Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Asta Daunaravičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Ekologijos ir aplinkotyros mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Fizinių mokslų docentas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas 2004-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2007-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2008-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2013-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2014-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2015-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02P Daunaravičienė Asta, Styro Dmitrij, Morkūnienė Rasa, Baltijos jūros Lietuvos priekrantės vandens tarša 137Cs, 90Sr, 40K ir jų sąlygojamos apšvitos dozės // Sveikatos mokslai, Vilnius : Sveikata.. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 5 (2011) p. 81-83. 2011
02P, 04T Jasaitis Dainius, Daunaravičienė Asta, Girgždys Aloyzas, Variation of activity concentration of radon decay products in the Curonian Spit // Ekologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 58, No. 4 (2012) p. 405-412. 2012
02P, 04T Styro Dmitrij, Morkūnienė Rasa, Daunaravičienė Asta, On variations of volumetric activity of 90Sr and 137Cs in the Baltic Sea coastal waters near the shore of Lithuania in 2005–2009 // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0236-5731. Vol. 293, iss. 3 (2012) p. 923-929. 2012
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Technogeninių atliekų susidarymas, valymas ir utilizavimas
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Styro Dmitrij, Morkūnienė Rasa, Daunaravičienė Asta, Self-purification process of the Baltic Sea from 137Cs radionuclide in 1986–2006 // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Styro Dmitrij, Morkūnienė Rasa, Daunaravičienė Asta, Self-purification process of the Baltic Sea from 137Cs radionuclide in 1986–2006 // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 362-367. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-01-01 Morkūnienė Rasa, Styro Dmitrij, Daunaravičienė Asta, Dirbtinės kilmės radionuklidų koncentracijos pokyčiai Baltijos jūros Lietuvos priekrantės vandenyse // 4-oji mokslinė – praktinė konferencija "Jūros ir krantų tyrimai-2010", 2010 balandžio 13-16, Palanga, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla p. 124-127.
2011-01-01 Styro Dmitrij, Morkūnienė Rasa, Daunaravičienė Asta, Radionuclide 90Sr volume activity variations at the Baltic sea coast near Juodkrantė // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Villnius, Lithuania: selected papers. Vol. 1. Environmental Protection, Vilnius : Technika, 2011 p. 357-361. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Daunaravičienė Asta, Morkūnienė Rasa, Styro Dmitrij, 90Sr tūrinio aktyvumo kaita Baltijos jūros Lietuvos priekrantės vandenyse 2004-2009 metais // 5-oji mokslinė – praktinė konferencija "Jūros ir krantų tyrimai-2011", 2011 balandžio 13-15, Palanga, Klaipėda : Klaipėdos universiteto Baltijo pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, 2011 p. 67-70.
2014-01-01 Damauskaitė Jovita, Daunaravičienė Asta, A comparative study on the electromagnetic radiation from various cell phones // 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials, Kaunas : Technologija, 2014 p. 316-319. [Duomenų bazės: ];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A2 A1
rusų B1 C1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Fizika 1
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Fizika 1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla Lietuva Verslumo ugdymo mokymai 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Elektroninio mokymo metodai, elektroninio mokymo taikymas, elektroninio mokymo kursų kūrimas, medijų naudojimas elektroninio mokymo procese 2014-2014