Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jevgenijus Kirjackis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas matematiko,dėstytojo, aukštasis išsilavinimas 1986
Vilnaius universitetas daktaras 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus 6-ta vid.mokykla matematikos mokytojas 1986-1988
VTU, matematikos katedra Asistentas 1988-1996
VGTU, mat. modeliavimo katedra Vyr. asistentas 1996-2001
VGTU, matematinio modeliavimo katedra Lektorius 2001-2003
VGTU, matematinio modeliavimo katedra docentas 2003-2018
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P Kirjackis, Eduardas; Kirjackis, Jevgenijus. Maximal Kn domain of a family of rational functions Mathematical Notes : ISSN 0001-4346. 2004, Vol. 76, no. 2, p. 183-190 2004
01P Kirjackis, Eduardas; Kirjackis, Jevgenijus. On some extremal problems on linearly invariant classes, Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 10, no. 2 (2005), p. 161-170. 2005
01P Kirjackis,Eduardas Kirjackis, Jevgenijus, On maximal Kn-domains for certain families of rational functions (in Russian) // Lithuanian Mathematical Journal. T. 48/49 (2008). ISSN 0132-2818 p. 60-65. [CIS, VINITI; 2008
01p Kirjackis, Eduardas; Kirjackis, Jevgenijus. On some limit properties of functions with nonvanishing divided differences Mathematical modelling and analysis: the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 14, no. 3(2009), p. 313-321. [Thomson ISI Web of Science] 2009
01P Kirjackis Eduardas, Kirjackis Jevgenijus, Properties of analytic functions with nonzero order n divided difference on the half-plane and unit disk // Siberian mathematical journal, New York : Maik nauka/Interperiodica/Springer. ISSN 0037-4466. Vol. 54, no.3 (2013) p. 462-471. 2013
01P Kirjackis Jevgenijus; Mazėtis Edmundas; Melničenko Grigorijus. Apie vieno brėžimo uždavinio neišsprendžiamumą. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Ser. B. Vilnius: Vilniaus Universitetas. Matematikos ir Informatikos Insititutas. ISSN 0132-2818. T. 56 (2015), p. 70-74. [M.kr.:01P; 07S] [Aut.lankų sk.: 0.357] 2015
01P Kirjackis Jevgenijus; Mazėtis Edmundas; Melničenko Grigorijus. Apie vieno brėžimo uždavinio neišsprendžiamumą. II. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57, ser B. (2016), p. 89-93. [M.kr.:01P; 07S; 09P] [Aut.lankų sk.: 0.357] 2016
01P Kirjackis Jevgenijus; Mazėtis Edmundas; Melničenko Grigorijus. Stačiųjų trikampių egzistavimo ir vienaties problema. Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 58 (2017), p. 33-38. [M.kr.:07S] 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2013 Leonavičienė Teresė, Čiegis Raimondas, Kirjackis Jevgenijus, Diferencialinės lygtys ir jų taikymas; ISBN 9786094574559 (2013), [psl.: 220]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Kirjackis Jevgenijus, Kirjackis Eduardas, О линейно инвариантном классе аналитических функций // Аналитические методы анализа и дифференциальных уравнений, Минск : Институт математики НАН Беларуси, 2003 p. 93-94.
2003-01-01 Kirjackis Eduardas, Kirjackis Jevgenijus, Об одной системе трех разностных однородных уравнений // Системы компьютерной математики и их приложения, Смоленск : Смоленский государственный педагогический университет, 2003 p. 112-114.
2003-01-01 Kirjackis Eduardas, Kirjackis Jevgenijus, Об одном инвариантном свойстве дробно-линейных функций // Системы компьютерной математики и их приложения, Смоленск : Смоленский государственный педагогический университет, 2003 p. 108-110.
2003-01-01 Kirjackis Eduardas, Kirjackis Jevgenijus, Об одной системе трех разностно-степенных однородных уравнений // Системы компьютерной математики и их приложения, Смоленск : Смоленский государственный педагогический университет, 2003 p. 110-112.
2004-01-01 Kirjackis Eduardas, Kirjackis Jevgenijus, Об одном свойстве функций из класса Ĉn(Er) // Системы компьютерной математики и их приложения, Смоленск : Смоленский государственный педагогический университет, 2004 p. 132-133.
2004-01-01 Kirjackis Eduardas, Kirjackis Jevgenijus, Некотоырые предельные теоремы в классах Kn(D) // Системы компьютерной математики и их приложения, Смоленск : Смоленский государственный педагогический университет, 2004 p. 130-131.
2004-01-01 Kirjackis Jevgenijus, Kirjackis Eduardas, О коэфициентах однолистных в полуплоскости функций // IX Белорусская математическая конференция: Тезисы докладов международной конференции. Гродноб 3-6 ноября 2004 г, Гродно : Издательский центр ГРГУ, 2004 p. 35-36.
2005-01-01 Kirjackis Eduardas, Kirjackis Jevgenijus, Об одном интерполяционном свойстве функций из класса К п(D) // Системы компьютерной математики и их приложения, Смоленск : СГПУ, 2005 p. 133-134.
2005-01-01 Kirjackis Eduardas, Kirjackis Jevgenijus, On the existence of analytical functions with nonvanishing finite differences of several orders in the half-plane // 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2005 p. 427-431. [Duomenų bazės: MatSciNet];
2010-01-01 Kirjackis, Jevgenijus. On the ranges of some functionals on the class of univalent in the half-plane functions / J. Kirjackis // 15th International Conference Mathematical Modelling and Analysis (MMA2010) May 26--29 2010, Druskininkai, Lithuania : abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI); Vilnius Gediminas Technical University; Institute of Mathematics and Informatics; Vilnius University. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285933. p. 45
2013-01-01 Kirjackis Jevgenijus, К вопросу о коэффициентах однолистных в полуплоскости функций // Системы компьютерной математики и их приложения: материалы XIV международной конференции, 17–19 мая 2013 г., Смоленский государственный университет. Вып. 14, Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2013 p. 149.
2016-05-20 Kirjackis, Jevgenijus; Kirjackis, Eduardas. О некоторых циклических операторах. Системы компьютерной математики и их приложения: материалы XVII Международной конференции, 20–22 мая 2016 г., Смоленский государственный университет. Вып. 17. Смоленск : Издательство СмолГУ, 2016. ISBN 9785880184453, p. 148-150.
2016-05-20 Kirjackis, Jevgenijus; Kirjackis, Eduardas. О корнях неполного многочлена. Системы компьютерной математики и их приложения: материалы XVII Международной конференции, 20–22 мая 2016 г., Смоленский государственный университет. Вып. 17. Смоленск : Издательство СмолГУ, 2016. ISBN 9785880184453, p. 150-151.
2017-05-20 О среднем гармоническом k-мерном евклидовом пространстве, Системы компьютерной математики и их приложения: материалы XVIII Международной конференции, 19–21 мая 2017 г., Смоленский государственный университет
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Atvirkštinių uždavinių teorija
Pirmosios pakopos Algebra ir diferencialinis skaičiavimas
Pirmosios pakopos Realaus reiškinio matematinio modelio tyrimas (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Matematika 1
Pirmosios pakopos Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Pirmosios pakopos Skaitiniai metodai
Pirmosios pakopos Nekorektiškų uždavinių sprendimas
Pirmosios pakopos Tiesinė algebra ir geometrija