Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Igor Iljin
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas mechanikos inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1995
VilniausGedimino technikos universitetas daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
AB „Kuro aparatūra“ Inžinierius-technologas, VTS 1993-1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Poligrafinių mašinų katedra Asistentas 1995-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Poligrafinių mašinų katedra Lektorius 2000-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Poligrafinių mašinų katedra Docentas 2002-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedra Docentas 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T Augustaitis Vytautas Kazimieras, Gičan Vladimir, Šešok Nikolaj, Iljin Igor, Computer-aided generation of equations and structural diagrams for simulation of linear stationary mechanical dynamic systems // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2011, T. 17, nr. 3 p. 255-263. 2011
09T Augustaitis Vytautas Kazimieras, Gičan Vladimir, Šešok Nikolaj, Iljin Igor, A reduction of the equations of the linear stationary vibrating systems without limitations of dissipation using the method of modal truncation // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2011, T. 17, nr. 5 p. 510-517. 2011
03T Spruogis Bronislovas, Jakštas Arūnas, Turla Vytautas, Iljin Igor, Šešok Nikolaj, Dynamic reaction forces of an overhead crane on lifting // Transport, Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 3 (2011) p. 279-283. 2011
09T Šakalytė Kristina, Šešok Nikolaj, Iljin Igor, Figūrinio pjovimo kokybės tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011) p. 12-14. 2011
09T Šalvienė Eglė, Šešok Nikolaj, Iljin Igor, Ruloninės ofsetinės mašinos ofsetinio cilindro skersinių virpesių slopinimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011) p. 8-11. 2011
03T, 09T Spruogis Bronislovas, Jakštas Arūnas, Turla Vytautas, Iljin Igor, Šešok Nikolaj, Research of dynamics of lifting equipment // Journal of vibroengineering, Vilnius : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 14, iss. 1 (2012) p. 331-337. 2012
09T Daujotaitė Eglė, Šešok Nikolaj, Iljin Igor, Lankstymo kokybės tyrimas UAB BALTO spaustuvėje // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 615-619. 2013
09T Stašelytė Neringa, Šešok Nikolaj, Iljin Igor, Plastikinių kortelių laminavimo kokybės tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 6 (2014) p. 598-602. 2014
09T Šutinys Ernestas, Bučinskas Vytautas, Šešok Nikolaj, Iljin Igor, Klevinskis Andrius, Analytical research of steel rope dynamic properties // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 17, iss. 1 (2015) p. 393-401. 2015
09T Šutinys Ernestas, Bučinskas Vytautas, Šešok Nikolaj, Iljin Igor, Klevinskis Andrius, Analytical research of steel rope dynamic properties // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 17, iss. 1 (2015) p. 393-401 2015
09T Bučinskas, Vytautas; Šešok, Nikolaj; Šešok, Andžela; Iljin, Igor; Šutinys, Ernestas; Subačius, Rimantas; Bureika, Gintautas; Warsza, Zygmunt Lech. Experimental definition of compressive stiffness of cotton flock // Challenges in automation, robotics and measurement techniques : proceedings of AUTOMATION-2016, March 2-4, 2016, Warsaw, Poland. Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2016. ISBN 9783319293561. eISBN 9783319293578. p. 881-891. [Conference Proceedings Citation Index (nenaudotinas); SpringerLink] [M.kr.: 09T] [Aut. ind.: 0,125] 2016
09T Bučinskas, Vytautas; Mitrouchev, Peter; Šutinys, Ernestas; Šešok, Nikolaj; Iljin, Igor; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga. Evaluation of comfort level and harvested energy in the vehicle using controlled damping // Energies. Basel : MDPI AG. ISSN 1996-1073. 2017, Vol. 10, iss. 11, p. 1742-1756. DOI: 10.3390/en10111742. [EI Compendex Plus; DOAJ; Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; INSPEC; Chemical abstracts; CAB Abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: 09T] [Citav. rod.: 2,262 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166] 2017
09T Vekteris, Vladas; Trumpa, Andrius; Turla, Vytautas; Šešok, Nikolaj; Iljin, Igor; Mokšin, Vadim; Kilikevičius, Artūras; Jakštas, Arūnas; Kleiza, Jonas. An investigation into fault diagnosis in a rotor-bearing system with dampers used in centrifugal milk separators // Transactions of FAMENA. Zagreb : University of Zagreb. ISSN 1333-1124. eISSN 1849-1391. 2017, Vol. 41, iss. 2, p. 77-86. DOI: 10.21278/TOF.41207. [Academic Search Complete; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: 09T] [Citav. rod.: 0,500 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,111] 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Iljin Igor, Turla Vytautas, Šešok Nikolaj, Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw; ISBN 9786094572357 (2012), [psl.: 584]
2012 Augustaitis Vytautas Kazimieras, Iljin Igor, Mechanizmų mechanika ir elementai // , ; ISBN 9786094573224 (2012), [psl.: 206]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Augustaitis Vytautas Kazimieras, Iljin Igor, Sidaravičius Donatas Jonas, Turla Vytautas, Vekteris Vladas, Precision of offset press controlled by electronic shaff // Proceedings of the 11 th World Congress in Mechanism and Machine Science. April 1-4, 2004, Tianjin, China. Vol. 3, Tianjin : China Machine Press, 2004 p. 1368-1372. [Duomenų bazės: ];
2006-01-01 Spruogis Bronislovas, Turla Vytautas, Iljin Igor, Effective rotary motion transmission and stabilization devices // The 2nd international conference "Power transmissions 2006": proceedings, Novi Sad, Serbia & Montenegro 25-26. April 2006, Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, 2006 p. 453-456.
2015-01-01 Kazickij Artur, Bučinskas Vytautas, Šešok Nikolaj, Iljin Igor, Subačius Rimantas, Bureika Gintautas, Dzedzickis Andrius, Research on implementation of harvester on the cargo wagon // Transport problems 2015, Katowice : Silesian university of technology Faculty of transport, 2015 p. 247-256.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A2 A1
rusų C2 C2 C2
vokiečių B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Inžinierinė ekologija
Antrosios pakopos Inžinerinė ekologija
Antrosios pakopos Aplinkos apsaugos strategija ir taktika
Antrosios pakopos Aplinkosaugos strategija ir taktika
Pirmosios pakopos Poligrafijos informacinės technologijos ir dizainas
Pirmosios pakopos Mechanizmų ir mašinų teorija
Pirmosios pakopos Medžiagų ir technologijų raida
Pirmosios pakopos Techninių sprendimų raida
Pirmosios pakopos Mašinų elementai
Pirmosios pakopos Mechanizmų mechanika ir elementai
Pirmosios pakopos Orlaivių elementai
Pirmosios pakopos Mašinų teorija ir elementai