Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Justas Nugaras
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Logistikos vadyba, bakalauras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Tarptautinė vadyba, magistrantūra 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadyba ir verslo administravimas, doktorantūra 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Studijų kokybės vertinimo centras Ekspertų tarybos narys 2006-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Viešosios komunikacijos direkcija Direktoriaus pavaduotojas 2008-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas Plėtros prodekanas 2014-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Rektoriaus patarėjas 2016-2017
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio Aviacijos institutas Dekanas 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Nugaras Justas, Strategic networking in the technical hei‘s of the baltic sea region // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 10 nr. 2 (2012) p. 174-185. 2012
03S Nugaras Justas, Radzevičienė Asta, Embeddedness into business networks // Verslo sistemos ir ekonomika, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2012, No. 2(1) p. 34-46. 2012
03S Nugaras Justas, Ginevičius Romualdas, The strategic assessment of networking of a higher education institution // Economic research, Pula : Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 28, iss.1 (2015) p. 31-44. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Nugaras Justas, Radzevičienė Asta, Nikitin Anton, Empirical research on inter-firm and intra-firm networking in the transport and logistics sector // Practice and research in private and public sector-11, Vilnius : MRU, 2011 p. 275-283.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų A2 B2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Ryšiai su visuomene
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
BI Norvegijos verslo mokykla Norvegija Tinklai ir tinklaveika 2012-2012
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2017 "Clustering creativity" tai Erasmus+ stateginių partneryščių projektas. VGTU šiame projekte yra vadovaujantis partneris.