Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eva Trinkūnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 2001
Lietuvos teisės universitetas Teisės mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2006
Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos turto vertintojų asociacija turto vertintoja 1999-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas lektorė 2002-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2007--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Podvezko, Valentinas; Mitkus, Sigitas; Trinkūnienė, Eva. Complex evaluation of contracts for construction .Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 16, No 2 (2010), p. 287-297. -
Trinkūnienė Eva; Vaidotas Trinkūnas. Information system for construction contracts structural analysis. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". ISSN 1877-0428 2014, Vol. 110. p. 1226–1234. -
Mitkus, Sigitas; Trinkūnienė, Eva. Decision support in analysis of construction contracts. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283041. p. 604-609 -
Mitkus, Sigitas; Trinkūnienė, Eva. Reasoned decisions in construction contracts evaluation. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainability. Vilnius : Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 14, No. 3 (2008), p. 402-415. -
Trinkūnienė Eva; Vaidotas Trinkūnas. Information system for construction contracts structural analysis. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". ISSN 1877-0428 2014, Vol. 110. p. 1226–1234. -
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Trinkūnienė Eva, Statybos ir nekilnojamojo turto sandoriai [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094574030 (2012), [psl.: 204]
2012 Mitkus Sigitas, Bublienė Raimonda, Cibulskienė Renata, Jakaitis Saulius, Jurkevičius Vaidas, Keršulienė Violeta, Matulienė Jurga, Nedzinskaitė-Mitkė Vaida, Radzevičius Egidijus, Romaškevičienė Dalia, Rutkauskas Astijus, Šinkūnas Haroldas, Trinkūnienė Eva, Varno Ričardas, Teisės pagrindai; ISBN 9786094572128 (2012), [psl.: 428]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Trinkūnienė Eva, Model of construction e-business system // Modelling and simulation of business systems, Kaunas : Technologija, 2003 p. 359-363. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Trinkūnienė Eva, Intelektualių agentų vaidmuo prekyboje nekilnojamuoju turtu // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-3.
2006-01-01 Mitkus Sigitas, Trinkūnienė Eva, A model for evaluation of rationality of construction contract // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-5].
2007-01-01 Mitkus Sigitas, Trinkūnienė Eva, A model of criteria system for evaluation of rationality of construction contraction agreements // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Mitkus Sigitas, Trinkūnienė Eva, A model of criteria system for evaluation of rationality of construction contraction agreements // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 317-322. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Mitkus Sigitas, Trinkūnienė Eva, A model for evaluation of rationality of construction contract // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 261-266. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Trinkūnienė Eva, Calculators, analyzers, experts and decision support systems in construction contracting // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 422-428. [Duomenų bazės: ];
2008-01-01 Trinkūnienė Eva, Calculators, analyzers, experts and decision support systems in construction contracting // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 618-624.
2008-01-01 Mitkus Sigitas, Trinkūnienė Eva, Decision support in analysis of construction contracts // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 604-609. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2014-01-01 Trinkūnienė Eva, Trinkūnas Vaidotas, Information system for construction contracts structural analysis // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1226-1234.
2014-01-01 Trinkūnas Vaidotas, Lepkova Natalija, Trinkūnienė Eva, Distance learning organization at Vilnius Gediminas technical university (Lithuania) // Advanced learning technologies, ALTA’2014, conference proceedings, Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2014 p. 92-99.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 B2 A2
rusų C2 C2 C1
vokiečių B2 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Verslo teisė
Pirmosios pakopos Verslo teisė
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto sandoriai ir teisė
Pirmosios pakopos Sutarčių teisė
Pirmosios pakopos Verslo ir sutarčių teisė
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Alborgo universitetas Danija Disertacijos „Statybos rangos sutarčių vertinimo sprendimų paramos sistema internete“ rengimo klausimais 2005-2005
UAB „Desktop, publishing computers“ Lietuva Stažuotė,civilinių teisinių santykių realizavimo ypatumai sudarant verslo sutartis 2012-2012
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2007 Dalyvavimas Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos projekte „Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityse“ modulio „Verslo teisė“ rengime.
2013-2013 "LieDM" tinklo plėtra" projekto vadovas