Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ana Usovaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas radioelektronikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1994
Vilniaus technikos universitetas ekologija magistras, aukštasis išsilavinimas 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T, 02P Styro Dmitrij, Juozulynas Algirdas, Usovaitė Ana, Gaspariūnas Jonas, On prognostic connection between hard cosmic ray flux decrease and leaps of cardiovascular diseases in 2008-2009 in Vilnius // Acta medica Lituanica, Vilnius : Academia.. ISSN 1392-0138. 2011, Vol. 18, no. 3 p. 132-137. 2011
Danaitis Konstantinas Stanislovas, Usovaitė Ana, Vizualinė komunikacija: kompiuterinės grafikos įrankių taikymas, kuriant logotipą // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 1 (2012) p. 78-90. 2012
04T Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, On connection of variations between hard cosmic ray flux, temperature and cardiovascular diseases in Vilnius and sunspot number during 2001–2012 // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 23, no. 2 (2015) p. 113-120. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Danaitis Konstantinas Stanislovas, Usovaitė Ana, Grafikos valdymas AutoCAD aplinkoje // , ; ISBN 9786094570308 (2011), [psl.: 158]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Styro Dmitrij, Gaspariūnas Jonas, Usovaitė Ana, О поиске критериев прогноза изменения числа сердечно-сосудистых заболеваний по колебаниям потока жесткого космического излучения в г. Вильнюсе в 1997-2001 г.г // Научные чтения "Белые ночи-2003", Санкт-Петербург : МАНЭБ, СПб, 2003 p. 155-156.
2005-01-01 Styro Dmitrij, Gaspariūnas Jonas, Kleiza Jonas, Usovaitė Ana, Hard cosmic ray flux variations and a leap in the number of cardiovascular disease in Vilnius in 2003 // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 282-285. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Styro Dmitrij, Gaspariūnas Jonas, Kleiza Jonas, Usovaitė Ana, Hard cosmic ray flux variations and a leap in the number of cardiovascular disease in Vilnius in 2003 // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2006-01-01 Styro Dmitrij, Gaspariūnas Jonas, Usovaitė Ana, Juozulynas Algirdas, On prognosis of leaps of cardiovascular diseases by variation of hard cosmic radiation // Международная конференция "Погода и биосистемы. Космогеофизические и гидрометеорологические факторы экологии биосистем (растений, животных, человека)", 11–14 октября 2006 года, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2006 p. 328-335.
2007-01-01 Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, Čiučelis Algirdas, Damauskaitė Jovita, О возможности кратковременного прогноза аномальных явлений на земле по колебаниям потока жесткого космического излучения // Международный симпозиум "Физика атмосферы: наука и образование" (11 – 13 сентября 2007 г., С. Петербург-Петродворец), Санкт-Петербург, 2007 p. 268-271.
2008-01-01 Damauskaitė Jovita, Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, Sąryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės, atmosferos slėgio variacijų ir širdies bei kraujagyslių ligų paūmėjimų paieška Vilniaus mieste 2004 metais // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 412-420.
2008-01-01 Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, Damauskaitė Jovita, On connection between hard cosmic ray flux and atmosphere pressure variations // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 368-373. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, Damauskaitė Jovita, On connection between hard cosmic ray flux and atmosphere pressure variations // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2010-01-01 Danaitis Konstantinas Stanislovas, Usovaitė Ana, Topicality and using of civil engineering projects visualization // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, 2010 p. 386-390.
2010-01-01 Usovaitė Ana, Организация работы по выполнению комплексного задания по компьютерной графике // Инновационные технологии организации обучения в техническом ВУЗ-е: на пути к новому качеству образования: материалы международной научно-методической конференции, 13-15 апреля 2010 г. Ч. 2, Пенза : ПГУАС p. 234-238.
2010-01-01 Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, Stankevič Jelena, Data processing for connection between hard cosmic ray flux variations and human health disorder analyzis // Medical Physics in the Baltic States, Kaunas : Technologija. p. 147-149.
2010-01-01 Danaitis Konstantinas Stanislovas, Usovaitė Ana, Topicality and using of civil engineering projects visualization // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 386-390.
2010-01-01 Usovaitė Ana, Danaitis Konstantinas Stanislovas, AutoCAD spausdinimo galimybių išskirtinė apžvalga // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d, Kaunas : Technologija, 2010 p. 161-166.
2010-01-01 Danaitis Konstantinas Stanislovas, Usovaitė Ana, 3D projektavimo technologijos teoriniai pagrindai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d, Kaunas : Technologija, 2010 p. 39-42.
2010-01-01 Usovaitė Ana, AutoLISP terpės taikymas formuojant sąramų konstrukcijų mazgus // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d, Kaunas : Technologija, 2010 p. 167-170.
2011-01-01 Juodagalvienė Birutė, Usovaitė Ana, Sakauskienė Lina, Applied graphics skills using for selection a wall element // Engineering Graphics BALTGRAF-11, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2011 p. 164-170.
2011-01-01 Grabys Juozas, Usovaitė Ana, Gaspariūnas Jonas, Environmental pollutants emission from public transport assessment and analysis in Vilnius city // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 893-897.
2011-01-01 Vdovinskienė Sonata, Usovaitė Ana, CAD systems application for modelling landscape and its elements // Engineering Graphics BALTGRAF-11, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2011 p. 171-184.
2011-01-01 Grabys Juozas, Usovaitė Ana, Gaspariūnas Jonas, Environmental pollutants emission from public transport assessment and analysis in Vilnius city // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 893-897. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, Juozulynas Algirdas, On the relationship between hard cosmic ay flux decrease and trauma leaps in 2007–2009 in Vilnius city // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 362-366. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, Juozulynas Algirdas, On the relationship between hard cosmic ay flux decrease and trauma leaps in 2007–2009 in Vilnius city // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 362-366.
2012-01-01 Gaspariūnas Jonas, Usovaitė Ana, Vdovinskienė Sonata, Automated design tools usage for teaching of mechanical orientation students // Mechanika-2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 55-60. [Duomenų bazės: Academic Search Complete];
2014-01-01 Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, About relationship between hard cosmic rays flux and trauma leaps in assessing the human factor in 2007–2012 in Vilnius city // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, About relationship between hard cosmic rays flux and trauma leaps in assessing the human factor in 2007–2012 in Vilnius city // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2015-01-01 Usovaitė Ana, Bump mapping effect application analysing // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 54-57.
2015-01-01 Usovaitė Ana, Texture mapping and lighting effects // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 82-85.
2015-01-01 Usovaitė Ana, Textures alpha mapping technolody realization with directx // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 98-101.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Grafikos programavimo technologijos
Pirmosios pakopos Grafikos programavimas
Pirmosios pakopos Žmogaus ir kompiuterio sąveika
Pirmosios pakopos Multimedijos sistemos
Pirmosios pakopos Programų sistemų analizė
Pirmosios pakopos Multimedijos įvadas
Pirmosios pakopos Geografinių informacinių sistemų pagrindai
Pirmosios pakopos Interneto 3D grafika
Pirmosios pakopos Kompiuterinė grafika