Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aušra Žemienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Humanitarinių mokslų bakalauras, bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas 1996
Vilniaus pedagoginis universitetas Pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojas 1997
Vilniaus pedagoginis universitetas Humanitarinių mokslų magistras, gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas 1998
Lietuvos mokslo taryba Humanitarinių mokslų srities (filologijos kryptis, onomastikos šaka) daktaras 2003
Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus prekybos ir verslo mokykla, Žirmūnų g. 143, Vilnius Lietuvių kalbos mokytojas 1997-2000
Lietuvos edukologijos universitetas, Studentų g. 39, Vilnius Lektorius 1998-2009
Vilniaus Naujamiesčio vidurinė mokykla (dėstomoji kalba – rusų), T. Ševčenkos g. 17/9, Vilnius Lietuvių kalbos vyr. mokytojas 1999-2007
Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius Docentas (nuo 2010-11-17), anksčiau – lektorius 2001-2014
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Laisvės pr. 58, Vilnius Docentas, 2006-2010 Bendrojo aukštojo lavinimo dalykų katedros vedėjas, 2007-2009 l. e. Humanitarinių mokslų fakulteto dekano pareigas 2003-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius Lektorius 2013--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Vadyba; 07S Edukologija Žemienė, A. 2008. Bendrojo aukštojo lavinimo dalykai neuniversitetinių studijų programose: tendencijos ir perspektyvos, iš Smulkiojo ir vidutinio verslo iššūkiai: teoriniai ir praktiniai aspektai. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, 116–120. ISBN 978-9955-9655-9-6 2008
04H Filologija Žemienė, A. 2010. Rinkodaros terminų vartosenos problemos, iš Specialybės kalba: sakinys ir tekstas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 184–190. ISBN 978-9955-19-201-5 2010
03S Vadyba; 07S Edukologija Žemienė, A. 2011. Vidaus audito įtaka studijų kokybei, Verslo ir teisės aktualijos 6(2): 367–387. ISSN 1822-9530 [EBSCOhost (Business Source Complete and TOC Premier); EconLit; IndexCopernicus ir ProQuest (Ulrich’s and SummonTM), DOAJ, Cabell‘s Directory of Publishing Opportunities in Management] 2011
03S Vadyba; 07S Edukologija Žemienė, A. 2012. Studijų kokybės valdymas aukštojoje mokykloje: problemos ir siūlymai. // Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai 1(1): 865–879. ISSN 2335-2450. 2012
03S Vadyba; 07S Edukologija Žemienė A., 2012, Studijų kokybės valdymas aukštojoje mokykloje: problemos ir siūlymai. // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations: abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 254–255. ISBN 9789955194590. 2012
04H Filologija Žemienė, A.. 2013. Linguistic interaction consequences: based on studies of anthroponymy = Последствия взаимодействия языков: исследование на основе антропонимии, in Метаморфозы культуры на рубеже тысячелетий: Антропологический аспект: Материалы III Международной междисциплинарной научной конференции. Новосибирск : Новосиб. гос. ун-тeт, 332–344. 2013
04H Filologija Žemienė, A. 2015. Dėl Mažosios Lietuvos asmenvardžių kilmės (XVIII–XIX a.), iš XII tarptautinis baltistų kongresas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 147. ISBN 9786094595929 2015
04H Filologija Žemienė, A. 2016. Germanizavimo įtaka Mažosios Lietuvos asmenvardžiams XVIII–XIX a. / Žmogus ir žodis 18(1): 106–131. 2016
04H Filologija Žemienė, A. 2017. Mažosios Lietuvos asmenvardžiai (XVIII-XIX a.) [monografija]. Vilnius: Technika. 2017
Humanitrariniai mokslai Žemienė, A. 2018. Pavardė kultūrinės globalizacijos kontekste: "asmens prekės ženklas" ar kalbos paveldo dalis?, Logos 94: 179-189. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2005 Žemienė, A. ir kt. 2005. Raštvedyba, iš Verslumo skatinimo vadovas: mokymo priemonė. Vilnius: Vilniaus teisės ir verslo kolegija, 179–205.
2006 Žemienė, A.; Navickienė, V. 2006. Specialybės kalba socialinių mokslų studentams: mokymo priemonė. Vilnius: Vilniaus teisės ir verslo kolegija. 142 p. ISBN 995-9655-5-X
2013 Žemienė, A. ir kt. 2013. Specialybės kalba: vadovėlis psichologijos ir sociologijos krypčių programų studentams. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 224 p. ISBN 9789955195559.
2014 Grigonienė, R.; Žemienė, A. 2014. Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai: vadovėlis / Rasa Grigonienė (MRU), Aušra Žemienė (VGTU). Vilnius, 2014. 262 p. ISBN 9789955196631.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2015-10-28 Žemienė Aušra, Dėl Mažosios Lietuvos asmenvardžių kilmės (XVIII-XIX a.) // XII tarptautinis baltistų kongresas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015 m. spalio 28-31 d.
2015-11-20 Žemienė Aušra, Dėl tarptautinių žodžių su dėmeniu -metras kirčiavimo // Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 m. lapkričio 20 d.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Specialybės kalbos kultūra
Pirmosios pakopos Dalykinis rašymas
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2015 Lietuvos mokslo tarybos finansuotas mokslo projektas pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą (IX kvietimas: pirmosios priemonių grupės „Mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos kryptyse vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas“). Sutarties Nr. LIT-9-8. Projekto vadovas ir vykdytojas.