Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Indrė Lapinskaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos bakalauras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinerinės ekonomikos ir vadybos magistras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialiniai mokslai, Ekonomika (04S) daktaro laipsnis 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Konica Minolta Baltia“ Rinkodaros departamento rinkodaros vyriausioji vadybininkė 2005-2009
Reklamos agentūra UAB „Vexillum" Projektų vadybininkė 2009-2011
UAB „Ktova“ Marketingo direktorė 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinerijos katedros Verslo projektavimo ir aplinkos ekonomikos mokslo laboratorija vyresn. vadybininkė 2011-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinerijos katedra lektorė 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Tarptautinių ryšių koordinatorė 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Europos komisijos inicijuoto, tarptautinio projekto „Erasmus jauniesiems verslininkams" vadovas 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadybos fakultetas Tarptautinių ryšių prodekanė 2013-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinerijos katedra Docentė 2013-2019
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Rutkauskas Vytautas, Lapinskaitė Indrė, Stasytytė Viktorija, Marketing portfolio management in a spectrum of marketing assets interaction to maximize holder’s utility // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 5(22) p. 485-493. 2011
04S Lapinskaitė Indrė, Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Rinkodaros sąnaudų struktūros optimizavimas kaip verslo plėtros tvarumo prielaida // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013) p. 74-82. 2013
04S Lapinskaitė Indrė, Kuckailytė Justina, The impact of supply chain cost on the price of the final product // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 12 nr. 1 (2014) p. 109-126. 2014
04S Lapinskaitė Indrė, Krikščiūnaitė Monika, Švietimo įstaigų žmogiškųjų išteklių ir žmogiškojo kapitalo vertės sąsaja // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014) p. 41-48. 2014
04S Miečinskienė Algita, Lapinskaitė Indrė, The research on the impact of the changes of commodity price level in the world commodity xchanges on variation of general price level // Economics & sociology, Ternopil : Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. Vol. 7, iss. 4 (2014) p. 71-88. 2014
04S Lukaševičius, Alfredas; Lapinskaitė, Indrė. Strategy of sustainable development in investment portfolio case // European research studies. Piraeus, Greece : University of Piraeus. ISSN 1108-2976. 2014, Vol. 17, iss. 4, p. 3-18. 2014
04S Lapinskaitė Indrė, Radikaitė Giedrė, Analysis of measurement of sustainable development in the insurance company // European scientific journal, Macedonia : European scientific institute. ISSN 1857-7881. Vol. 11, no. 13 (2015) p. 446-464. 2015
04S Maknickienė Nijolė; Lapinskaitė Indrė; Maknickas Algirdas. Application of ensemble of recurrent neural networks for forecasting of stock market sentiments. Equilibrium - quarterly journal of economics and economic policy. Toruń: Inst Economic Research-Poland. ISSN 1689-765X. Vol. 13, iss. 1 (2018), p. 7-27. 2018
04S Maknickienė Nijolė; Lapinskaitė Indrė; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona. Patterns of inequality of Lithuanian regions. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 19, iss. 2 (2018), p. 323-342. 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Lapinskaitė Indrė, Marketing finance strategy based on effective risk management // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 162-169. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Lapinskaitė Indrė, Stasytytė Viktorija, Uturytė Laura, Michnevič Edvard, Marketing portfolio as a media for marketing assets interaction to optimize marketing efficiency measured with adequate metric // The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011. July 19th - July 22nd, 2011 Orlando, Florida, USA, Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2011 p. 123-130.
2011-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Lapinskaitė Indrė, Basement on value creation of study programs as highway to integrate academic, business and public interest as well as to shape research directions // International conference on Education, informatics, and cybernetics (icEIC 2011), and the International symposium on Integrating research, education, and problem solving (IREPS 2011), November 29 - December 2, 2011, Orlando, Florida, USA, Florida : International Institute of Informatics and Systemics, 2011 p. 181-186.
2011-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Lapinskaitė Indrė, Stasytytė Viktorija, Verslo intelekto aktyvų portfelis kaip priemonė suvokti ir valdyti integralųjį verslo intelektą // 1’st international scientific conference „Whither our economies“, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. p. 219-226.
2012-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Lapinskaitė Indrė, Marketing as core instrument to implement sustainability strategy for a business world. The case of fast moving consumer goods // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 162-172. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2017-02-09 Lapinskaitė, Indrė; Vinkelytė, Greta. Lietuvos darnaus vystymosi 2010–2014 metų dinamika ir galimų pokyčių prognozė 2020 metams = Lithuanian sustainable development for sustainable development index 2010-2014, dynamics in and forecast 2020 // 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika. eISSN 2029-7149. 2017, p. 1-11. DOI: 10.3846/vvf.2017.018.
2017-02-09 Lapinskaitė, Indrė; Afanasjevė, Odeta. Įmonės darnaus vystymosi įtakos įmonės vertei tyrimas = The research of impact of sustainability on firm value // 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika. eISSN 2029-7149. 2017, p. 1-8. DOI: 10.3846/vvf.2017.017.
2017-05-12 Lapinskaitė, Indrė; Miečinskienė, Algita; Michejeva, Aušra. Research on impact of listed companies sustainable development on company's value // Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius : VGTU Press. eISSN 2029-7963. 2017, p. 1-11. DOI: 10.3846/cbme.2017.064.
2018-09-05 Lapinskaitė Indrė; Kiržgalvytė Odeta. Analysis of the influence of sustainability on profitability ratios of Switzerland pharmaceutical companies. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018), September 04-06, 2018 Herľany, Slovak Republic : proceedings / editor: Michal Šoltés; Technical University of Košice Faculty of Economics. Košice: Technical University of Košice, 2018. ISBN 9788055327365, p. 153-169.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C1 C2 B1
vokiečių C1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Mokslinės veiklos praktika
Antrosios pakopos Tvarios plėtros anatomija ir valdymas
Antrosios pakopos Mokslinė praktika
Pirmosios pakopos Kainodara
Pirmosios pakopos Rizikos valdymas
Pirmosios pakopos Žalioji logistika ir tvari plėtra
Pirmosios pakopos Finansinės rinkos ir institucijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Mokomasis seminaras “The case writing for the students and professors”, pranešėjas Portlando universiteto profesorius E. Molander 2012-2012
Rygos Technikos Universitetas Latvija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: paskaitų skaitymas. 2013-2013
Aukštutinės Austrijos aukštoji technikos mokykla Austrija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: stažuotė 2013-2013
Leono universitetas Ispanija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: paskaitų skaitymas. Dalyvavimas NICE network metiniame susitikime. 2013-2013
Brasovo Transilvanijos universitetas Rumunija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: stažuotė. 2014-2014
Rygos Technikos Universitetas Latvija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: paskaitų skaitymas. 2014-2014
Aukštojo mokslo įstaiga Lježo provincijoje Belgija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: paskaitų skaitymas. 2014-2014
Heilbrono aukštoji mokykla Vokietija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: paskaitų skaitymas. Dalyvavimas intensyvioje programoje (IP) “Female Endeavor and Entrepreneurship”. 2015-2015
Minho universitetas Portugalija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: paskaitų skaitymas. 2015-2015
Turku univeristeto Pori padalinys Suomija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: paskaitų skaitymas. 2016-2016
IMC Krems taikomųjų mokslų universitetas Austrija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: paskaitų skaitymas. 2016-2016
Vigo universitetas Ispanija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: paskaitų skaitymas. 2017-2017
Reutlingeno universitetas Vokietija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: stažuotė. 2017-2017
Novios aukštoji technikos mokykla Suomija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: paskaitų skaitymas. 2017-2017
UAB Ezco Lietuva Stažuotė skirta kvalifikacijos tobulinimui 2018-2018
VGTU Lietuva Kvalifikacijos kėlimo kursai (40 ak. val.) dėstantiems anglų kalba 2018-2018
Kragujevaco univeritetas Serbija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: paskaitų skaitymas. 2018-2018
Kosiče universitetas Slovakija LLP/Erasmus personalo mobilumo programa: paskaitų skaitymas. 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 BIZ-ON-BOARD, BIZ-ON-BOARD
2013-2013 Tarpdisciplininis tyrimas tarpkultūrinėje aplinkoje, CIRCE
Kita veikla
Lietuvos moksleivių finansų olimpiados 2018 organizavimas.
2017 metais gautas apdovanojimas "Verslo vadybos fakulteto metų dėstytojas 2017"
2018/2019 mokslo metais Finansų inžinerijos programos studentų kuratorė.
2017/2018 mokslo metais Finansų inžinerijos programos studentų kuratorė.
Lietuvos moksleivių finansų olimpiados 2017 organizavimas.