Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eugenijus Jurkonis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus-mechaniko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1982
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1985
Lietuvos mokslo taryba docentas 1991
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Aspirantas 1982-1985
VGTU Asistentas 1985-1987
VGTU Vyr. dėstytojas 1987-1990
VGTU Docentas 1990-2018
Verslo įmonės Vadovas, Įmonių valdybos Pirmininkas 1992-2008
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T Jakštas, Arūnas; Spruogis, Bronislovas; Turla, Vytautas; Jurkonis, Eugenijus. Investigation of rotary system containing a flexible centrifugal coupling with controlled damping // Journal of vibroengineering. Vilnius : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, iss. 1, p. 113-119. 2009
09T, 10T Grigaliūnienė Simona, Turla Vytautas, Ragauskas Paulius, Kilikevičius Artūras, Sidaravičius Donatas Jonas, Jurkonis Eugenijus, Identification of prints elastic parameters // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 20, nr. 5 (2014) p. 476-479 2014
08T, 09T Grigaliūnienė Simona, Sidaravičius Donatas Jonas, Turla Vytautas, Kibirkštis Edmundas, Jurkonis Eugenijus, Investigation of the friction of flexographic and inkjet prints // Nordic Pulp and Paper Research Journal, Stockholm : SPCI. ISSN 0283-2631. Vol. 30, iss. 3 (2015) p. 519-526 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-05-21 Sidaravičius, Donatas Jonas; Grigaliūnienė, Simona; Jurkonis, Eugenijus; Turla, Vytautas. Friction of digital prints // PTS symposium innovative packaging 2014: joint conference of PTS and COST action FP1003, 20-21 May, 2014 Munich, Germany : abstracts PTS GV 1473. Munich : PTS. 2014, p. 75-76.
2016-04-15 Verbickaitė, Edita; Sviackevičius, Paulius; Jurkonis, Eugenijus. Research of 3D printed object dimensions influence on surface precision // Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose 2016 = Scientific-practical conference "Innovations of publishing, printing and multimedia technologies 2016", 2016 balandžio 14–15 d. : straipsnių rinkinys. Kaunas : Kauno kolegijos Leidybos centras. ISSN 2029-4638. 2016, p. 90-95.
2017-07-05 Jurkonis, Eugenijus; Stonkus, Rimantas; Dzedzickis, Andrius. Vegetable harvest assessment by analysis of vibrations // The 13th International Conference “Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017)”, 3-5 July, 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius : Technika, 2017. eISBN 9786094760433. p. 95. Prieiga per internetą: .
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 B2
lotynų B1 B1 A1
rusų C1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kompiuterinis vaizdų apdorojimas ir procesų modeliavimas (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos 3D technologijų ypatybės ir taikymas
Antrosios pakopos 3D spausdinimo procesų tyrimas
Pirmosios pakopos Mašinų ir mechanizmų teorija
Pirmosios pakopos Mašinų elementai
Pirmosios pakopos 3D technologijos ir spausdinimas
Pirmosios pakopos 3D spausdinimas
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2015-2019 LR atstovas ES COST Action FP1405 veikloje (LMT sprendimu)