Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Tomas Luneckas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektros inžinerijos bakalauras 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektros inžinerijos magistras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Eltera" Braižytojas 2006-2007
UAB "Eltera" Programuotojas 2007-2009
VGTU Techninis asistentas 2008-2014
VGTU Asistentas 2009-2014
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Luneckas Tomas, Udris Dainius, Terrain evaluation method for hexapod robot // World Academy of Science, Engineering and Technology. International conference on electrical, computer, electronics, communication engineering, Zurich : World Academy of Science. ISSN 2010-376X. 2013, iss. 73 p. 59-62. 2013
01T Luneckas Mindaugas, Luneckas Tomas, Udris Dainius, Ferreira N. M. F., Hexapod robot energy consumption dependence on body elevation and step height // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 20, no. 7 (2014) p. 7-10. 2014
01T Luneckas Mindaugas, Luneckas Tomas, Gavelis Vytenis, Valaitis Vytautas, Udris Dainius, Piezoelectric force sensors for hexapod transportation platform // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 3 (2015) p. 294-297. 2015
01T Luneckas, Mindaugas; Luneckas, Tomas; Gavelis, Vytenis; Valaitis, Vytautas; Udris, Dainius. Piezoelectric force sensors for hexapod transportation platform // Transport : special issue on smart and sustainable transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 3 (2015), p. 294-297. 2015
01T Valaitis, Vytautas; Luneckas, Tomas; Luneckas, Mindaugas; Udris, Dainius. Minimizing hexapod robot foot deviations using multilayer perceptron // International Journal of Advanced Robotic Systems. Rijeka: InTech. ISSN 1729-8806. Vol. 12 (2015), p. [1-8]. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Luneckas Tomas, Roboto trajektorijos optimizavimas // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (2008 m. kovo 14 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 25-31.
2009-01-01 Luneckas Tomas, Udris Dainius, Optimization of hexapod robot locomotion // ECT - 2009: proceedings of the 4th international conference on electrical and control technologies, May 7-8, 2009, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2009 p. 40-43. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Luneckas Tomas, Udris Dainius, The simplified hexapod robot control metod // ECT - 2010, Kaunas : Technologija, 2010 p. 37-40. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Luneckas Tomas, Udris Dainius, Research of hexapod robot motion in irregular terrain // Solid State Phenomena, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 431-434. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Luneckas Tomas, Udris Dainius, Hexapod robot motion simulation // ECT - 2011: proceedings of the 6th international conference on electrical and control technologies, May 5-6, 2011, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011 p. 31-34. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Luneckas Tomas, Udris Dainius, Hexapod kinematic model optimization for control system // ECT - 2012: proceedings of the 7th international conference on electrical and control technologies, May 3-4, 2012, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2012 p. 113-116. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Luneckas Mindaugas, Luneckas Tomas, Udris Dainius, Hexapod walking robot energy consumption dependence on the number of legs set on the surface // ECT-2013, Kaunas : Technologija, 2013 p. 25-28. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Luneckas Tomas, Luneckas Mindaugas, Udris Dainius, Real-time online feet trajectory generation method for hexapod robot // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 148-152.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų B2 C1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Taikomoji galios elektronika
Pirmosios pakopos Mikroprocesoriniai valdymo įtaisai
Pirmosios pakopos Automatinio valdymo teorija 1
Pirmosios pakopos Valdikliai
Pirmosios pakopos Robotika
Pirmosios pakopos Skaitmeninio valdymo technologijos
Pirmosios pakopos Elektromechaninių sistemų valdymas
Pirmosios pakopos Elektros inžinerijos įvadas
Pirmosios pakopos Automatinių sistemų valdymas (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Kompiuterinis technologijų valdymas
Pirmosios pakopos Technologijų valdymas
Pirmosios pakopos Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos
Pirmosios pakopos Teorinė elektrotechnika
Pirmosios pakopos Kompiuterizuotų sistemų valdymas (kompleksinis projektas)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Kembridžo universitetas Didžioji Britanija „Future of Robotics Based on Biological Principles“. 2014-2014
Šveicarijos federalinis technologijos institutas Lausanne Šveicarija „From bio-inspired to bio-hybrid (robotic) systems“. 2016-2016