Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aleksandr Sokolov
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mokslo darbuotojas 2011-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 09T Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Sung Wen-Pei, Sokolov Aleksandr, Ulbinas Darius, Investigation of shrinkage of concrete mixtures used for bridge construction in Lithuania // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika.. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 2 (2011) p. 77-83. 2011
02T, 08T Rumšys Deividas, Bačinskas Darius, Spudulis Edmundas, Gudonis Eugenijus, Sokolov Aleksandr, Armuotojo lengvojo betono lenkiamųjų elementų eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014) p. 480-487. 2014
02T Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Meškėnas Adas, Bačinskas Darius, Juozapaitis Algirdas, Sokolov Aleksandr, Ulbinas Darius, Experimental investigation of the deformation behavior of SFRC beams with an ordinary reinforcement // Mechanics of composite materials, New York : Springer US. ISSN 0191-5665. Vol. 50, no. 4 (2014) p. 417-426. 2014
02T, 09T Gribniak Viktor, Arnautov Aleksandr K., Kaklauskas Gintaris, Tamulėnas Vytautas, Timinskas Edgaras, Sokolov Aleksandr, Investigation on application of basalt materials as reinforcement for flexural elements of concrete bridges // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 10, no. 3 (2015) p. 201-206. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Ulbinas Darius, Gudonis Eugenijus, Meškėnas Adas, Timinskas Edgaras, Sokolov Aleksandr, Plieno pluoštu ir nemetaliniais strypais armuotos betoninės konstrukcijos [elektroninis paskaitų konspektas]; ISBN 9786094573484 (2012), [psl.: 278]
2012 Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Ulbinas Darius, Gudonis Eugenijus, Meškėnas Adas, Timinskas Edgaras, Sokolov Aleksandr, Inovatyvių kompozicinių medžiagų taikymas betoninių tiltų konstrukcijoms; ISBN 9786094573491 (2012), [psl.: 300]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Sokolov Aleksandr, Logunov Andrej, Finite element size effect on post-cracking behaviour of reinforced concrete members // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 563-570. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Sokolov Aleksandr, Logunov Andrej, Finite element size effect on post-cracking behaviour of reinforced concrete members // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7].
2007-01-01 Kaklauskas Gintaris, Sokolov Aleksandr, Tension stiffening in concrete beams reinforced with steel and FRP bars // Strength, durability and stability of materials and structures. SDSMS'04, Kaunas : Technologija. p. 39-44. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-01-01 Sokolov Aleksandr, Kaklauskas Gintaris, Idnurm Siim, Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Tension-stiffening model based on test data of RC beams // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 810-814.
2010-01-01 Sokolov Aleksandr, Kaklauskas Gintaris, Idnurm Siim, Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Tension-stiffening model based on test data of RC beams // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 810-814.
2011-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Salys Donatas, Sokolov Aleksandr, Meškėnas Adas, Tension-stiffening model attributed to tensile reinforcement for concrete flexural members // Procedia Engineering, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1433-1438. [Duomenų bazės: Compendex, Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Gribniak Viktor, Holschemacher Klaus, Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Ulbinas Darius, Sokolov Aleksandr, Meškėnas Adas, Experimental analysis of reinforced fibre-concrete beams // Mechanika-2011: proceedings of the 16th international conference, 7, 8 April, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011. p. 93-97.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kompiuterinis projektavimas
Antrosios pakopos Gelžbetoninių tiltų projektavimas, įvertinant reologinius ir klimatologinius veiksnius
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Leipcigo aukštoji mokykla Vokietija 2008-2009
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2014-2016 Efektyvus armavimas betoninių konstrukcijų standumui ir atsparumo pleišėjimui padidinti, EfArBet
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-2016 COST-TU1207