Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jovilė Barevičiūtė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Filosofijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 2005
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Kūrybinių industrijų fakultetas (buv. Humanitarinis institutas), Filosofijos ir komunikacijos katedra (buv. Filosofijos ir politologijos katedra) Lektorius 2007-2015
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2007-2015
2007-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01H Barevičiūtė Jovilė, Kačerauskas Tomas, Preface // Limes, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. 2011, Vol. 4, no 1 p. 5-6. 2011
01H, 08S Barevičiūtė Jovilė, Preface // Limes, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. 2011, Vol. 4, no 2 p. 111-112. 2011
01H Barevičiūtė Jovilė, Preface // Limes, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. 2012, Vol. 5, no 2 p. [1-2]. 2012
08S Barevičiūtė Jovilė, Panoptikumas utilitarizmo principais grindžiamoje visuomenėje: komunikaciniai aspektai // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 1 (2012) p. 32-39. 2012
01H, 08S Barevičiūtė Jovilė, Preface // Limes, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. 2012, Vol. 5, no 1 p. [1-2]. 2012
01H, 08S, 02H Barevičiūtė Jovilė, Preface // Limes, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. 2013, Vol. 6, no 1 p. [1-2]. 2013
01H, 03H, 02S Barevičiūtė Jovilė, Kačerauskas Tomas, Preface // Limes, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no. 2 (2013) p. [1-2]. 2013
01H, 03S, 04S Barevičiūtė Jovilė, Pagrindiniai kūrybiškumo ir kūrybingumo aspektai šiuolaikiniuose humanitariniuose bei socialiniuose moksluose // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, Nr. 1 (2014) p. 19-28. 2014
08S, 01H Barevičiūtė Jovilė, Kultūros reiškiniai šiuolaikinių informacijos ir komunikacijos technologijų sąlygomis: nuo meno ir televizijos iki politikos // , Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 2 (2015) p. 97. 2015
08S, 05S, 01H Barevičiūtė Jovilė, Creativity and its expression forms: sociocultural and media aspects // , Vilnius : Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 8, no. 1 (2015) p. 1. 2015
01H Barevičiūtė Jovilė, Kačerauskienė Aldona, 2014 m. aktualijos Lietuvos filosofinėje padangėje: du filosofai – du jiems skirti įvertinimai // , Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015) p. 249-253. 2015
08S, 01H, 05S Barevičiūtė Jovilė, Vartojimo ir kūrybos visuomenių diskursai: medijų ir komunikaciniai aspektai // , Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 1 (2015) p. 1-2. 2015
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C1
prancūzų A1 A2 A1
rusų B2 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Postmodernioji komunikacija
Pirmosios pakopos Technologijos ir kultūra
Pirmosios pakopos Ekonomikos etika
Pirmosios pakopos Kūrybos ekonomika
Pirmosios pakopos Technikos filosofija
Pirmosios pakopos Medijos ir technologijos
Pirmosios pakopos Studijų įvadas
Pirmosios pakopos Filosofija
Kita veikla
VGTU mokslo darbų žurnalo "Creativity Studies" atsakingoji sekretorė
VGTU mokslo darbų žurnalo "Santalka: filosofija, komunikacija" atsakingoji sekretorė;