Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kęstutis Bartnykas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Lazdijų M.Gustaičio vid.m-la Vidurinis 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Urbanavičius Vytautas, Bartnykas Kęstutis, Kompiuterio elementų modeliavimas ir tyrimas // , ; ISBN 9786094571039 (2012), [psl.: 152]
2015 Bartnykas Kęstutis, Kompiuterių sandara. Procesoriaus ir atminties įrenginių veikimo pagrindai; ISBN 9786094578045 (2015), [psl.: 110]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Sanches Joao, Alfonso David, Bartnykas Kęstutis, Lauterbach Martin, Comparison of two different approaches for brain activity detection in FMRI: SPM-MAP AND SPM-GLM // 5th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging - From Nano to Macro, MAY 14-17, 2008 Paris, FRANCE, NEW YORK : IEEE, 2008 p. 596-599. [Duomenų bazės: IEEE/IEE, Conference Proceedings Citation Index];
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Programinės įrangos projektavimas
Pirmosios pakopos Skriptinis programavimas
Pirmosios pakopos Kompiuterių architektūra
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico Portugalija Funkcinis magnetinis rezonansas 2007-2007
Uždaroji akcinė bendrovė mokslinė gamybinė firma „Šviesos konversija“ Lietuva Įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose” (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004)
2015-2016 „Mažų objektų erdvėje orientacijos metodų tyrimas“