Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Virgaudas Puodžiukas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas (VISI) kelių inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1978
Maskvos automobilių kelių institutas (MADI) automatizuoto projektavimo inžinierius 1986
Vilniaus Gedimino technikos uneversitetas daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Utenos automobilių kelių valdyba Darbų vadovas 1978-1980
VPI „Lietkelprojektas“ Tiltų skyrius - ved. inžinierius, grupės vadovas, vyriausiasis specialistas 1980-1990
VPI „Lietkelprojektas“ Instituto vyriausias inžinierius 1990-1993
VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas“ Direktorius 1993-2001
Lietuvos automobilių kelių direkcija Generalinis direktorius 2001-2010
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Docentas 2006-2019
Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto, APF, Kelių tyrimo institutas Direktoriaus pavaduotojas 2010-2011
UAB „COWI Lietuva“ projektų vadovas – Bulgarijos regionų plėtros ir viešųjų darbų ministro patarėjas 2012-2013
Bulgarijos VĮ „Strateginiai infrastruktūros projektai“ Valdybos narys 2012-2013
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Kelių katedros vedėjas 2013-2019
Pasaulio Banko (The World Bank) Konsultantas 2014-2014
"EGIS International" Prancūzija nepriklausomas ekspertas 2016-2018
AB "Kauno Tiltai" Stebėtojų tarybos narys 2018-2019
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2011 Automobilių kelių tinklo elementų paskirties analizė ir plėtros schemos parengimas
2013-2015 Automobilių kelių dangos paviršiaus atsparumo slydimui charakteristikų ir matavimo metodų analizė, vertinimas, standartizavimo ir harmonizavimo galimybių tyrimai ir strategijos Lietuvoje formavimas
2014-2015 Europos šalių kelių direkcijų vadovų konferencijos kelių transporto pozicijos dokumento parengimas
2014-2014 Pravesti 4 val. seminarą tema "Kel;ių eismo saugos priemonių ekonominis vertinimas. Eismo įvykių duomenų valdymas"
2014-2015 Automobilių kelių projektavimo dokumentų komplekto koregavimas
2015-2017 Automobilių kelių periodinės priežiūros ilgalaikių sutarčių, paremtų eksploatacinėmis charakteristikomis, taikymo Lietuvos valstybinės reikšmės keliams teisinių, ekonominių ir techninių galimybių tyrimai ir rekomendacijos
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Leonovich Ivan, Melnikova Irina, Puodžiukas Virgaudas, Estimation of the cracking probability in road structures by modeling of external influences // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 4 (2013) p. 240-249. 2013
02T, 03T Abukauskas Nemunas, Sivilevičius Henrikas, Puodžiukas Virgaudas, Lingytė Ineta, Road safety improvement on at-grade intersections // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 3 (2013) p. 212-219. 2013
10T Ruzgienė Birutė, Aksamitauskas Vladislovas Česlovas, Daugėla Ignas, Prokopimas Šarūnas, Puodžiukas Virgaudas, Rekus Donatas, UAV photogrammetry for road surface modelling // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 10, no. 2 (2015) p. 151-158. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2006 Automobilių kelių investiciniai projektai. Reikalavimai ir vertinimas. Mokomoji knyga. VGTU, „Technika“, Vilnius
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-01-01 Puodžiukas Virgaudas, 2002-2015 metų Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa // Tarptautinė konferencija ''Transporto sistemų modernizavimas". 2002 TransBaltica, 2002 m. balandžio 8-9 d., Vilnius, Kaunas, 2002 p. 101-108.
2005-01-01 Gintalas Vilimas, Čygas Donatas, Žilionienė Daiva, Puodžiukas Virgaudas, Problems of road plan designing when implementing paving of gravel roads program in Lithuania // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 691-694. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Gintalas Vilimas, Čygas Donatas, Žilionienė Daiva, Puodžiukas Virgaudas, Problems of road plan designing when implementing paving of gravel roads program in Lithuania // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-4.
2008-01-01 Vitkienė Jūratė, Puodžiukas Virgaudas, Žilionienė Daiva, Gintalas Vilimas, Analysis of the computer aided design models for roads // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1235-1241. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Vitkienė Jūratė, Puodžiukas Virgaudas, Žilionienė Daiva, Gintalas Vilimas, Analysis of the computer aided design models for roads // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2010-01-01 Vaitkus Audrius, Puodžiukas Virgaudas, Motiejūnas Algirdas, Vitkienė Jūratė, Vorobjovas Viktoras, Paliukaitė Miglė, Long term research of experimental asphalt pavement structures // Transport Research Arena Europe 2010, Brussels, Belgium, 7-10 June, Brussels : The European Road Transport Research Advisory Council, 2010 p. [1-8].
2013-01-01 Švarplienė Aušra, Braga Aivaras, Puodžiukas Virgaudas, Sustainable development of road network and environment // XXVIII International Baltic Road Conference, 26-28 August, 2013 Vilnius, Lietuva, Vilnius : Baltic Road Association, 2013 p. [1-7].
2013-01-01 Puodžiukas Virgaudas, Comparison of Lithuanian and Bulgarian road network management practices under the World Bank initiatives // XXVIII International Baltic Road Conference, 26-28 August, 2013 Vilnius, Lietuva, Vilnius : Baltic Road Association, 2013 p. [1-8].
2014-01-01 Vitkienė Jūratė, Nesterovitch Igor, Puodžiukas Virgaudas, Design of road longitudinal profile, according to the fluency and traffic quality of route // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Vitkienė Jūratė, Puodžiukas Virgaudas, Design of road based on the applicable design methods used in Western European countries // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Vitkienė Jūratė, Nesterovitch Igor, Puodžiukas Virgaudas, Design of road longitudinal profile, according to the fluency and traffic quality of route // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2014-01-01 Vitkienė Jūratė, Puodžiukas Virgaudas, Design of road based on the applicable design methods used in Western European countries // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9].
2016-04-21 Puodžiukas, Virgaudas; Švarplienė, Aušra; Braga, Aivaras. Measures for sustainable development of road network // Transportation research procedia. Transport Research Arena TRA2016, April 18-21, 2016 / Edited by Leszek Rafalski, Adam Zofka. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 2352-1465. Vol. 14 (2016), p. 965-972. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Scopus]; [M.kr.: 02T; 03T; 04T]; [Aut. ind.: 0,333].
2016-12-20 Aksamitauskas, Vladislovas Česlovas; Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė, Vilma; Rekus, Donatas; Ruzgienė, Birutė; Puodžiukas, Virgaudas; Stanionis, Arminas. Advantages of laser scanning systems for topographical surveys in roads engineering // The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 11, no. 2 (2016), p. 153-159. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Scopus; ICONDA]; [M.kr.: 02T; 10T; 04T]; [Citav. rod.: 0,519(F) (2015)]; [Aut. ind.: 0,167].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 B2
bulgarų B1 B2 B1
lenkų B1 B2 A2
rusų C1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Saugaus eismo organizavimas
Antrosios pakopos Kelių eksploatavimo teorija
Antrosios pakopos Kelių saugumo auditas ir valdymas
Antrosios pakopos Kelių ir gatvių tinklo planavimas
Antrosios pakopos Kelių priežiūros valdymo teorija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Danijos aukštųjų valstybės tarnautojų mokykla Danija Valdymo kursai valstybės tarnautojams 1994-1994
Birmingemo universitetas Anglija Kelių ūkio valdymo ir finansavimo kursai 1997-1997
VGTU Lietuva Akademinė anglų kalba 2015-2015
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1992-1995 OECD Darbo grupių “Technology Transfer and Diffusion for Central and East European Countries” ir “Road Strengthening: Short-Term Strategies and Techniques for CEEC’s”, narys, (1992-1995)
2001-2010 BRA (Baltijos Kelių Asociacija) Tarybos narys (2001-2010), Tarybos pirmininkas (2001-2004)
2001-2018 PIARC (Pasaulinės Kelių Asociacijos) Tarybos narys (2001-2010), Valdybos narys (2008-2011), Technologijų perkėlimo ir diegimo komisijos narys (2008-2018)
2006-- THE BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING, 2006 m. Tarptautinė redkolegija
2006-2010 CEDR (Europos Kelių Direktorių Konferencija) Valdybos narys (2006-2010)
2012-- Mokslo žurnalo "Drogi i Mosti - Roads and Bridges" redkolegijos narys, Lenkija