Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Boleslovas Krikštaponis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus geodezininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1974
VGTU daktaras 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus inžinerinis statybos institutas asistentas 1974-1989
Vilniaus inžinerinis statybos institutas vyr. dėstytojas 1989-1990
Vilniaus technikos universitetas vyr. dėstytojas 1990-1995
Vilniaus technikos universitetas vyr. asistentas 1995-1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vyr. asistentas 1996-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas asistentas 2001-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2002--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2016 Valstybinio geodezinio vertikaliojo pagrindo vystymas (II klasės niveliavimas)
2014-2016 Statinių vertikaliųjų deformacijų tyrimas
2014-2014 Vandens matavimo stočių vandens lygio matavimo atskaitos taškų susiejimas su Valstybiniu vertikaliuoju geodezijos tinklu
2014-2014 Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimas ir kalibravimas, mokslo tiriamųjų darbai bei plėtra
2014-2015 Lietuvos valstybinio vertikaliojo pirmosios klasės tinklo geležinkelio linijose Marijampolė-Kazlų Rūda ir Mauručiai-Jiesia atstaymas
2014-2015 Lietuvos valstybinio GPS antrosios klasės tinklo punkto Nr. 64S-56124 (Karališkiai) atstatymas ir geodezininimatavimai
2014-2015 AB "Lietuvos energijos gamyba" statinių ir įrenginių pamatų deformacijų matavimo ir stebėjimo paslaugos
2015-2015 Perėjimo prie Lietuvos aukščių ir sunkio sistemų parametrų nustatymas
2015-2015 Prekybos centro "Panorama" vertikaliųjų deformacijų matavimai (du ciklai)
2015-2015 Atstatyto geležinkelio Radviliškis-Pagėgiai poligonometrijos tinklo punkto LG10084561 geodeziniai matavimai
2015-2015 Atstatyto geležinkelio poligonometrijos tinklo punktų ruožuose Kazlų Rūda-Marijampolė, Jūrė-Kazlų Rūda-Kybartai ir Jiesia-Mauručiai geodeziniai matavimai
2015-2015 Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimas ir kalibravimas, mokslo tiriamieji darbai bei plėtros paslaugos
2015-2015 GPS trečios klasės tinklo punktų (penkių) geodeziniai matavimai ir matavimo duomenų apdorojimas
2015-2016 Poligonometrinio tinklo punktų atstatymo linijoje IX-D geležinkelio ruože Kaunas-Jiesia pikete nuo 35+780 km iki 44+910 km darbai ir jų geodeziniai matavimai
2015-2016 Lietuvos valstybinio vertikaliojo antrosios klasės tiklo punkto 73V-6875 atstatymo geodeziniai matavimai
2015-2015 Lietuvos valstybinio vertikaliojo pirmosios klasės tiklo punkto 15102 atstatymo geodeziniai darbai tilto per Nemuną Veisėjų gatvėje, Druskininkų mieste
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
10T Aleksejenko Ivars, Sakne Janis, Kalinka Maris, Reiniks Martins, Kalantaitė Aušra, Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petroškevičius Petras, Viskontas Povilas, The united geodetic vertical network of Latvia and Lithuania // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 38, no. 1 (2012) p. 9-19. 2012
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Krikštaponis Boleslovas, Geodezija: niveliavimas ir topografinės nuotraukos; ISBN 9786094571077 (2012), [psl.: 196]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Petroškevičius Petras, Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Būga Arūnas, Neseckas Algirdas, Obuchovski Romuald, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmantienė Evelina, Analysis of normal height differences determination in Lithuanian national geodetic vertical network // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 975-984. [Duomenų bazės: ];
2005-01-01 Petroškevičius Petras, Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Būga Arūnas, Neseckas Algirdas, Obuchovski Romuald, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmantienė Evelina, Analysis of normal height differences determination in Lithuanian national geodetic vertical network // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-10.
2008-01-01 Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Neseckas Algirdas, Kolosovskis Ričardas, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmantienė Evelina, Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1446-1456. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Krikštaponis Boleslovas, Putrimas Raimundas, Būga Arūnas, Obuchovski Romuald, Estimation of gravity field non-homogeneity and variation for the vertical network observations // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2008-01-01 Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Neseckas Algirdas, Kolosovskis Ričardas, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmontienė Aušra, Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-11].
2008-01-01 Kazakevičius Stasys Vytautas, Krikštaponis Boleslovas, Tumelienė Eglė, Lithuanian topographical map of scale 1:50 000 // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-5].
2008-01-01 Kazakevičius Stasys Vytautas, Krikštaponis Boleslovas, Tumelienė Eglė, Lithuanian topographical map of scale 1:50 000 // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1334-1338. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Krikštaponis Boleslovas, Putrimas Raimundas, Būga Arūnas, Obuchovski Romuald, Estimation of gravity field non-homogeneity and variation for the vertical network observations // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1439-1445. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2011-01-01 Aleksejenko Ivars, Kaminskis Janis, Sakne Janis, Kalinka Maris, Reiniks Martins, Krikštaponis Boleslovas, Petroškevičius Petras, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Kalantaitė Aušra, Urbanas Saulius, Levelling network connection between Latvia and Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1269-1277.
2011-01-01 Krikštaponis Boleslovas, Tumelienė Eglė, Development of Lithuanian national geodetic vertical first order network // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1362-1368.
2011-01-01 Aleksejenko Ivars, Kaminskis Janis, Sakne Janis, Kalinka Maris, Reiniks Martins, Krikštaponis Boleslovas, Petroškevičius Petras, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Kalantaitė Aušra, Urbanas Saulius, Levelling network connection between Latvia and Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1269-1277. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Krikštaponis Boleslovas, Tumelienė Eglė, Development of Lithuanian national geodetic vertical first order network // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1362-1368. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Šlikas Dominykas, Kalantaitė Aušra, Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Birvydienė Rosita, On evaluation of the digital terrain model generated from the LiDAR data of Lithuanian territory // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10].
2014-01-01 Šlikas Dominykas, Kalantaitė Aušra, Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Birvydienė Rosita, On evaluation of the digital terrain model generated from the LiDAR data of Lithuanian territory // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Neseckas Algirdas, Zigmantienė Evelina, Kolosovskis Ričardas, Musteikis Arvydas, Tumelienė Eglė, Birvydienė Rosita, Šlikas Dominykas, Petroškevičius Petras, Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Neseckas Algirdas, Zigmantienė Evelina, Kolosovskis Ričardas, Musteikis Arvydas, Tumelienė Eglė, Birvydienė Rosita, Šlikas Dominykas, Petroškevičius Petras, Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10].
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Geodezijos ir kadastro darbų vadyba
Pirmosios pakopos Topografija
Pirmosios pakopos Geodezija 1
Pirmosios pakopos Geodezija 2
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2000-2006 GEODEZIJA IR KARTOGRAFIJA