Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Nerijus Stasiulis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas filosofijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus universitetas filosofijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2009
Vilniaus universitetas daktaras 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Lektorius 2014-2017
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08S, 01H, 05S Stasiulis Nerijus, Kūrybos visuomenė Lietuvoje. Kūrybos visuomenės vizija ir gairės // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83 p. 6-12. 2015
01H, 08S, 05S Stasiulis Nerijus, Kūrybos visuomenė Lietuvoje: kūrybos sampratos eskizas // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82 p. 16-23. 2015
01H, 08S, 05S Kūrybos visuomenė Lietuvoje: Kūrybos klasės ir kūrybos miesto bruožai; Logos/Vilnius. 2015, t. 84. ISSN 0868-7692, p. 45-51. 2015
01H  G. W. F. Hegelis Filosofinių mokslų enciklopedija/Gamtos filosofija/ Įvadas, Gamtos tyrimo būdai (vertimas į lietuvių kalbą); Logos/Vilnius. 2016, t. 86. ISSN 0868-7692, p. 85-95. Versta iš G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophichen Wissenschaften im Grundrisse, 1830, Zweiter Teil, Die Naturphilosophie, Mit den mündlichen Zusätzen, Suhrkamp, 1986 [1978], p. 9-23. 2016
01H Keletas pastabų apie [G. W. F. Hegelio] veikalą Gamtos filosofija ir jo skyriaus vertimą; Logos/Vilnius. 2016, t. 86. ISSN 0868-7692, p. 96-100. 2016
01H On the Conception of the Creative in Natural Science and Philosophical Reflections thereof; Creativity studies. 2016, t. 9 (1). ISSN 2345-0479 p. 42-52. (DOI: 10.3846/23450479.2015.1114041) 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2016-01-21 Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus, Lietuvos socialinių tyrimų centro ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto mokslinė konferencija „Gyvenimo būdas ir stilius: filosofinis ir sociologinis aspektai“; pranešimas „Praxis ir technē tyrimas: heidegeriškoji Aristotelio (etikos) sąvokų rekonstrukcija” (https://www.youtube.com/watch?v=wB6NdWkG_ho).
2016-03-05 Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus XV-oji ciklo „Neklasikinė ir XX a. filosofija“ respublikinė konferencija „Egzistencializmas ir jo idėjų pėdsakai XX a. kultūroje“; pranešimas „Heideggerio mąstymas ir ne-egzistencializmas“ (https://www.youtube.com/watch?v=J64iuj6PYEo).
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
graikų A2 B1 B1
lotynų A2 B1 A2
prancūzų B1 B2 B2
rusų C1 C1 A2
vokiečių A2 C1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Sociologija
Pirmosios pakopos Ekonomikos filosofija
Pirmosios pakopos Pramogų sociologija
Pirmosios pakopos Medijos ir religija
Pirmosios pakopos Filosofija
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2016 VGTU STEAM projektas
Kita veikla
F. Hölderlinas „Isteris“, kultūros savaitraštis „Šiaurės Atėnai“, 2016 02 13, (F. Hölderlino himno "Der Ister" vertimas).