Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Česlovas Šimkevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas fizikas, aukštasis išsilavinimas 1979
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1985
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Žurauskaitė Laura, Balevičius Saulius, Žurauskienė Nerija, Keršulis Skirmantas, Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Novickij Jurij, Tolvaišienė Sonata, Ageing effects on electrical resistivity and magnetoresistance of nanostructured manganite films // Lithuanian journal of physics, Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1648-8504. Vol. 52, no. 3 (2012) p. 224-230. 2012
01T, 02P Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Balevičius Saulius, Žurauskienė Nerija, Cimmperman Petras, Abrutis Adulfas, Plaušinaitienė Valentina, Uniaxial stress influence on electrical conductivity of thin epitaxial lanthanum-strontium manganite films // Thin Solid Films, Lausanne : Elsevier Science Ltd.. ISSN 0040-6090. Vol. 540 (2013) p. 194-201. 2013
01T Šimkevičius Česlovas, Žurauskienė Nerija, Balevičius Saulius, Stankevič Voitech, Baškys Algirdas, Keršulis Skirmantas, Current sensing system for protection of high power frequency converters // IEEE Transactions on Plasma Science, Washington : IEEE. ISSN 0093-3813. Vol. 41, no. 10 (2013) p. 2896-2900. 2013
02P, 01T Šimkevičius Česlovas, Keršulis Skirmantas, Stankevič Voitech, Pavilonis Dainius, Žurauskienė Nerija, Balevičius Saulius, Tolvaišienė Sonata, Accelerated ageing effects in nanostructured La0.83 Sr0.17 MnO3 films // Thin Solid Films, Lausanne, Switzerland : Elsevier Science Ltd. ISSN 0040-6090. Vol. 589 (2015) p. 331-337. 2015
01T Stankevič Voitech, Šimkevičius Česlovas, Keršulis Skirmantas, Balevičius Saulius, Žurauskienė Nerija, Pavilonis Dainius, Tolvaišienė Sonata, Improvement in the long-term stability of parameters of encapsulated magnetic field sensors based on La Sr Mn O thin films // Sensors and actuators A: Physical, Lausanne, Switzerland : Elsevier Science. ISSN 0924-4247. 2015, Vol. 228 p. 112-117. 2015
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Elektros energijos perdavimas
Antrosios pakopos Modernioji elektros inžinerija
Antrosios pakopos Energijos perdavimas technologiniams tikslams