Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Angelika Petrėtienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja, aukštasis išsilavinimas 1991
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorė 1992-2019
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T; 04H Petrėtienė Angelika; Lovkys Vladislovas; Paleckas Vilmantas; Stulgis Tomas. Transporto srities leksikos barbarizmai ir žargonybės. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 21, no. 2 (2006), p. Ia-Ie. 2006
04H Petrėtienė Angelika. Svetimoji informatikos leksika. Kompiuterija. Kaunas : Lietuvos rytas. ISSN 1392-3498. 2007, Nr. 10, p. 46. 2007
04H Petrėtienė Angelika. Aiškiai, tiksliai, vaizdingai…. Transporto pasaulis. Vilnius : Transporto pasaulis.. ISSN 1648-1518. 2008, Rugpjūtis Nr. 9(93), p. 44–45. 2008
04H Petrėtienė Angelika. Transportininkai ir kalbos kultūra. Transporto pasaulis. Vilnius : Transporto pasaulis. ISSN 1648-1518. 2008, Rugpjūtis Nr. 3(87), p. 38. 2008
04H Kaulakienė Angelė; Petrėtienė Angelika; Rutkienė Lina; Žukienė, Regina. Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika /. Technika. ISSN 9789955281429, 161 p. 2010
04H Petrėtienė Angelika, Tomaševskis Robertas, Leidinio „Instrukcijos karo automobilių šoferiams“ (1919 m.) kalba // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 19, nr. 2 (2011) p. 168–180. 2011
04H, 03T Petrėtienė Angelika, Makaravičius Laurynas, Leidinio „Autovežimis“ (1940 m.) terminijos analizė // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 20, nr. 2 (2012) p. 180–193. 2012
04H Petrėtienė Angelika, Černeckytė Ieva, Vinckas Vaidotas, Kalbos kultūros svarbos transportininkams tyrimas // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, Nr. 1 (2014) p. 59–73. 2014
04H Petrėtienė, Angelika. Transportininkų kalbos kultūra: teorija ir praktika. Technika. ISSN 9786094579141, 280 p. 2016
04H Petrėtienė, Angelika. The use of foreign words from transport publications of the end of the 19th century and the first half of the 20th century// transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2018, Vol. 33, iss. 3, p. 679-685. 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Petrėtienė Angelika, Verslo ir ekonomikos terminijos vartosenos internete tyrimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. p. 93–101.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Specialybės kalbos kultūra
Vientisosios Specialybės kalbos kultūra