Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Arminas Stanionis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Geodezijos studijų programa, geodezijos bakalauro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Geodezijos ir kartografijos studijų programa, geografinių informacinių sistemų specializacijos magistratūros studijos, matavimų inžinerijos mokslo magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Suteiktas technologijos mokslų srities matavimų inžinerijos krypties daktaro mokslo laipsnis 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docento pedagoginis vardas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Geodezijos ir kadastro katedros asistentas 2003-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Geodezijos ir kadastro katedros docentas 2006-2016
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2013 195-TMT Geodezinių matavimų teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai bei taikymas. Geodezinių matavimų erdviniams georeferenciniams duomenims kurti teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai (2010).
2009-2013 195-TMT Geodezinių matavimų teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai bei taikymas. Dabartinių geodinaminių procesų įtakos geodeziniams tinklams teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai (2013).
2009-2013 195-TMT Geodezinių matavimų teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai bei taikymas. Dangaus kūnų poveikio geodeziniams matavimams teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai (2012).
2009-2013 195-TMT Geodezinių matavimų teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai bei taikymas. Gravimetrinio lauko įtakos geodeziniams matavimams teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai (2011).
2014-2018 384-TMT Tvarus statinių gyvavimo ciklas. Nuotolinių tyrimų metodų taikymas statinių gyvavimo ciklo fazėse (2015).
2014-2018 384-TMT Tvarus statinių gyvavimo ciklas. Naujų informacinių metodų taikymas užtikrinant tvarų statinių gyvavimo ciklą (2014).
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
10T Zakarevičius, Algimantas; Aksamitauskas, Vladislovas-Česlovas; Stanionis, Arminas. Modelling of the horizontal strains and stresses of the Earth-crust according to the data of geodetic measurements. Geodetski vestnik. Ljubljana: Association of Surveyors of Slovenia. ISSN 0351-0271. Vol. 49, no. 2, p. 191-207. 2005
10T Zakarevičius, Algimantas; Stanionis, Arminas. Estimation of spatial movements of the earth-crust according to the data of geodetic measurements. Transactions of the Estonian University of Life Sciences. Baltic Surveying'07. Tartu: Estonian University of Life Sciences. ISSN 1406-4049. 2007, no 224, p. 140-147. 2007
10T Stanionis, Arminas. Research of horizontal deformations of geodetic networks in the Baltic Region. Matavimai. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1223. 2008, Nr. 1(41), p. 5-8. 2008
09T, 10T Zakarevičius, Algimantas; Aksamitauskas, Vladislovas Česlovas; Jakučionis, Algimantas; Stanionis, Arminas. Determination of geographic position of object by applying 3D polar observations. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 14, no. 2 (2010), p. 43-48. 2010
10T Zakarevičius Algimantas, Šliaupa Saulius, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Būga Arūnas, Stanionis Arminas, The dispersion of horizontal tectonic stresses in the earth's crust in the Baltic region // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 2 (2011) p. 77-83. 2011
10T Zakarevičius Algimantas, Stanionis Arminas, Levinskaitė Daiva, Investigation of the recent Earth’s crust deformations in the territory of Lithuania // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 38, no. 1 (2012) p. 1-8. 2012
10T Zakarevičius, Algimantas; Stanionis, Arminas. Dabartinis Žemės plutos aktyvumas Ignalinos atominės elektrinės rajone: monografija. Technika. ISBN 9786094572739, 244 p. 2012
10T, 04T Puzienė Rūta, Anikėnienė Asta, Stanionis Arminas, A model of recent vertical movements of earth’s surface of the territory of Lithuania // Advanced materials research, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1022-6680. Vol. 804 (2013) p. 279-286. 2013
10T Stanionis, Arminas; Puzienė, Rūta; Anikėnienė, Asta. Investigation of spatial movements of the Earth-crust in the Ignalina Nuclear Power Plant region, Lithuania. Lecture Notes in Earth Sciences. Los Angeles: Information Engineering Research Institute. ISSN 2160-066X. Vol. 2 (2013), p. 21-27. 2013
10T Puzienė, Rūta; Stanionis, Arminas; Anikėnienė, Asta. The analysis of the correlation between the current vertical Earth movements measured in the territory of the republic of Lithuania and geological indicators. Lecture Notes in Earth Sciences. Los Angeles: Information Engineering Research Institute. ISSN 2160-066X. Vol. 2 (2013), p. 15-20. 2013
10T, 04T Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Puzienė, Rūta; Stanionis, Arminas; Tumelienė, Eglė. Unmanned aerial vehicles for photogrammetry: analysis of orthophoto images over the territory of Lithuania. International journal of aerospace engineering. New York, USA : Hindawi publishing corporation. ISSN 1687-5966. Vol. 2016 (2016), p. [1-9]. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Kumetaitienė, Aušra; Stanionis, Arminas. Skaitmeninio žemėlapio sudarymo metodika: mokomoji knyga. Technika. ISBN 9789955282273, 100 p.
2010 Kumetaitienė, Aušra; Stanionis, Arminas. Skaitmeninių žemėlapių sudarymas ir duomenų apdorojimas: mokomoji knyga. Technika. ISBN 9789955286318, 110 p.
2012 Stanionis Arminas, Puzienė Rūta, Kadastro informacinių sistemų technologijos; ISBN 9786094572197 (2012), [psl.: 148]
2015 Puzienė Rūta, Stanionis Arminas, Nekilnojamojo turto administravimas Lietuvoje; ISBN 9786094577284 (2015), [psl.: 280]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Zakarevičius Algimantas, Stanionis Arminas, Šliaupa Saulius, Stephenson Randell, Crustal deformations of the GPS polygon of the Ignalina NPP: application of finite element modelling for geodynamic implications // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 1041-1047. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Zakarevičius Algimantas, Stanionis Arminas, Šliaupa Saulius, Stephenson Randell, Crustal deformations of the GPS polygon of the Ignalina NPP: application of finite element modelling for geodynamic implications // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-7.
2005-01-01 Zakarevičius Algimantas, Šliaupa Saulius, Stanionis Arminas, Strain and stress modelling of the earth's crust of the GPS polygon of the Ignalina nuclear power plant // International symposium on "Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields", Sofia : Union of surveyors and land managers in Bulgaria, 2005 p. 236-246.
2005-01-01 Aksamitauskas Vladislovas Česlovas, Petroškevičius Petras, Zakarevičius Algimantas, Stanionis Arminas, Geodetic measurements for the estimation of eco-geodynamic risks in the area of the Ignalina Nuclear Power Plant // 33e Symposium International FESF Strasbourg, Bern : Peter Lang, 2005 p. 237-251.
2006-01-01 Aksamitauskas Vladislovas Česlovas, Zakarevičius Algimantas, Stanionis Arminas, Modelling of strains and stresses of the Earth-crust in the zones of ecologically dangerous objects // Geodetic deformation monitoring: from geophysical to engineering roles: IAG symposium Jaén, Spain, March 17-19, 2005, Berlin : Springer, 2006 p. 233-238. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Zakarevičius Algimantas, Aksamitauskas Vladislovas Česlovas, Stanionis Arminas, Estimation of spatial deformations of the Earth-crust in the Ignalina nuclear power plant region by applying the data of GPS monitoring // 16th International Symposium on “Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields", 09-10 November 2006, Sofia, Bulgaria, Sofia : Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2006 p. 197-204.
2007-01-01 Zakarevičius Algimantas, Aksamitauskas Vladislovas Česlovas, Stanionis Arminas, Research of spatial tectonic stresses based on results of geodetic observations // 17th International symposium on "Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields": with a special session for young specialists and students exhibition: papers, Sofia : Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007 p. 99-105.
2007-01-01 Zakarevičius Algimantas, Šliaupa Saulius, Stragys Vincentas Vytis, Stanionis Arminas, Deformations of the earth crust in Lithuania and seismic risk for buildings and structures // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1134-1142. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Zakarevičius Algimantas, Šliaupa Saulius, Stragys Vincentas Vytis, Stanionis Arminas, Deformations of the earth crust in Lithuania and seismic risk for buildings and structures // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-9].
2008-01-01 Zakarevičius Algimantas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Šliaupa Saulius, Stanionis Arminas, Stephenson Randell, Horizontal deformations of the Earth’s crust in the Baltic region from GPS data // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1503-1507. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zakarevičius Algimantas, Dėnas Žydrūnas, Šliaupa Saulius, Stanionis Arminas, ANIKĖNIENĖ Asta, Puzienė Rūta, Inheritance of the recent vertical movements of the earth’s crust and relationship to the topography in Lithuania // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1508-1513. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Levinskaitė Daiva, Stanionis Arminas, Žemės plutos geodinaminių įtempių tyrimas Lietuvos teritorijoje // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 669-678.
2010-01-01 Zakarevičius Algimantas, Šliaupa Saulius, Šliaupienė Rasa, Stanionis Arminas, Grala Miroslaw, Recent earth's crust deformations of Lithuania derived from geodetic measurements // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 1181-1185.
2010-01-01 Bručas Domantas, Stanionis Arminas, Analysis of errors of the testing equipment for angle measuring geodetic instruments // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 1089-1093.
2010-01-01 Bručas Domantas, Stanionis Arminas, Analysis of errors of the testing equipment for angle measuring geodetic instruments // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 1089-1093.
2010-01-01 Zakarevičius Algimantas, Šliaupa Saulius, Šliaupienė Rasa, Stanionis Arminas, Grala Miroslaw, Recent earth's crust deformations of Lithuania derived from geodetic measurements // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 1181-1185.
2011-01-01 Zakarevičius Algimantas, Stanionis Arminas, Levinskaitė Daiva, The analysis of change of the indications of horizontal movements of the earth‘s crust in the territory of Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1522-1528. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Zakarevičius Algimantas, Būga Arūnas, Kaminskis Jānis, Stanionis Arminas, FEM modelling of horizontal tectonic stress pattern in the Baltic region // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Zakarevičius Algimantas, Stanionis Arminas, Puzienė Rūta, Estimation of spatial tectonic strains and stresses of the earth-crust in the Ignalina nuclear power plant region // The fifth international scientific conference "Rural Development 2011": proceedings, 24-25 of November, 2011, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Aleksandras Stulginskis university, 2011 p. 475-479. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2011-01-01 Zakarevičius Algimantas, Būga Arūnas, Kaminskis Jānis, Stanionis Arminas, FEM modelling of horizontal tectonic stress pattern in the Baltic region // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011
2011-01-01 Gaidytė Rita, Stanionis Arminas, 2D and 3D buildings modeling by geodetic measurements data // The fifth international scientific conference "Rural Development 2011": proceedings, 24-25 of November, 2011, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2011 p. 407-412. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2011-05-19 Zakarevičius Algimantas, Stanionis Arminas, Levinskaitė Daiva, The analysis of change of the indications of horizontal movements of the earth‘s crust in the territory of Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1522-1528.
2013-01-01 Puzienė Rūta, Anikėnienė Asta, Stanionis Arminas, Influence of vertical crust movements on accuracy of reference geodetic levelling network // The sixth international scientific conference "Rural Development 2013: Innovations and Sustainability", Kaunas : Akademija, 2013 p. 424-430. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Sužiedelytė-Visockienė Jūratė, Bagdžiūnaitė Renata, Puzienė Rūta, Stanionis Arminas, Inventory of real estate cultural heritage objects by photogrammetric and laser scanning methods // Baltic Surveying 2013, Akademija (Kauno raj.) : ASU Leidybos centras, 2013 p. 170-177.
2013-01-01 Bagdžiūnaitė Renata, Sužiedelytė-Visockienė Jūratė, Puzienė Rūta, Stanionis Arminas, Mobility of teaching staff and students of Erasmus program at Vilnius Gediminas Technical University // Advances in Education Research. 2nd International Conference on Education Reform and Management Innovation (ERMI 2013), December 27-28, 2013, Jeju Island, Korea, Los Angeles : Information Engineering Research Institute p. 78-84. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Sužiedelytė-Visockienė Jūratė, Bagdžiūnaitė Renata, Puzienė Rūta, Stanionis Arminas, Measure of real estate objects by photogrammetric and laser scanning methods // The sixth international scientific conference "Rural Development 2013: Innovations and Sustainability", Kaunas : Akademija, 2013 p. 462-469. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
lenkų A2 A2 A2
rusų B2 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Geoinformacinių sistemų projektavimas
Antrosios pakopos Geodinamika
Pirmosios pakopos Geoinformacinės sistemos
Pirmosios pakopos Matavimų apdorojimas
Pirmosios pakopos Geodezinių matavimų apdorojimas
Pirmosios pakopos Geodezinių matavimų teorija
Pirmosios pakopos Skaitmeniniai kadastriniai žemėlapiai
Pirmosios pakopos Kadastro informacinės sistemos
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto formavimas, registras ir hipoteka
Pirmosios pakopos Skaitmeniniai topografiniai žemėlapiai
Pirmosios pakopos Skaitmeniniai žemėlapiai
Pirmosios pakopos Topografijos ir kadastro skaitmeninės technologijos
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto formavimas (su kursiniu projektu)
Pirmosios pakopos Aukštoji geodezija
Pirmosios pakopos Matavimų teorija
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Žemės kadastro formavimas)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Pedagoginis Universitetas Lietuva ,,Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginių kompetencijų tobulinimas” (projekto kodas – BPD 2004-ESF-2.4-03-05/0161; paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-03-358/BPD-78/3) mokymų pažymėjimas (6 modulių 30 val. pedagoginių kompetencijų tobulinimo seminarai (2008-01-24): 1. Aukštojo mokslo filosofija (2 kreditai); 2. Dėstytojų verslumo ugdymas (2 kreditai); 3. Ugdymo politika ir vadyba (2 kreditai); 4. Studento ir dėstytojo komunikavimas (etiniai, kultūriniai, teisiniai, psichologiniai, edukologiniai aspektai) (2 kreditai); 5. Informacinių technologijų taikymas studijų procese (3 kreditai); 6. Vertinimas, refleksija, grįžtamojo ryšio metodai (3 kreditai)) 2008-2008
InfoEra Lietuva ,,Efektyvus GeoMap 2009 panaudojimas matininko darbe” kursų baigimo sertifikatas (2009.02.24) 2009-2009
Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas" Lietuva naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas; paskaitų konspekto parengimas 2009-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo programos ,,MOODLE terpės naudojimas mokymo procese” pažymėjimas (2011 m. sausio 25-28 d. (8 val.)) 2011-2011
Vilniaus Pedagoginis Universitetas Lietuva Kvalifikacijos tobulinimo programos mokymų pažymėjimai (Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas: 2011.03.16-2011.03.24 (12 val.)): 1. Projektų valdymas (4 val.); 2. Studijų leidinių autorinių teisių apsauga (2 val.); 3. Probleminis projektinis mokymas (6 val.) 2011-2011
VĮ "GIS-Centras" Lietuva naujos užduotys pratimams arba laboratoriniams darbams; paskaitų konspekto parengimas 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2008-2009 Baltikos Prekambro struktūra ir jos įtaka dabartinei aplinkai ir procesams. Darbas skirtas šiuolaikinių geodinaminių ir paviršinių procesų tarpusavio sąryšiui tirti Lietuvoje ir Baltijos regione. Tai dalis tarptautinio VISBY projekto, kuris susijęs su platesne TOPO-Europa tarptautine iniciatyva, sprendžiančia panašius klausimus Europos regione.
Kita veikla
Mokslo žurnalo "Geodesy and Cartography" atsakingasis redaktorius (Taylor & Francis)
Geodezijos, Geodezijos ir kartografijos studijų programų komiteto narys