity // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-3
2009-01-01 Zhyzhko Konstantin Viktorovich, Vaičiūnas Gediminas, An analysis of main methods for determining the value of enterprises // TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference, Vilnius : Technika, 2009 p. 263-265
2009-01-01 Manashkin Lev Abramovich, Zhizhko Viktoria Vladimirovna, Vaičiūnas Gediminas, Mathematical model of pneumatic systems for shock absorbing, taking into account characteristics of actual gas // TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference, Vilnius : Technika, 2009 p. 141-146
2009-01-01 Kuznetsov Valeriy Gennadievich, Vaičiūnas Gediminas, Elaboration of methodology for calculation of traction power-supply system with the help of renewal stream theory // TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference, Vilnius : Technika, 2009 p. 123-128
2010-01-01 Bureika Gintautas, Vaičiūnas Gediminas, Kumara M., Research on freight wagons operation efficiency in Lithuanian railways // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2010 p. 92-95. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Bureika Gintautas, Vaičiūnas Gediminas, Investigating the impact of track gradients on traction energy efficiency in freight transportation by railway // Energy and Sustainability III, Ashurst, Southampton, UK : WIT Press, 2011 p. 463-472. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Masevičius Kęstutis, Vaičiūnas Gediminas, Mišriosios traukos riedmenų naudojimo Lietuvos geležinkeliuose galimybių tyrimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 400-412
2012-01-01 Skučaitė Jurgita, Vaičiūnas Gediminas, Guolių naudojimo geležinkelio riedmenyse tyrimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 384-387
2012-01-01 Mikulėnas Marius, Vaičiūnas Gediminas, Krovininio geležinkelių transporto konkurencingumo tyrimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 334-337
2012-01-01 Kurban Ana, Vaičiūnas Gediminas, Keleivinio geležinkelių transporto konkurencingumo tyrimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 191-195
2012-01-01 Vaičiūnas Gediminas, Dailydka Stasys, Peculiarities of determination of moments inertia of bodies of cargo wagons // Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2012 p. 273-275. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Vaičiūnas Gediminas, Gelumbickas Gintaras, Lingaitis Leonas Povilas, Statistic methods of research of locomotive axes wear // IV International scientific conference "Transport problems 2012", Gliwice : The Silesian University of Technology, 2012 p. 756-764
2013-01-01 Gelumbickas Gintaras, Vaičiūnas Gediminas, Research on the influence of operational factors on the number of failures of diesel locomotives’ engines // V International scientific conference "Transport problems 2013", Silesia : The Silesian University of Technology, 2013 p. 136-143
2013-01-01 Pranckevičius Linas, Vaičiūnas Gediminas, Radviliškio prekinių vagonų depo darbo apimčių tyrimas ir prognozė // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 158-162
2013-01-01 Makaravičius Laurynas, Vaičiūnas Gediminas, Optimalių keleivinių geležinkelio riedmenų parinkimo matematinis modelis vietinio susisiekimo maršrutuose // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 153-157
2013-01-01 Gelumbickas Gintaras, Vaičiūnas Gediminas, Research on rail cars failure process // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 38-42
2014-01-01 Lebedevas Sergejus, Lebedeva Galina, Dailydka Stasys, Vaičiūnas Gediminas, Research of impact of the strain put onto freight locomotive engine // Transport Problems’2014, Silesia : The Silesian University of Technology, 2014 p. 393-401
2016-06-30 Sinkevičius Gintaras; Vaičiūnas, Gediminas; Dailydka, Stasys. Evaluation of the influence of the container train route for the internationalization of the transport system of the Baltic Sea and the Black Sea. Poland-Georgian scientific and technical conference "Transport Bridge Europe - Asia", 22-24 October, Tbilisi. No. 2. Tbilisi : Georgian Technical University, 2016. ISBN 9789941092701, p. 88-94.
2016-06-30 Sinkevičius Gintaras; Vaičiūnas, Gediminas; Dailydka, Stasys. Study of Rail Baltica significance for the development of internationalization processes. Transport problems 2016. Katowice : Silesian university of technology Faculty of transport, 2016. ISBN 9788393523283, p. 543-552.
2016-10-14 Liudvinavičius, Lionginas; Bureika, Gintautas; Vaičiūnas, Gediminas. The aspects of modernization of diesel-electric freight and shunting locomotives in the Lithuanian railways. Poland-Georgian scientific and technical conference "Transport Bridge Europe - Asia", 22-24 October, Tbilisi. No. 2. Tbilisi : Georgian Technical University, 2016. ISBN 9789941092701, p. 82-87.
2016-10-14 Liudvinavičius, Lionginas; Bureika, Gintautas; Vaičiūnas, Gediminas. The aspects of modernization of diesel-electric freight and shunting locomotives in the Lithuanian railways. Poland-Georgian scientific and technical conference "Transport Bridge Europe - Asia", 22-24 October, Tbilisi. No. 2. Tbilisi : Georgian Technical University, 2016. ISBN 9789941092701, p. 82-87.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
rusų C1 C1 B2
vokiečių A2 A2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 1
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 2
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 3
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Antrosios pakopos Geležinkelių transporto energetika
Pirmosios pakopos Termodinamika ir vidaus degimo varikliai
Pirmosios pakopos Šilumos ir masės mainai
Pirmosios pakopos Vagonai
Pirmosios pakopos Vagonų ir kelio mašinų inžinerija
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 2
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 1
Pirmosios pakopos Bendrasis geležinkelių kursas
Pirmosios pakopos Pažintinė praktika
Pirmosios pakopos Termodinamika ir šilumokaita
Pirmosios pakopos Vagonai ir lokomotyvai 2
Pirmosios pakopos Techninė termodinamika
Pirmosios pakopos Šiluminių variklių energetika
Pirmosios pakopos Geležinkelio riedmenų inžinerija (kursinis projektas)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Mokomosios informacijos vizualizacia. 2010-0210
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle 1,9). 2011-2012
UAB "Amtest" Lietuva Medžiagų ir jų pažeidimų testavimas 2012-2012
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Europos-Azijos geležinkelių mokslinių tyrimų kompetencijos tinklas, NEAR2
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2005-- Lietuvos geležinkelių inžinierių sąjungos narys.
2014-- Tarptautinio mokslo žurnalo "Transport problems" programinio komiteto narys.