Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Agnieška Juzefovič
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas filosofijos magistras, mokytojas, aukštasis išsilavinimas 2004
Vytauto Didžiojo universitetas daktaras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas lektorė 2008-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2009--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01H Juzefovič Agnieška, Lietuvos estetikos raida: analitinės ir komparatyvistinės prieigos // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 68 p. 173-182. 2011
01H Juzefovič Agnieška, Pratarmė // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 19, no. 1 (2011) p. 4-6. 2011
01H Juzefovič Agnieška, A story of Shanghai through the cinema // Limes, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-7475. 2011, Vol. 4, no 1 p. 75-88. 2011
01H Juzefovič Agnieška, Grožio ir kūrybinės komunikacijos samprata antikos filosofijoje // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 3 (2011) p. 286-295. 2011
01H, 08S Juzefovič Agnieška, Tradicinės hermeneutikos, Algio Mickūno tryliktoji hermeneutika, o kas toliau? // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012) p. 196-204. 2012
01H Juzefovič Agnieška, Tuštumos samprata konfucianizmo mąstymo tradicijoje // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 73 p. 57-63. 2012
01H, 03H, 08S Juzefovič Agnieška, Tarpkultūrinė komunikacija: Rytų Azijos dailės poveikis ir fenomenologinių idėjų sklaida postimpresionizmo estetikoje // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 71 p. 170-184. 2012
08S, 03H Juzefovič Agnieška, Kinų rašmenų raida ir transformacijos (estetinis ir komunikacinis aspektai) // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 1 (2012) p. 21-31. 2012
01H Juzefovič Agnieška, Lietuvos estetikos savitumai: fenomenologinė ir postmodernistinė prieigos // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 1 (2012) p. 42-50. 2012
01H, 08S Juzefovič Agnieška, Tuštuma kaip netiesioginė komunikacija daoizmo ir budizmo mąstymo tradicijose // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 76 p. 37-46. 2013
08S, 03H, 01H Juzefovič Agnieška, Landscape as communication: reflection on surrounding environment in Chinese aesthetics // Limes, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no. 1 (2013) p. 32-45. 2013
03H, 01H Juzefovič Agnieška, Creative interactions between word and image in modern visual culture // Limes, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no. 2 (2013) p. 121-131. 2013
01H, 05S, 08S Juzefovič Agnieška, Vaizdo vaidmuo siejant komunikacines strategijas filosofijoje ir sociologijoje // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013) p. 131-139. 2013
01H Juzefovič Agnieška, Daoizmas kaip klajonių ir kasdienybės filosofija // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81 p. 70-79. 2014
08S, 01H Juzefovič Agnieška, Regimumo ir vizualinės komunikacijos metamorfozės: nuo fenomenologijos iki postmodernizmo // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 78 p. 19-29. 2014
01H, 08S, 03H Juzefovič Agnieška, Sakalauskaitė Elena, Mediologija virtualios tikrovės akivaizdoje: nuo filosofijos ir sociologijos remikso iki augmentuotos tikrovės žemėlapiavimo // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, Nr. 3 (2014) p. 200-210. 2014
01H Juzefovič Agnieška, Fenomen zwrotu wizualnego we współczesnej kulturze - treść pojęcia a istota zjawiska // Roczniki kulturoznawcze, Lublin : John Paul II catholic university of Lublin. ISSN 2082-8578. Vol. 5, no.1 (2014) p. 19-33. 2014
01H, 08S Juzefovič Agnieška, Dvasinių ir betikslių kelionių žemėlapiai // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 79 p. 42-50. 2014
08S, 01H, 05S Juzefovič Agnieška, Creative tourism: the issues of philosophy, sociology and communication // Creativity studies, Vilnius : Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 8, no. 2 (2015) p. 73-74. 2015
03H, 04H Juzefovič Agnieška, Tango ir milongų motyvai Jorge Luiso Borgeso kūryboje // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82 p. 154-162. 2015
01H, 07S, 08S, 05S Juzefovič Agnieška, Creativity and aesthetic applied to ecological education // Creativity studies, Vilnius : Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 8, no. 1 (2015) p. 12-24. 2015
01H, 03H, 05S Juzefovič Agnieška, Meditacija ir šokis kūrybos visuomenėje: kontempliatyvioji sąmonė daoizme, dzene ir argentinietiško tango šokyje // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 1 (2015) p. 3-12. 2015
03H, 08S, 07H Juzefovič Agnieška, Afro-argentiniečių kultūros įtaka Buenos-Airių kultūros raidai ir tango ištakų susiformavimui // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 84 p. 122-131. 2015
01 H Juzefovič Agnieška, TUŠTUMOS FENOMENAS. Tuštumos sklaida daoizme, fenomenologinėje filosofijoje, kinų ir Vakarų estetikoje bei dailėje, Vilnius: Technika, 2014, 272 p. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-05-14 Respublikinėje estetikos ir meno filosofijos konferencijoje „Menininkas ir meninės kūrybos procesų psichologija“ skaitė pranešimą „Meninės kūrybos procesų ypatumai ankstyvojoje kinų estetikoje“
2008-06-13 Tarptautinėje konferencijoje „Borders of Civilizations as a Social, Cultural and Political Question“ (Lenkija, Balstogė) skaitė pranešimą „Borders Between Europe and China: How do European (Mis)Understand Chinese Culture?“
2008-12-06 Septintojoje respublikinėje mokslinėje konferencijoje iš ciklo „Rytai-Vakarai: kultūrų sąveikos“ skaitė pranešimą Heideggeris tarp Rytų ir Vakarų.
2009-04-03 Respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Vizualumas: tarpkultūrinės sąveikos“ skaitė pranešimą „Ką vakaitis regi kinų tušo tapyboje?“.
2009-04-14 . Tarptautinėje konferencijoje “Productive Borders: Perspectives on the Critique of Duality” (Kipras, Nikosija) skaitė pranešimą “Shifting Limits and Dualism: Lithuanian Peripeties During EU Integration”. The paper was present at international COST workshop
2009-04-17 Tarptautinėje konferencijoje Ritualo metamorfozės: nuo archaikos iki postmoderno (Vilnius, KFMI/LLTI) moderavo sekciją „Ritualo viduje“. Taip pat buvo šios konferencijos koorganizatorė.
2009-06-17 Tarptautinėje konferencijoje „Grožis“ skaitė pranešimą „Grožio samprata tradicinėje kinų kultūroje ir estetikoje“. (Concept of Beauty in Traditional Chinese Culture and Aesthetics), Vilnius, KFMI/LLTI. Taip pat buvau šios konferencijos koorganizatorė
2010-12-02 Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinio pasaulio dinamikos iššūkiai humanitariniams mokslams“ („Challenges of the Modern World for the Humanities“) skaitė pranešimą Ko Vakarų humanitarinė kultūra galėtų išmokti iš kinų? (What should Western Culture Learn From Chinese Culture?“)
2010-12-11 Respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Egzistencializmas ir fundamentinės ontologijos aktualumas“ skaitė pranešimą „Tuštumos samprata Heideggerio filosofijoje“ (Vilnius, LKTI).
2011-04-08 Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Vizualumas 2011: kūrybos ir vaizdo sąveikos“ skaitė pranešimą „Kūrybinės teksto ir vizualinės reprezentacijos sąveikos dailėje“ (Creative interaction between text and visual representation in panting)
2011-09-16 Respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Medijos ir kultūra“ skaitė pranešima „Performansas kaip medijų meno išraiška: Kėlių atvejų analizė“ . (Kaunas, KTU)
2011-09-22 Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Phenomenological Perspectives on Cultural Changes and Environmental Challenges” skaitė pranešimą „Miesto fenomenologija“ žvilgsnis į Šanchajų per kino prizmę“ (Vilnius, VGTU)
2012-01-01 Juzefovič Agnieška, Daoistiniai sąmonės transformacijos ritualai // Grožio fenomenas kultūroje, Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 p. 509-519.
2012-11-10 Tarptautinėje konferencijoje „Individual, Nation and Society in Postmodern World“ skaitė pranešimą „Visual Media ant Intercultural Relations“ (Vilnius, VGTU)
2012-11-23 Respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Medijos kultūroje“ skaitė pranešimą „Vaizdas kaip medija, medija kaip vaizdas: pavienių tarpkultūrinės komunikacijos atvejų apžvalga“ (Kaunas, KTU)
2012-11-24 respublikinėje mokslinėje konferencijoje ‚Rytai-Vakarai“ skaitė pranešimą „Tarpkultūrinė komunikacija: vizualinis pasakojimas“ (Vilnius, LKTI)
2013-01-01 Juzefovič Agnieška, Визуализация культуры и визуальные исследования в современной Литве // Метаморфозы культуры на рубеже тысячелетий: Антропологический аспект: Материалы III Международной междисциплинарной научной конференции. Новосибирский государственный университет, 10–11 мая 2013 г, Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2013 p. 366-373.
2013-01-01 Juzefovič Agnieška, The role of Santara-Šviesa in formation of Lithuanian national identity in exile // VII International Symposium, Contemporary Issues of Literary Criticism "Literature in Exile. Emigrants’ Fiction" (20th century experience). Vol.1, Tbilisi : TSU Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2013 p. 301-311.
2013-01-09 respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Filosofija ir sociologija tarpdalykinių tyrimų kontekste“ skaitytas pranešimas „Vaizdo vaidmuo siejant komunikacines strategijas filosofijoje ir sociologijoje“
2013-03-01 tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Chinese/Taivanese studines in Baltis States“ skaitytas pranešimas „The Mystery od Dao“.
2013-04-23 Tarptautinėje konferencijoje Visuality 2013: politics, ideology, media skaitytas prsanešimas “Power of the Image in Political Communication: Performance of Arturas Zuokas” (Vilnius, VGTU)
2013-05-11 tarptautinėje mokslinėje konferencijoje «МЕТАМОРФОЗЫ КУЛЬТУРЫ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» („Kultūros metamorfozės tūkstantmečių sandūroje: Antropologinis aspektas“) skaitytas plenarinis pranešimas „Визуализация культуры и визуальные исследования в современной Литве“ (Kultūros vizualizacija ir vizualiniai tyrinėjimai šiuolaikinėje Lietuvoje) (Rusija, Novosibirsko valstybinis universitetas)
2013-05-13 Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Life and Phenomenology: Celebrating Algis Mickūnas at 80“ skaitė pranešimą “Zen and Algis Mickūnas Phenomenology” (Kaunas, VDU)
2013-05-15 Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje «Сюжетно-мотивная динамика художественного текста» („Siužetas ir motyvas meniniame tekste“) skaitytas pranešimas „Сюжет текста и живописи: взаимосоотнесенность и автономность“ (Siužetas tekste ir dailėje: sąsajos ir skirtys) (Novosibirskas, (ИФЛ СО РАН)
2013-06-27 . Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Dialogue of Cultures: Platonic Tradition and Contemporary Thomism skaitė pranešimą “Tomis versus Daoism” (Klaipeda, KU)
2013-09-25 Tarptautiniame simpoziume Literature in Exile. Emigrants' Fiction (20th Century Experience) pristate pranešimą “Lithuanian Identity in Exile: Creative Heritage of Emigrants Belonging to Santara-Šviesa”. (Gruzija, Tbilisi, Shota Rustaveli Gruzinų literatūros institutas)
2014-09-24 Tarptautiniame simpoziume «Проблемы современного литературоведения” („Šiuolaikinės literatūrologijos problemos“) skaitytas pranešimas “Lithuanian National Aesthetic in the Face of Globalization paper was presented on international symposium »(Gruzija, Tbilisi, Shota Rustaveli Gruzinų literatūros institutas)
2015-04-23 Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Vizualumas: tarpkultūriniai kūrybingumo diskursai“ skaitytas pranešimas „Interecultural Influence in the Formation of Tango Music and Dance“.
2015-09-23 Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Tradition and Contemporary Literature („Tradicija ir šiuolaikinė literatūra“) skaitytas pranešimas „Reflection of Argentine Literatūte Tradition in musical Lyric“(Gruzija, Tbilisi, Shota Rustaveli Gruzinų literatūros institutas)
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
ispanų B2 B2 B2
kinų A2 A2 A2
lenkų C2 C2 C2
lotynų A1 A2 A1
prancūzų B2 B2 B2
rusų C2 C2 C2
turkų B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Menas ir komunikacija
Pirmosios pakopos Civilizacijų studijos
Pirmosios pakopos Filosofija
Pirmosios pakopos Erotikos diskursai
Pirmosios pakopos Kultūros studijos
Pirmosios pakopos Meno istorija
Pirmosios pakopos Etika