Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Giedrė Lapinskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis (apskaitos ir audito programa) 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis (tarptautinis verslas anglų kalba) 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų daktaras (4S) 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Audito kompanija UAB “Revizorius” Buhalterė - konsultantė 1997-1998
UAB “Rikoma” BAAN IV (tarptautinė verslo procesų valdymo sistema) finansų konsultantė 1998-1999
UAB “Sonex sistemos” Projektų vadovė - konsultantė 2001-2009
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Lektorė 2014-2017
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Lapinskienė Giedrė, The analysis of the relationship between the sustainable development and competitiveness in the European countries // Intelektinė ekonomika, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 1822-8011. Vol. 5, no. 3 (2011) p. 434-444. 2011
04S Lapinskienė Giedrė, Sustainable enterprises: responses of market values // Verslo sistemos ir ekonomika=Business systems and economics, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 2029-8234. 2011, No. 1(1) p. 71-83. 2011
04S Lapinskienė Giedrė, Tvaronavičienė Manuela, Vaitkus Pranas, Analysis of the validity of Environmental Kuznets Curve for the Baltic states // Environmental and Climate Technologies, Warsaw : Versita. ISSN 1691-5208. Vol. 12, iss.1 (2014) p. 41-46. 2014
04S Lapinskienė Giedrė, Tvaronavičienė Manuela, Vaitkus Pranas, Greenhouse gases emissions and economic growth – evidence substantiating the presence of environmental Kuznets curve in the EU // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 1 (2014) p. 65-78. 2014
03S Ginevičius, Romualdas; Grybaitė, Virginija; Lapinskienė, Giedrė; Peleckis, Kęstutis. Verslo kūrimo ir plėtros projektavimas: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius : Technika, 2016. 248 p. ISBN: 9786094579608. [M.kr.: 04S,03S] [Aut. lankų sk.: 14,520] [Aut. ind. aut. lankais: 4,356] 2016
04S Lapinskienė, Giedrė; Peleckis, Kęstutis; Nedelko, Zlatko. Testing environmental Kuznets curve hypothesis: the role of enterprise’s sustainability and other factors on GHG in European countries // Journal of business economics and management. Vilnius, London: Technika; Taylor & Francis. ISSN: 1611-1699, eISSN: 2029-4433. 2017, Vol. 18, iss. 1, p. 54-67. [Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: 04S,03S] [Citav. rod.: 0,618 (2015, inCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,334] 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Peleckis Kęstutis, Lapinskienė Giedrė, Sustainable economic growth: Baltic countries in the context of European Union // VI International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education". June 4-11, 2010, Varna, Bulgaria: proceedings, Varna : Technical University Varna p. 403-416.
2012-01-01 Lapinskienė Giedrė, Tvaronavičienė Manuela, Environmental, social and governance performance of companies: the empirical research on their willingness to disclose information // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 663-668. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Lapinskienė Giedrė, Radavičius Marijus, The analysis of the validity of Environmental Kuznets Curve of the EU member states // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 229-237. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Lapinskienė Giedrė, Development of crop insurance system in Lithuania // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 161-164.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Lapinskienė Giedrė, The overview of world agricultural insurance systems as a risk management tool // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 159-161.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Lapinskienė Giedrė, Comparison of the harvest, areas and yields in estimation of loos indemnity costs // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 164-167.
2017-02-14 Lapinskienė, Giedrė; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Modelling of integral sustainability of small and medium enterprises // The fourteenth international conference on economic sciences, 20th February, 2017, Austria, Vienna : proceedings of the conference. Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. ISBN 9783903115774. p. 86-101. [M.kr.: 03S,04S] [Aut. ind.: 0,334]
2017-05-20 Lapinskienė, Giedrė; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Greenhouse gas emissions in European Union // The fifteenth International conference on economic sciences, May 20, 2017 : proceedings of the conference. Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. ISBN 9783903197060. p. 13-18. [M.kr.: 03S,04S] [Aut. ind.: 0,334]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Verslo pagrindai
Pirmosios pakopos Įmonių organizavimas ir valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2015-2015