Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rolandas Strazdas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas) statybos inžinierius-ekonomistas, aukštasis išsilavinimas 1992
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
konsultacinė įmonė "Intencija" konsultantas 1992-1993
LR Užsienio reikalų ministerija atašė 1993-1994
Vilniaus verslo konsultacinis centras konsultantas 1994-1995
Vilniaus technikos universitetas (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas) asistentas 1995-2000
Treuhand Osteuropa Beratungsgesellschaft Gmbh (Vokietija) ES PHARE privatizavimo projekto konsultantas 1996-1997
WMEB Consultants (JK) Europos Sąjungos Phare BSPF/INTERRED programų patarėjas 1997-1997
Konsultacinė įmonė "FIDA" valdymo konsultantas 1998-2000
Lietuvos inovacijų centras projektų vadovas 2000-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2000-2014
Danijos technologijų institutas (Danija) vyr. konsultantas 2005-2006
Vilniuas Gedimino technikos universitetas katedros vedėjas 2005-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas prodekanas 2011-2012
Vikniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2014--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S, 08S 2014 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Jančoras Žilvinas. Dynamics of the understanding of innovation in the context of the development of traditional and creative industries. Transformations in business & economics. Vilnius: VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 13, no. 2A(32A) (2014), p. 377-396. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.429] 2014
03S, 07S, 08S Černevičiūtė Jūratė, Strazdas Rolandas, Morkevičius Vaidas, Jančoras Žilvinas, Kregždaitė Rusnė, Studentų komandinis darbas kaip kūrybingumo versle (Entrepreneurship) ugdymo priemonė // Acta paedagogica Vilnensia, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2014, Nr. 32 p. 72-86. 2014
03S, 08S Černevičiūtė Jūratė, Strazdas Rolandas, Meno inkubatorių vaidmuo, plėtojant sistemų inovacijas // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 22, no. 2 (2014) p. 126-136. 2014
03S, 08S Strazdas Rolandas, Černevičiūtė Jūratė, Jančoras Žilvinas, Dynamics of the understanding of innovation in the context of the development of traditional and creative industries // Transformations in business & economics, Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 13, no. 2A(32A) (2014) p. 377-396. 2014
03S, 08S 2015 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė Rusnė; Morkevičius Vaidas. Macro, meso and micro factors for creative industry development: continuous improvements and system innovations. Vilnius: VGTU, 2015. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 27.500] 2015
03S, 08S Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė. Continuous improvement model for creative industries enterprises development. Transformations in business & economics / Vilnius University; Brno University of Technology; University of Latvia. Vilnius: VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 15, no. 2(37) (2016), p. 46-61. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2016
03S 2017 - Černevičiūtė Jūratė; Kregždaitė Rusnė; Strazdas Rolandas; Jančoras Žilvinas. Meso Analysis of Lithuanian Creative Industries: The System Innovation Approach. International Journal of Cultural and Creative Industries. .. ISSN 2309-6640. Vol. 4, Iss. 3 (2017), p. 22-33. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.857] 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Jančiauskas Bronius, Maceika Augustinas, Strazdas Rolandas, Toločka Eligijus, Zabielavičienė Irena, Pramonės įmonių valdymas: planavimas, organizavimas, vadovavimas; ISBN 9786094571671 (2012), [psl.: 312]
2017 2017 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Lobanova Liudmila; Stankevičienė Jelena. Intelektinis verslas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 32.500]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2013-11-18 Strazdas Rolandas, Černevičiūtė Jūratė, Morkevičius Vaidas, Jančoras Žilvinas, Kregždaitė Rusnė, Collective creativity skills development in study process: insights about students teamwork // ICERI2013 Proceedings: 6th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 18-20 November, 2013, Spain : IATED, 2013 p. 6391-6399. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-12-08 Strazdas Rolandas, Černevičiūtė Jūratė, Jančoras Žilvinas, Measuring of system innovation in the context of creative industry development // The 6th ISPIM Innovation Symposium – Innovation in the Asian Century. 8-11 December, 2013, Melbourn, Australia: symposium proceedings, Manchester : ISPIM, 2013 p. [1-16].
2014-06-24 Černevičiūtė Jūratė, Strazdas Rolandas, Šukaitytė Renata, System innovation approach in Lithuanian film industry // 18th International conference on Cultural Economics (ACEI 2014). Montreal, Canada, June 24-27, 2014, Montreal : Association for Cultural Economics International, 2014 p. [1-14].
2014-07-07 Strazdas Rolandas, Černevičiūtė Jūratė, Blended learning model for collective creativity skills development // EDULEARN 14: 6th International conference on education and new learning technologies, Barcelona, Spain, 7-9 July, 2014, Valencia : IATED, 2014 p. 1333-1341.
2015-05-19 Strazdas Rolandas, Černevičiūtė Jūratė, A systems approach for improvement of innovation development in creative industries // Proceedings of the 3rd International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE-2015), Co-hosted by The University of KwaZulu Natal and the Ethekwini Municipality. Durban, South Africa, 19-20 March 2015, Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Limited (ACPI), 2015 p. 195-202.
2015-08-04 Strazdas Rolandas, Černevičiūtė Jūratė, Establishing a continuous improvement system in creative industries // Proceedings of the International Conference of Organizational Innovation (2015 ICOI), Aug. 4-6 2015, Yogyakarta, Indonesia, Florida : International Association of Organizational Innovation, 2015 p. 1684-1698.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
lietuvių C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Gamybos proceso tobulinimas ir inovacijos
Antrosios pakopos Gamybos valdymas
Antrosios pakopos Tarptautinė gamyba
Pirmosios pakopos Inovacijų vadyba
Pirmosios pakopos Inovacijų valdymas
Pirmosios pakopos Gamybos inžinerinių pokyčių valdymas
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-10-13 /