Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Audronė Endriukaitytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas pramoninė ir civilinė statyba, aukštasis išsilavinimas 1983
VGTU daktaras 2004
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
AB Paminklų restauravimo institutas Konstruktorė 1989-1994
UAB PAROC Vadybininkė, projektų vadovė 1994-2003
VGTU Doktorantė 2000-2004
UAB PAROC Rinkodaros direktorė 2003-2013
VGTU docentė 2004-2009
VGTU lektorė 2009--
UAB PAROC Rinkodaros vadovė Baltijos šalims 2013--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
1998-2003 Endriukaitytė, Audronė. Šilumos ir masės mainų proceso sienų akmens vatos sluoksniuose parametrų tyrimai. s. n, 127 p.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Endriukaitytė, Audronė; Parasonis, Josifas; Samajauskas Rolandas; Bliūdžius Raimondas. Šilumos konvekcijos poveikio pastatų atitvarų šilumos perdavimui įvertinimas. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. Vol. 9, Suppl. 1 (2003), p. 66-76. 2003
02T Venckus, Nerijus; Bliudžius, Raimondas; Endriukaitytė, Audronė; Parasonis, Josifas. Research of low energy house design and construction opportunities in Lithuania // Technological and economic development of economy Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 16, no. 3 (2010), p. 541-554 2010
02T Parasonis Josifas, Keizikas Andrius, Endriukaitytė Audronė, Kalibatienė Diana, Architectural solutions to increase the energy efficiency of buildings // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 1 (2012) p. 71-80. 2012
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Endriukaitytė, Audronė; Parasonis Josifas; Bliūdžius Raimondas. Pastatų atitvarų apšiltinimas akmens vata. Technika. ISSN 9789955285403, 164 p.
2009 Parasonis, Josifas; Parasonis, Josifas; Andriušytė, Aistė; Mačiulytė, Jūratė; Šipalis, Juozapas; Endriukaitytė, Audronė. Statinių achitektūra ir konstrukcijos. Kursinio projekto metodikos nurodymai : mokomoji knyga / J. Parasonis, A. Andriušytė, J. Mačiulytė, J. Šipalis, A. Endriukaitytė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2009. 50 p. ISBN 9789955284987.;
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1999-01-01 Bliūdžius Raimondas, Endriukaitytė Audronė, Meškauskas Jonas, Motiejūnas Aurelijus, Šiluminės izoliacijos poveikis pastatų atitvarų šiluminiam-drėgminiam būviui // Statinių renovacija: konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio 25 d., pranešimų medžiaga, Vilnius: Technika, 1999 p. 30-37.
2003-01-01 Endriukaitytė Audronė, Parasonis Josifas, Bliudžius Raimondas, Samajauskas Rolandas, Calculation of the u-value of the building partitions with mineral wool under the influence of convection // Advances in Heat Transfer Engineering, New York p. 161-170.
2003-01-01 Endriukaitytė Audronė, Parasonis Josifas, Bliudžius Raimondas, Samajauskas Rolandas, The effect convection on mineral wool thermal insulation material // Innovation in Construction and Real Estate, Hong Kong : The Hong Kong Polytechnic University, 2003 p. 335-345.
2003-09-01 Endriukaitytė, Audronė. Šilumos konvekcijos poveikio pastatų atitvarų šilumos perdavimui įvertinimas. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 313-322.
2004-01-01 Endriukaitytė Audronė, Parasonis Josifas, Bliudžius Raimondas, Samajauskas Rolandas, Influence of moisture on heat transfer through fibrous-insulating materials // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 38-42. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Endriukaitytė Audronė, Parasonis Josifas, Bliudžius Raimondas, Samajauskas Rolandas, Influence of moisture on heat transfer through fibrous-insulating materials // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-5.
2005-01-01 Endriukaitytė Audronė, Monstvilas E., Bliudžius Raimondas, The impact of climate parameters on air movement in ventilated roofs air gap // Proceedings of the 7th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries, Reykjavik : Oddi hf, 2005 p. 467-473.
2008-01-01 Venckus Nerijus, Bliudžius Raimondas, Endriukaitytė Audronė, Energijos suvartojimo pastatų šildymui mažinimo būdai ir jų efektyvumo analizė // Pažangioji statyba, Kaunas : Technologija. p. 89-95.
2010-01-01 Sokas Algirdas, Endriukaitytė Audronė, Automated design and visualization system of a house foundation from blocks // MS'10 Prague, Prague : CTU, 2010 p. [1-5].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Pastatų atitvarų fizika
Pirmosios pakopos Statinių architektūra ir konstrukcijos 2
Pirmosios pakopos Statinių architektūra ir konstrukcijos
Pirmosios pakopos Statinių architektūra ir konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Statybinė fizika
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-- LST TK26
2013-- Statybos komitetas prie Aplinkos ministerijos