Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rusnė Kregždaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Mykolo Romerio universitetas Socialinių mokslų (ekonomikos) doktorantė. Numatoma baigti 2018 m. -
Vilniaus universitetas ekonomikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2010
Vilniaus universitetas ekonomikos magistras, aukštasis išsilavinimas 2012
Lietuvos muzikos ir teatro akademija teatro vadybos bakalauras 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus universitetas Lektorė 2013--
Vilniaus Gedimino technikos universtitetas Lektorė 2013--
Meno ir mokslo laboratorija Vadovė 2014--
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Lektorė 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S, 07S, 08S Černevičiūtė Jūratė, Strazdas Rolandas, Morkevičius Vaidas, Jančoras Žilvinas, Kregždaitė Rusnė, Studentų komandinis darbas kaip kūrybingumo versle (Entrepreneurship) ugdymo priemonė // Acta paedagogica Vilnensia, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2014, Nr. 32 p. 72-86. 2014
04S Kregždaitė Rusnė, Visuminės teatro paklausos Lietuvoje modelis // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 22, no. 2 (2014) p. 159-166. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2013-01-01 Strazdas Rolandas, Černevičiūtė Jūratė, Morkevičius Vaidas, Jančoras Žilvinas, Kregždaitė Rusnė, Collective creativity skills development in study process: insights about students teamwork // ICERI2013 Proceedings: 6th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 18-20 November, 2013, Spain : IATED, 2013 p. 6391-6399. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Kūrybinių projektų vadyba: teorija ir praktika
Pirmosios pakopos Kūrybinių projektų vadyba
Pirmosios pakopos Kūrybinių industrijų studijos