Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Tautvydas Vėželis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Pedagoginis universitetas istorijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 2007
Vilniaus Pedagoginis universitetas filosofijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2009
Vytauto Didžiojo universitetas daktaras 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikios universitetas lektorius 2014--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2015-2016 Šiapusybės regionai: 50 Heideggerio filosofijos klausimų (kartu su prof. T. Kačerausku)
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01H „Čiabūties (Dasein) egzistencinių (existenziell) ir egzistencialiųjų (existenzial) apriorinių struktūrų analizė Heideggerio veikale „Būtis ir laikas'" // Filosofija. Sociologija. Nr. 27 (3), p. 155 - 164 -
01H „Gamtos ir technikos santykių problema Heideggerio dialoge su daoizmu“ // Komparatyvistinės studijos, IX tomas – Vilnius, 2011, p. 317 – 334. 2011
01H „Heideggeris ir daoistinė filosofija: kelio (Weg) ir dao santykis // Komparatyvistinės studijos, X tomas – Vilnius, 2011, p. 345 – 352. 2011
01H „Gamtos samprata Heideggerio ir daoizmo filosofijoje: physis versus ziran“ // Komparatyvistinės studijos, XII tomas – Vilnius, 2012, p. 330 – 340. 2012
01H „Niekis ir daiktas Heideggerio ir daoizmo filosofijoje“ // Sovijus, LKTI, 2013. Nr.1, p. 157 – 172. 2013
01H „Žmogaus esmės samprata Heideggerio laiške „Apie humanizmą'“ // Logos, 2013, Nr. 77, p. 157-168 2013
01H „Gamtos ir technikos santykio problema Heideggerio dialoge su daoizmu“ // Daktaro disertacija (apginta 2014.06.12) 2014
01H „Technikos ir meno santykis Heideggerio ir daoizmo filosofijoje“ // Kultūrologija 19, Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos XIII, LKTI, 2014., p. 174 – 190. 2014
01H „Čiabūties regionai Heideggerio veikale Būtis ir laikas (pokalbis su veikalo vertėju T. Kačerausku)“ // Logos, 2015, Nr. 82, p. 90 – 103. 2015
01H „Būties ir laiko prasmės analizė M. Heideggerio fundamentaliojoje ontologijoje (pokalbis su veikalo vertėju T. Kačerausku) // Logos, 2015, Nr. 85, p. 62 - 67 2015
01H „Apriorinės čiabūties egzistencialumo struktūros Martino Heideggerio veikale Būtis ir laikas (pokalbis su veikalo vertėju T. Kačerauskas)“ // Logos, 2015, Nr. 83, p. 78 – 85. 2015
01H „Būties ir laiko prasmės analizė M. Heideggerio fundamentaliojoje ontologijoje, II dalis (pokalbis su veikalo vertėju T. Kačerausku) // Logos, 2015, Nr. 86, p. 75 - 85 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-10-05 Pranešimas „Egzistencinės autentiško kelio paieškos vėlyvojo Heideggerio ir klasikinio daoizmo filosofijoje“ mokslinėje konferencijoje „Egzistencializmo idėjų sklaida XX a. humanistikoje ir mene“ (LKTI, 2011 m. lapkričio 5 d.)
2011-11-05 Pranešimas „Egzistencinės autentiško kelio paieškos vėlyvojo Heideggerio ir klasikinio daoizmo filosofijoje“ mokslinėje konferencijoje „Egzistencializmo idėjų sklaida XX a. humanistikoje ir mene“ (LKTI, 2011 m. lapkričio 5 d.)
2011-11-15 Pranešimas „Sokratas ir taedium vitae“ mokslinėje konferencijoje „Kodėl aš toks protingas, arba slinktis tarp bepročio ir išprotėjusio“ (FLUXUS ministerija, 2011 m. lapkričio 15d.)
2012-05-19 Pranešimas „Technikos klausimas Heideggerio meno filosofijoje“ mokslinėje konferencijoje „Meno psichologija ir meną tyrinėjančių mokslų sistemos“ (LKTI, 2012 m. gegužės 19 d.)
2012-11-24 Pranešimas „Nihilizmo įveikos (Verwindung) perspektyvos dialoge su Rytų mąstymo tradicijomis“ mokslinėje konferencijoje „Rytai-Vakarai: tarpkultūrinės sąveikos ir artikuliacijos procesai“ (LKTI, 2012 m. lapkričio 24 d.)
2013-06-15 Pranešimas „Technikos ir meno santykių problema Heideggerio ir daoizmo filosofijoje“ mokslinėje konferencijoje „Estetika, meno filosofija ir dabartinės meno psichologijos virsmai“ (LKTI, 2013 m. birželio 15 d.)
2013-10-26 Pranešimas „Žmogaus (Da-sein) egzistencinių struktūrų analizės aktualumas šių dienų psichologijai“ mokslinėje konferencijoje „Rytai-Vakarai: antropologiniai kultūros tipų tyrinėjimai“ (LKTI, 2013m. spalio 26d.)
2014-03-22 Pranešimas „Technikos ir meno santykis M. Heideggerio ir daoizmo filosofijoje“ mokslinėje konferencijoje „Meno psichologijos sąlyčiai su estetika ir meno filosofija“ (LKTI, 2014 m. kovo 22 d.)
2015-04-11 Pranešimas „Niekis ir daiktas M. Heideggerio ir daoizmo filosofijoje“ (LKTI, 2015 m. balandžio 11 d.)
2015-05-30 Pranešimas „Meno ir tiesos santykis Heideggerio Van Gogho paveikslo ‘Valstietės batai‘ interpretacijoje“ mokslinėje konferencijoje „Dabartinės estetikos, meno filosofijos ir meno sociologijos virsmai“ (LKTI, 2015 m. gegužės 30 d.)
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
lotynų A2 B1 A1
rusų B1 B2 A2
vokiečių A1 B1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Ekonomikos etika
Pirmosios pakopos Medijų etika
Pirmosios pakopos Filosofija
Pirmosios pakopos Pramogų istorija
Pirmosios pakopos Verslo etika
Pirmosios pakopos Etika