Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas gamtos mokslų bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas aplinkos inžinerijos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2001
VGTU daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus miesto savivaldybė Ekologė 2001-2001
VGTU Hidraulikos katedra asistentė 2001-2005
VGTU Hidraulikos katedra docentė 2005-2015
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas ekspertė 2006--
Studija TKJ2, VšĮ Direktorė 2009-2015
VGTU Vandentvarkos inžinerijos katedra docentė 2015-2017
Ephitas, VšĮ Direktorė 2015--
Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedra docentė 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2015 Paviršinio vandens telkinių kokybės kaitos ir priemonių jai gerinti tyrimai
2015-2020 Antropogeninės veiklos įtaka vandens telkinių kokybei
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Litvinaitis Andrius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Lietuvos upių baseinų litologijos įtaka hidrologiniam režimui // Energetika, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7208. T. 57, nr. 1 (2011) p. 26-33. 2011
04T Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Šaulys Valentinas, Patterns of river runoff change considering the size of the basin // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 4 (2011) p. 326-334. 2011
04T Litvinaitis Andrius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Šaulys Valentinas, Barvidienė Oksana, Stankevičienė Rasa, Česnulevičius Algimantas, Evaluating the impact of neogene sediments on the river runoff formation // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, no. 4 (2015) p. 1689-1696. 2015
04T Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Impact of climate fluctuations on the spring runoff regime with regard to rivers in Lithuania // Journal of water and land development, Warsaw : PAN in Warsaw, ITP in Falenty, 2015. ISSN 1429-7426. Vol. 25, iss. 1 (2015) p. 23-30. 2015
04T Survilė Oksana; Šaulys Valentinas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Stankevičienė Rasa; Litvinaitis Andrius; Stankevičius Mindaugas. Assessment and research of river restoration processes in regulated streams of Southeastern Lithuania. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 25, no. 3 (2016), p. 1245-1251. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2016
04T Survilė, Oksana; Šaulys, Valentinas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, Lina; Stankevičienė, Rasa; Litvinaitis, Andrius; Stankevičius, Mindaugas. Assessment and research of river restoration processes in regulated streams of Southeastern Lithuania. Polish journal of environmental studies. Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 25, no. 3 (2016), p. [1-3]. 2016
04T Šaulys Valentinas; Survilė Oksana; Klimašauskas Mindaugas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius; Stankevičienė Rasa; Tumavičė Aja. Assessing the hydraulic conductivity of open drainage for surface water in road safety zones. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 12, no. 3 (2017), p. 174-180. [M.kr.:02T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2017
04T Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius. Assessing the impact of the turbulence of river flow on variations in the concentrations of nutrients. Environment protection engineering. Wrocław: Wroclaw University of Science and Technology. ISSN 0324-8828. Vol. 43, iss. 3 (2017), p. 81-91. [M.kr.:04T] 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2010 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Lukianas, Antanas. Inžinerinė hidrologija ir hidraulika. Technika. ISSN 9789955285991, 222 p.
2011 Čėsna Benediktas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Jakubavičius Artūras, Moksliniai tyrimai ir inovacijos inžinerijoje; ISBN 9786094570346 (2011), [psl.: 248]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Lukianas Antanas, Upių vandeningumo įtakos biogeninių medžiagų koncentracijos kaitai įvertinimas // Tarptautinė mokslinė konferencija "Vandens telkinių apsauga ir valdymas", Kaunas : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2004 p. 20-26.
2005-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Lukianas Antanas, Studies on biogenic pollution of Lithuanian rivers water // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 319-326. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Lukianas Antanas, Studies on biogenic pollution of Lithuanian rivers water // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-8.
2006-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Rahmonov Oimahmad, Šimanauskienė Rasa, Unsustainability recognition of the land use structure according Lithuanian rivers water quality // The 4th International Conference "Citizens and Governance for Sustainable Development". CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 257-261. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Punys Rymantas, Tirūnas Dainius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Pelikan Bernhard, The impact of climate change on Kaunas hydropower plant power production // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 674-679. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Dumbrauskas Ananas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Vyčienė Gitana, Trend detection in hydrological series of main Lithuanian rivers // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2008-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Lukianas Antanas, ATV-DVWK modelling for analysis of Zeimena and Nevezis rivers water quality // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Dumbrauskas Ananas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Vyčienė Gitana, Trend detection in hydrological series of main Lithuanian rivers // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 508-514. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Punys Rymantas, Tirūnas Dainius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Pelikan Bernhard, The impact of climate change on Kaunas hydropower plant power production // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Lukianas Antanas, ATV-DVWK modelling for analysis of Zeimena and Nevezis rivers water quality // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 489-494. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-01-01 Vertelkaitė Vilma, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Maksimalaus nuotėkio kaita Ventos (ties Papile) ir Kražantės (ties Pluskiais) upėse // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 284-290.
2010-01-01 Litvinaitis Andrius, Šaulys Valentinas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, The influence of neogene lithology on the Lithuanian river hydrologic regime // Research for Rural Development 2010. Annual 16th International Scientific Conference Proceedings. Vol. 2, Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2010 p. 142-148.
2011-01-01 Staškūnienė Miglė, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Assessment of the impact of anthropogenic activities on the flow of the river Vilnia basin // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 704-708. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Vertelkaitė Vilma, Runoff flutuation in river basins of different size in regard to meteorological conditions // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 519-524.
2011-01-01 Staškūnienė Miglė, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Assessment of the impact of anthropogenic activities on the flow of the river Vilnia basin // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 704-708.
2011-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Vertelkaitė Vilma, Runoff flutuation in river basins of different size in regard to meteorological conditions // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 519-524. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Širvinskaitė Akvilė, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Šyšos upės vandens kokybės kaitos įvertinimas // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 205-210.
2012-01-01 Litvinaitis Andrius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Research of nutrients migration of sandy sediment aeration zone of the river bank buffer area // Research for rural development 2012: annual 18th international scientific conference proceedings, No 2, 18-20 May, 2012, Jelgava, Latvia, Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2012 p. 166-173.
2014-01-01 Česnulevičius Algimantas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Influence of relief dismemberment on surface – water infiltration and erosion conditions in Merkys River tributaries catchments // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Česnulevičius Algimantas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Influence of relief dismemberment on surface – water infiltration and erosion conditions in Merkys River tributaries catchments // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Anthropogenic activity impact on the small river catchment water quality // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9].
2014-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Anthropogenic activity impact on the small river catchment water quality // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Litvinaitis Andrius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Šinkovič Elvyra, Land use influence on water pollution: the research of Šalcia river catchment // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5].
2014-01-01 Litvinaitis Andrius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Šinkovič Elvyra, Land use influence on water pollution: the research of Šalcia river catchment // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2017-01-01 Litvinaitis Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Šaučiūnas Laurynas. Determination of relation between the quaternary sediments and land use dissemination on the basis of Šventoji river basin. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017-01-01 Litvinaitis Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Šaučiūnas Laurynas. The influence of neogene lithology on the Šventoji river hydrologic regime. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-6. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius; Šaučiūnas Laurynas. Influence of Anykščiai city on Šventoji river water quality. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-5. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 B1 B2
rusų C1 C2 B2
vokiečių B2 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Hidrotechnikos statiniai ir jų eksploatacija
Antrosios pakopos Moksliniai tyrimai ir inovacijos
Antrosios pakopos Sausumos hidrologija
Pirmosios pakopos Inžinerinė hidrologija
Pirmosios pakopos Skysčių mechanika
Pirmosios pakopos Skysčių mechanika ir termodinamika
Pirmosios pakopos Inžinerinė hidrologija ir hidraulika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Drezdeno technikos universitetas Vokietija Doktorantūros stažuotė 2004-2004
Lietuvos žemės ūkio universitetas Lietuva Upių hidrologinio režimo skaitmeninis modeliavimas antropogeninės veiklos ir klimato kaitos kontekste. Podoktorantūrinė stažuotė 2007-2008
Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas Kartografijos centras Lietuva pedagoginė stažuotė 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2004-2005 Biogeninių medžiagų tyrimai upių vandenyje bei duomenų apdorojimas ATV Gewassergutemodell (vandens kokybės kaitos procesų modeliavimo programa) modeliavimo programa
2009-2009 Lietuvos upių hidrologinių charakteristikų įvertinimas rengiant Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planą
2015-2017 Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – II dalis: Ištiesintos upės renatūralizavimas ir jo efektyvumo upių ekologinei būklei tyrimai