Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Darius Migilinskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos mokslo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Daktaras (Technologijos mokslų srities statybos inžinerijos mokslų krypties, 02T), apginta disertacija - "Technologinių ir ekonominių statybos uždavinių sprendimas neapibrėžtumo sąlygomis" 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Stiklo linija“, Geležinkelio g. 6, Vilnius Inžinierius ir darbų vadovas 2000-2002
UAB „Ranga IV“, A.Goštauto g. 12a, Vilnius Technologas 2002-2004
UAB „IN RE“, Lukiškių g. 3, Vilnius Vyriausias technologas 2004-2004
UAB „Constructus“, J. Jasinskio g. 16b, Vilnius Vyriausias technologas 2004-2008
UAB „Conserela“, S. Žukausko g. 17, Vilnius (ir Kijevas, Ukraina) Technologas / Projektų vadovas 2008-2011
UAB „Conserela“, S. Žukausko g. 17, Vilnius Technologas / Projektų vadovas 2008-2011
UAB „Somenera“, Jogailos g. 9, Vilnius Techninės priežiūros vadovas 2009-2011
UAB „Pinus proprius“, Jogailos g. 4, Vilnius Projektų vadovas / statinio statybos valdytojas 2011-2013
UAB „Asset management Company“, Žirmūnų g. 139, Vilnius Projekto vadovas / statinio statybos valdytojas 2013-2015
UAB „City projects“, Žirmūnų g. 139, Vilnius Projekto vadovas / statinio statybos valdytojas 2015-2016
UAB „Statybos procesų valdymas“ Projektų vadovas 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 07T Migilinskas Darius, Galdikas Liudas, Šarka Vaidotas, Pastato informacinio modelio duomenų mainų taikant IFC standartą tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013) p. 492-497. 2013
02T Balčiūnas Darius, Matuzevičius Evaldas, Migilinskas Darius, Barvidas Arūnas, Hidroizoliacinių medžiagų klijavimo technologijų atsparumo analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 5 (2014) p. 504-513. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Migilinskas Darius, Ustinovičius Leonas, An analysis of inaccuracy effect in solving construction technology and economy problems, applying games theory // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-7.
2004-01-01 Migilinskas Darius, Ustinovičius Leonas, An analysis of inaccuracy effect in solving construction technology and economy problems, applying games theory // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 229-235. [Duomenų bazės: ];
2006-01-01 Migilinskas Darius, Ustinovičius Leonas, Uncertainties in construction's decision making // International conference on operational research "Simulation and optimisation in business and industry", May 17-20, 2006 Tallinn, Estonia, Kaunas : Technologija, 2006 p. 17-22. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Ustinovičius Leonas, Migilinskas Darius, Tamošaitienė Jolanta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Uncertainty analysis in construction project’s appraisal phase // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-8].
2007-01-01 Ustinovičius Leonas, Migilinskas Darius, Tamošaitienė Jolanta, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Uncertainty analysis in construction project’s appraisal phase // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 401-407. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Popov Vladimir, Migilinskas Darius, Juocevičius Virgaudas, Mikalauskas Saulius, Application of building information modelling and construction process simulation ensuring virtual project development concept in 5D environment // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 616-624. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Migilinskas Darius, Ustinovičius Leonas, Methodology of risk and uncertainty management in construction’s technological and economical problems // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 789-794. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2011-01-01 Migilinskas Darius, Statybos specialistų kvalifikacijos kėlimo aktualumo ir automatizuoto kompiuterinio projektavimo panaudojimo analizė // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. [1-6].
2012-01-01 Lysenkovas Viktoras, Migilinskas Darius, Pasyvių gyvenamųjų namų energijos poreikio ir statybos sprendinių analizė // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-6].
2012-01-01 Galdikas Liudas, Migilinskas Darius, Informacijos valdymas ir galimi sprendimo būdai įgyvendinant statybos projektą // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-7].
2013-01-01 Migilinskas Darius, Popov Vladimir, Juocevičius Virgaudas, Ustinovičius Leonas, The benefits, obstacles and problems of practical BIM implementation // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 767-774. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2013-01-01 Lašas Saulius, Migilinskas Darius, Eksploatuojamų stogų informacijos poreikio analizė ir sprendimų priėmimo medžio kūrimas // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d, Vilnius : Technika, 2013 p. [1-6].
2014-01-01 Balčiūnas Darius, Matuzevičius Evaldas, Migilinskas Darius, Barvidas Arūnas, Plokščiųjų stogų dangų įrengimo technologijų ir patikimumo analizė // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2015-01-01 Pavlovskis Miroslavas, Antuchevičienė Jurgita, Migilinskas Darius, Industrinių pastatų ir teritorijų konversija darnaus vystymosi požiūriu taikant BIM technologijas: situacijos analizė ir perspektyvos // 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Statyba, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius, Vilnius : VGTU, 2015 p. [1-9].
2015-01-01 Vilutienė Tatjana, Migilinskas Darius, Bružas Aurimas, Holistic approach to assess the sustainability and utility of refurbishment measures // Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 137-142.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
ispanų A1 A1 A1
lenkų A1 A2 A1
rusų C1 C1 C1
vokiečių A1 A2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kompiuterinis projektavimas
Pirmosios pakopos Automatizuotas statybos projektavimas
Pirmosios pakopos Taikomoji matematika 2
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2006 Dalyvavimas tarptautiniame kompetencijos didinimo „Leonardo da Vinci“ projekte. Recognition of the needs ...
Kita veikla
Dalyvavimas su VšĮ „Lietuvos statybininkų asociacija“, VšĮ „Skaitmeninė statyba“ ir jos nariais kuriant „Nacionalinį statybos kaštų ir resursų klasifikatorių“, vystant „Skaitmeninės statybos“ principus ir BIM Lietuvoje.
Dėstymas VGTU VšĮ „KVC“ rengiamuose seminaruose “Specialistų kompetencijos dienos“.