Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Mečislavas Griškevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus politechnikumas techniko technologo kvalifikacija 1975
Vilniaus Gedimino technikos universitetas inžinierius statybininkas, aukštasis išsilavinimas 1980
Vilniaus pedagoginis universitetas pedagogo psichologo su aukštuoju išsilavinimu kvalifikacija (bakalauras) 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Grąžtų gamykla Technologas, cecho viršininkas 1975-1975
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įvairiose pareiguose 1980-1998
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakultetas Darbo ir gaisrinės saugos katedros lektorius 1993-2010
Ugniagesių gelbėtojų mokykla Viršininkas 1998-2008
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo organizavimo ir kokybės priežiūros skyriaus vedėjas 2008-2009
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros politikos įgyvendinimo skyriaus vedėjas 2009-2012
Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vyriausiasis specialistas 2010-2012
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakultetas Darbo ir gaisrinės saugos katedros docentas 2011--
Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo skyriaus vedėjas 2012--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
--2010 Aukštos temperatūros poveikis medinių konstrukcijų laikomajai galiai - daktaro disertacija: technologijos mokslai, statybos inžinerija
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga : mokomoji knyga 2004
Gaisrinė sauga ir gelbėjimo darbai : vadovėlis 2007
Influence of strength reduction of timber in fire on structural resistance 2009
GAISRINGUMO IR GELBĖJIMO DARBŲ LIETUVOJE ANALIZĖ 2009
High temperature effect on resistance of timber structures 2010
High temperature effect on resistance of timber structures : summary of doctoral dissertation : technological sciences, civil engineering 2010
GAISRINGUMO IR GELBĖJIMO DARBŲ LIETUVOJE ANALIZĖ 2010
Bearing capacity of axially loaded timber members – estimation under uneven fire action 2011
02T Šaučiuvėnas Gintas, Šapalas Antanas, Griškevičius Mečislavas, Bearing capacity of axially loaded timber members – estimation under uneven fire action // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 4 (2011) p. 581-589. 2011
Work process analysis in the design of propaedeutic apprenticeship measures 2013
Application of data from the cone calorimeter for analyses of the impact of a flame retardant applied on polymer material subjected to combustion on changes in smoke logging within a confined space 2013
02T Konecki Marek, Polka Mažena, Tusnio Norbert, Griškevičius Mečislavas, Application of data from the cone calorimeter for analyses of the impact of a flame retardant applied on polymer material subjected to combustion on changes in smoke logging within a confined space // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 4 (2013) p. 167-174. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
1999 Gaisrinės taktikos kursinis projektas : metodikos nurodymai
2014 Gaisrinės taktikos kursinio projekto metodinės rekomendacijos
2015 Gaisrinės taktikos kursinio projekto metodininii nurodymai
2015 Psichologijos pagrindų kursas dirbantiems ekstremaliose situacijose
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Šukys Ritoldas, Alejev Aleksandr, Griškevičius Mečislavas, Čyras Petras, Review of fire hazard analysis and the lessons learned of nuclear power plant // Požární ochrana 2004, Ostrava : VŠB-TU, 2004 p. 456-474.
2005-01-01 Baniulis R, Griškevičius Mečislavas, Paulauskas Gintaras, Nikolajeva Natalija, The determination of fire-brigades necessity using mass service theory regularities // Сборник тезисов докладов III Международной научно-практической конференции "Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидации". Минск, 7-9 июня 2005 г. Т. 2, Минск : Национальная академия наук Беларуси, 2005 p. 12-13.
2009-01-01 Jaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas – Lietuvos ateitis” - Influence of strength reduction of timber in fire on structural resistance
2009-01-01 Šaučiuvėnas Gintas, Griškevičius Mečislavas, Medinių centriškai gniuždomų elementų elgsenos ugnyje eksperimentiniai tyrimai // Statybinės konstrukcijos, Vilnius : Technika, 2009 p. 135-142.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A2 A1
baltarusių C2 C2 C2
lenkų C1 C2 C1
rusų C2 C2 C2
vokiečių A2 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Profesinio streso valdymas
Antrosios pakopos Darbo fiziologija ir psichologija
Antrosios pakopos Gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Pirmosios pakopos Gaisrinė taktika 2
Pirmosios pakopos Gaisrinė taktika 1
Pirmosios pakopos Gaisrinė ir gelbėjimo darbų taktika 2
Pirmosios pakopos Psichologinis ir medicininis parengimas
Pirmosios pakopos Žmogiškasis veiksnys saugos valdyme
Pirmosios pakopos Gaisrinė ir gelbėjimo darbų taktika 1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lundo universitetas Švedija Medžiagų mechanika 2002--
Varšuvos aukštoji priešgaisrinės tarnybos mokykla Lenkija Medžiagų atsparumas ugniui 2006--
Varšuvos aukštoji priešgaisrinės tarnybos mokykla Lenkija Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai 2014--
Leipcigo universitetas Vokietija Profesinis mokymas ir veslas 2015--
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2004-2006 Ugniagesių gelbėtojų mokyklos infrastruktūros kūrimas ir tobulinimas -koordinatorius
2012-2015 Profesinio mokymo įstaigų infrastruktūros tobulinimas
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2004-2008 Europos sąjungos priešgaisrinės saugos mokyklų asociacija