Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Birutė Juodagalvienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinierius statybininkas, aukštasis išsilavinimas 1980
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Komunalinio Ūkio Projektavimo Institutas Inžinierė 1980-1987
Statybos m-jos Eksperimentinis projektavimo ir Statybos Susivienijimas “Monolitas” Antros kategorijos inžinierė 1987-1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Inžinerinės grafikos katedra asistentė 1996-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Grafinių sistemų katedra lektorė 2001-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Architektūros inžinerijos katedra lektorė 2007-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Grafinių sistemų katedra lektorė 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Engineering graphics instruction outside of the lab: course of distance learning 2008
02T, 07T Specific creation features of the hydro-technical sluice automated design system. 9th International Conference "Environmental Engineering" 2014
07T Pioneers of teaching of descriptive geometry in the universities of Krakow and Vilnius. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2001 Statybinė braižyba
2004 Kompiuterinio projektavimo grafikos pagrindai (mokomoji knyga)
2006 Kompiuterinio projektavimo darbai (mokomoji knyga)
2008 Bendroji inžinerinė grafika AutoCAD 2008 aplinkoje (mokomoji knyga)
2010 Inžinerinės grafikos pagrindai (mokomoji knyga)
2015 Statinių architektūra ir konstrukcijos (aprobuotas Moodle sistemoje nuotolinis kursas)
2015 Revit Architecture pradmenys (aprobuota Moodle sistemoje medžiaga)
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-01-01 Juodagalvienė Birutė, Baušys Romualdas, Применение новых технологий в процессе обучения по инженерной графике // Engineering Graphics BALTGRAF-6, Riga, 2002 p. 103-109.
2004-01-01 Juodagalvienė Birutė, Čiupaila Lionginas, Management of designing process in the design enterprise // Engineering graphics BALTGRAF-7, Vilnius : Technika, 2004 p. 116-125.
2006-01-01 Juodagalvienė Birutė, Akių trajektorijos sekimo technologijos panaudojimas inžinerinėje grafikoje // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas : Technologija, 2006 p. 3-8.
2006-01-01 Juodagalvienė Birutė, Valikonienė Laimutė, Multimedia presentation and description of engineering graphics techniques // Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2006 p. 96-100.
2007-01-01 Juodagalvienė Birutė, Zemkauskienė Valentina, Inžinerinės grafikos kursas nuotolinėse studijose // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. KTU, 2007 m. birželio 7 d, Kaunas : KTU, 2007 p. 26-31.
2007-01-01 Juodagalvienė Birutė, Issues of distance learning in engineering graphics course // Proceedings of 5th conference "Geometry and Graphics". Ustron, 25th - 27th June 2007, Gliwice, 2007 p. 75-77.
2008-01-01 Juodagalvienė Birutė, Self-control tests in engineering graphics course for full-ime studies and distance education // 13th international conference on geometry and graphics. ICGG 2008, Dresden : Dresden University of Technology, 2008 p. [1-7].
2008-01-01 Juodagalvienė Birutė, Šipalis Juozapas, Engineering graphics instruction outside of the lab: course of distance learning // 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008, Vilnius : Technika, 2008 p. 154-161. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Juodagalvienė Birutė, Plakys Vytautas, Vdovinskienė Sonata, Application of virtual communication environment in engineering graphics teaching // Proceedings of 10th seminar "Geometry and computer". Ustroń, 18th - 20th June 2008, Gliwice : Politechnika Śląska, 2008 p. 37-38.
2008-01-01 Juodagalvienė Birutė, Huge potential in building information model // Proceedings of 10th seminar "Geometry and computer". Ustroń, 18th - 20th June 2008, Gliwice : Politechnika Śląska, 2008 p. 35-36.
2008-01-01 Sokas Algirdas, Juodagalvienė Birutė, Database and data exchange technology in engineering design // Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia, Riga : Riga Technical University, 2008 p. 159-164.
2008-01-01 Juodagalvienė Birutė, Jočienė Renata, Pastato projektavimo raidos galutinis etapas - BIM technologija // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. gegužės 22 d, Kaunas : KTU, 2008 p. 26-31.
2009-01-01 Čiupaila Lionginas, Juodagalvienė Birutė, Makutėnienė Daiva, Intelligence application aspects in the models of it educology // 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania, Vilnius: Technika, 2009 p. 198-207.
2009-01-01 Juodagalvienė Birutė, Vdovinskienė Sonata, Aspects of engineering graphics theory in practical IT models // Proceedings of 6th conference "Geometry and graphics". Ustroń, 2009, Gliwice : Politechnika Śląska, 2009 p. 17-18.
2009-01-01 Juodagalvienė Birutė, Plakys Vytautas, Kursinio projekto "Statinių architektūra ir konstrukcijos" rengimo intelektiniai aspektai. Ašių ir sienų kūrimas // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28d, Kaunas : Technologija, 2009 p. 114-119.
2009-01-01 Juodagalvienė Birutė, Parasonis Josifas, Mačiulytė Jūratė, A development of programmable implementation of course projects within VGTU Faculty of Civil Engineering // 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania, Vilnius: Technika, 2009 p. 46-53.
2010-01-01 Sokas Algirdas, Juodagalvienė Birutė, Flat steel truss automated design system // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 804-809.
2010-01-01 Juodagalvienė Birutė, Baušys Romualdas, Building information modelling in civil engineering education // MS'10 Prague, Prague : CTU, 2010 p. [1-4].
2010-01-01 Sokas Algirdas, Juodagalvienė Birutė, Flat steel truss automated design system // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 804-809.
2010-01-01 Juodagalvienė Birutė, Mačiulytė Jūratė, Grafikos įrankių pasirinkimo ypatumai rengiant pastato projekto architektūrinę dalį // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d, Kaunas : Technologija, 2010 p. 74-80.
2010-01-01 Juodagalvienė Birutė, VIRBICKAS Arvydas, Taikomosios grafikos įgūdžių panaudojimas sienos varžos skaičiavime // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d, Kaunas : Technologija, 2010 p. 69-74.
2011-01-01 Juodagalvienė Birutė, Vdovinskienė Sonata, Aspects of modernization of teaching engineering graphics // Engineering Graphics BALTGRAF-11, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2011 p. 29-35.
2011-01-01 Juodagalvienė Birutė, Usovaitė Ana, Sakauskienė Lina, Applied graphics skills using for selection a wall element // Engineering Graphics BALTGRAF-11, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2011 p. 164-170.
2011-01-01 Juodagalvienė Birutė, Zemkauskas Jonas, Kursinio projekto grafikos valdymo modeliavimas // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d, Kaunas : Technologija, 2011 p. 77-82.
2012-01-01 Juodagalvienė Birutė, Plakys Vytautas, Inžinerinės grafikos darbai AutoCAD ar Revit sistema? // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Kaunas : Akademija, 2012 p. 11-16.
2013-01-01 Grigorjeva Tatjana, Juodagalvienė Birutė, Tautvydaitė Eglė, BIM technology application efficiency in architectural engineering studies at Vilnius Gediminas Technical University // BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia, Riga : Riga Technical University, 2013 p. 85-93.
2013-01-01 Sokas Algirdas, Juodagalvienė Birutė, Klasės objekto kūrimas brėžinio aplinkoje // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2013 m. gegužės 24 d, Kaunas : Technologija, 2013 p. 106-109.
2013-01-01 Juodagalvienė Birutė, Grigorjeva Tatjana, Usage of computer aided design systems in study process // BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia, Riga : Riga Technical University, 2013 p. 113-120.
2014-01-01 Juodagalvienė Birutė, Voišnienė Violeta, Vašeikienė Jūratė, Mokomosios medžiagos pateikimo nuotollnlu būdu ypatumai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga: skirta universiteto 90-ies metų jubiliejui, Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014 p. 14-18.
2014-01-01 Sokas Algirdas, Juodagalvienė Birutė, Specific creation features of the hydro-technical sluice automated design system // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Sokas Algirdas, Juodagalvienė Birutė, Specific creation features of the hydro-technical sluice automated design system // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Turskis Zenonas, Juodagalvienė Birutė, A novel hybrid two-step group multi-attribute assessment model of stairs shape for two-story individual dwelling houses // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 102-107.
2015-01-01 Juodagalvienė Birutė, Laiptų dydžių parametras „vidutinis žmogaus žingsnis“ // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Akademija : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015 p. 16-19.
2015-01-01 Juodagalvienė Birutė, Pirmieji laiptai ir jų pirmoji skaičiavimo formulė // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Akademija : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015 p. 12-15.
2015-01-01 Juodagalvienė Birutė, Vdovinskienė Sonata, Peculiarities of staircase representation in educational process // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 29-33.
2015-01-01 Juodagalvienė Birutė, Kintamo pločio laiptų pakopų projektavimo metodai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Akademija : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015 p. 20-24.
2015-01-01 Juodagalvienė Birutė, Laiptų patogumą nusakantis parametras „lipimo juosta“ // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Akademija : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015 p. 25-28.
2015-01-01 Turskis Zenonas, Juodagalvienė Birutė, Garnytė-Sapranavičienė Inga, Engineering graphics’ knowledge: its persistence and application evaluation // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 18-22.
2015-01-01 Juodagalvienė Birutė, Tamulaitienė Birutė, Engineering and computer-aided design in teaching biotechnology // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 86-89.
2015-01-01 Juodagalvienė Birutė, Laiptų kintamo pločio pakopų grafikos problemos sprendimas // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Akademija : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015 p. 29-32.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
lenkų B2 B1 A2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Statinių architektūra ir konstrukcijos 2
Pirmosios pakopos Statinių architektūra ir konstrukcijos
Pirmosios pakopos Statinių architektūra ir konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Interneto puslapių dizainas
Pirmosios pakopos Inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Geometrinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Pirmosios pakopos Taikomoji inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Architektūros grafika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
PĮ Gintaro Klimavičiaus projektavimo firma SUTI Lietuva Praktinė patirtis dėstomų dalykų tematika 2011-2011
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2005-2016 Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos narė
2015-2016 LST TK 14 narys (Lietuvos Standartizacijos Departamentas)